TK: Większa ochrona życia w Polsce! Aborcja eugeniczna niezgodna z konstytucją RP.

0
791

Orzeczenie zapadło większością głosów. Sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski zgłosili zdanie odrębne do wyroku.

– Przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją

– orzekł Trybunał Konstytucyjny.

O godz. 11 rozpoczęła się rozprawa w sprawie dopuszczalności aborcji z powodu przesłanki embriopatologicznej. Wniosek o zbadanie zgodności tej przesłanki z konstytucją złożyło w 2019 r. 119 posłów PiS, PSL-Kukiz’15 oraz Konfederacji. W trakcie rozprawy przed siedzibą TK odbywały się manifestacje – zarówno zwolenników liberalnego prawa aborcyjnego, jak i działączy pro-life, sprzeciwiających się aborcji eugenicznej. Możliwość dokonywania aborcji ze względu na pdoejrzenie nieodwracalnego uszkodzenia płodu to jedna z trzech przesłanek, które w obecnej sytuacji prawnej pozwalają na dokonywanie aborcji.

TK: Większa ochrona życia w Polsce! Aborcja eugeniczna niezgodna z konstytucją RP. TK przewodniczacy Julia PrzylebskaPrzewodniczącym składu orzekającego w tej sprawie była prezes TK Julia Przyłębska, a sprawozdawcą – sędzia Justyn Piskorski.

We wniosku zaskarżono przepis, który stanowi, że aborcja jest dopuszczalna, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także przepis doprecyzowujący tę regulację. Mowa w nim o tym, że w takich przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej. Zdaniem wnioskodawców przepisy te legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania ochrony godności człowieka.

za: dorzeczy.pl, TK


NA TEMAT:

119 posłów złożyło w TK wniosek o stwierdzenie niekonstytucyjności aborcji w przypadku podejrzenia choroby dziecka lub jego upośledzenia

Lista posłów “za aborcją”. Aborcyjna międzynarodówka działa. Papież Franciszek: aborcja eugeniczna jak zbrodnia nazistów!

Cywilizacja Życia: Co dalej z obywatelskim projektem popartym przez ponad 800 tys. obywateli ???