Cnota męstwa

0
1567
[bsa_pro_ad_space id=5]

Jest to cnota, która czyni nas zdolnymi do zwyciężenia wszystkich trudności i przeszkód w czynieniu dobra, a nawet gotowymi do poniesienia śmierci, jeśliby tego było potrzeba dla chwały Bożej i dla spełnienia powinności naszej. Przez tę cnotę mężni żołnierze w wojnach sprawiedliwych okazują dzielną waleczność swoją i dostępują nagrody należnej sławy.

Jakie są wady przeciwne tej cnocie? Bojaźń i zuchwalstwo.

Bojaźń prowadzi do zbyt łatwego poddawania się, a pochodzi z braku odwagi.

Zuchwalstwo zaś, które jest niejako zbytkiem odwagi, ugania się za niebezpieczeństwem bez żadnej potrzeby; a więc nie jest godne pochwały, lecz owszem zasługuje na naganę, a przeto nie jest cnotą, lecz wadą.

[bsa_pro_ad_space id=4]