PILNA POTRZEBA: Stworzenie narodowego programu podnoszenia poziomu naturalnej odporności organizmu

0
812

Nadesłana propozycja:

Naturalna odporność biologiczna w opinii wielu uznanych, wybitnych lekarzy, jest najważniejszą zaporą przed epidemiami chorób cywilizacyjnych i zakaźnych, w szczególności wszelkiego rodzaju grypami, z wirusowym Covid-19 włącznie. Odporność ta wynika głównie z prowadzenia zdrowego trybu życia, w szczególności dbania o zachowanie wszechstronnej sprawności fizycznej, odporności na zmiany atmosferyczne, właściwego odżywiania i przebywania w zdrowym otoczeniu. Znajomość sposobów regeneracji sił i skutecznego wypoczynku ma również wielkie znaczenie.

   Najwłaściwszym zespołem ekspertów, który mógłby wypracować odpowiednie wytyczne w tym zakresie, wydaje się być profesjonalnie uzupełniona Rada do Spraw Zdrowia Publicznego przy Ministrze Zdrowia.

W jej składzie powinny się znaleźć pomijane dotąd następujące osoby :

 • Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich: aby skuteczniej promować zdrową, ekologiczną polską żywność za pośrednictwem Ministra;
 • stali przedstawiciele Senatów następujących uczelni akademickich (po jednym z każdej):
  • medycznych,
  • rolniczych (chodzi o choroby odzwierzęce, produkcję żywności oraz sposoby zdrowego żywienia człowieka),
  • sportowych (chodzi o skuteczne sposoby zachowania sprawności fizycznej).

   Program podnoszenia poziomu naturalnej odporności powinien uwzględniać ekologiczne zasady rozwoju miast, aby nie stawały się one betonowymi pustyniami, pozbawionymi wystarczającej ilości całorocznej zieleni (liściastej i iglastej), niezbędnej do produkcji tlenu. Zieleń może stanowić również w zabudowie miejskiej naturalne kliny doprowadzające świeże powietrze z otaczających terenów pozamiejskich.

   Na wszystkich kominach fabrycznych powinny być zainstalowane skuteczne filtry, eliminujące szkodliwe dymy, szczególnie te, powstające przy spalaniu węgla.

   Punkty skupu surowców wtórnych winny mieć obniżone podatki, by poprzez wyższe ceny zachęcały społeczeństwo do zwiększonej aktywności. Dotyczy to w szczególności makulatury, która ma wielkie znaczenie w ograniczaniu wycinki lasów, będących głównym czynnikiem oczyszczającym powietrze.

   Należy poprzez politykę podatkowo-kredytową bezwzględnie promować:

 • produkcję w kraju, z polskich surowców, ekologicznej żywności roślinnej i zwierzęcej oraz ziołowych leków i nalewek;
 • produkcję testów, umożliwiających badanie laboratoryjne wpływu konserwantów i ulepszaczy w żywności na zdrowie;
 • tworzenie ogólnodostępnych ośrodków praktycznej nauki domowej gastronomii i farmacji opartej na naturalnych surowcach spożywczych wolnych od konserwantów i ulepszaczy smaku, aby absolwenci potrafili samodzielnie w warunkach domowych upiec chleb, zrobić tradycyjną kiełbasę, prawdziwą czekoladę i słodycze, ocet oraz wykonać różnego typu tradycyjne lecznicze soki, syropy i nalewki ziołowe. Tego typu umiejętności pozwoliłyby konsumentom w dużym stopniu uniezależnić się od pełnych szkodliwej chemii produktów wykonywanych metodami przemysłowymi.

Samodzielna nauka poprzez internet lub z podręczników często nie daje bowiem zadowalających rezultatów.

Narodowy program podnoszenia poziomu naturalnej odporności po opracowaniu powinien zostać odpowiednio umocowany prawnie.

Z wyrazami szacunku,

Michał Jabłoński