At the Epicenter of the Covid-19 Pandemic and Humanitarian Crises in Italy: Changing Perspectives on Preparation and Mitigation

0
339

Poniżej skrócone wnioski w jęz. polskim, poniżej cały artykuł w jęz. angielskim.

Zapaść systemu opieki zdrowotnej w Italii jest spowodowana nie brakiem łóżek i sprzętu, tylko burdelem organizacyjnym, brakiem strategii i zwożeniem WSZYSTKICH pacjentów z COVID19 do szpitali, zamiast pozostawić lżej chorych (94% !!!) do przechorowania w domu.

Na przykład, dowiadujemy się, że szpitale mogą być głównymi rozsadnikami Covid-19, ponieważ są one szybko zaludnione przez zakażonych pacjentów, co ułatwia zakażanie niezakażonych pacjentów. Pacjenci są transportowani przez nasz system regionalny transportu chorych, co również przyczynia się do rozprzestrzeniania się choroby, ponieważ karetki pogotowia i personel szybko stają się jej wektorami (kierunkami rozpowszechniania).

Pracownicy służby zdrowia są nosicielami bezobjawowymi lub chorymi bez nadzoru; niektórzy z nich mogą umrzeć, w tym osoby młode, co zwiększa stres osób  znajdujących się na pierwszej linii frontu. Tej katastrofie można by zapobiec jedynie poprzez masowe rozmieszczenie służb ratunkowych. Rozwiązanie pandemiczne jest niezbędne dla całej populacji, nie tylko dla szpitali.

1. Opieka domowa i mobilne kliniki pozwolą uniknąć niepotrzebnych ruchów i zmniejszają presję na szpitale.

2. Wczesna terapia tlenowa, pulsoksymetry i odżywianie mogą być dostarczane do domów lekko chorych i rekonwalescentów, tworząc szeroki system nadzoru z odpowiednią izolacją i wykorzystując innowacyjne instrumenty telemedyczne. Takie podejście ograniczyłoby hospitalizację do ukierunkowanego celu ciężkości choroby, zmniejszając w ten sposób ryzyko zakażenia, chroniąc pacjentów i pracowników służby zdrowia oraz minimalizując zużycie sprzętu ochronnego. W szpitalach ochrona personelu medycznego powinna być traktowana priorytetowo. Nie należy iść na żadne kompromisy protokolarne; sprzęt musi być dostępny. Środki zapobiegania zakażeniom muszą być wdrażane masowo, we wszystkich miejscach i w pojazdach. Potrzebujemy dedykowanych pawilonów i operatorów szpitalnych Covid-19, oddzielonych od obszarów wolnych od wirusów.

za: dakowski.pl


UWAGA: W 2009 r. WHO zmieniła definicję pandemii z “wielkiej liczby zgonów” na “wielką liczbę zarażeń”


Summary

In a pandemic, patient-centered care is inadequate and must be replaced by community-centered care. Solutions for Covid-19 are required for the entire population, not only for hospitals. The catastrophe unfolding in wealthy Lombardy could happen anywhere. Clinicians at a hospital at the epicenter call for a long-term plan for the next pandemic.

We work at the Papa Giovanni XXIII Hospital in Bergamo, a brand-new state-of-the-art facility with 48 intensive-care beds. Despite being a relatively small city, this is the epicenter of the Italian epidemic, listing 4,305 cases at this moment — more than Milan or anywhere else in the country (Figure 1). Lombardy is one of the richest and most densely populated regions in Europe and is now the most severely affected one. The World Health Organization (WHO) reported 74,346 laboratory-confirmed cases in Europe on March 18 — 35,713 of them in Italy.

Figure 1 .

Figure 1

Our own hospital is highly contaminated, and we are far beyond the tipping point: 300 beds out of 900 are occupied by Covid-19 patients. Fully 70% of ICU beds in our hospital are reserved for critically ill Covid-19 patients with a reasonable chance to survive. The situation here is dismal as we operate well below our normal standard of care. Wait times for an intensive care bed are hours long. Older patients are not being resuscitated and die alone without appropriate palliative care, while the family is notified over the phone, often by a well-intentioned, exhausted, and emotionally depleted physician with no prior contact.

Western health care systems have been built around the concept of patient-centered care, but an epidemic requires a change of perspective toward a concept of community-centered care.

But the situation in the surrounding area is even worse. Most hospitals are overcrowded, nearing collapse while medications, mechanical ventilators, oxygen, and personal protective equipment are not available. Patients lay on floor mattresses. The health care system struggles to deliver regular services — even pregnancy care and child delivery — while cemeteries are overwhelmed, which will create another public health problem. In hospitals, health care workers and ancillary staff are alone, trying to keep the system operational. Outside the hospitals, communities are neglected, vaccination programs are on standby, and the situation in prisons is becoming explosive with no social distancing. We have been in quarantine since March 10. Unfortunately, the outside world seems unaware that in Bergamo, this outbreak is out of control.

Western health care systems have been built around the concept of patient-centered care, but an epidemic requires a change of perspective toward a concept of community-centered care. What we are painfully learning is that we need experts in public health and epidemics, yet this has not been the focus of decision makers at the national, regional, and hospital levels. We lack expertise on epidemic conditions, guiding us to adopt special measures to reduce epidemiologically negative behaviors.

Pandemic solutions are required for the entire population, not only for hospitals.

For example, we are learning that hospitals might be the main Covid-19 carriers, as they are rapidly populated by infected patients, facilitating transmission to uninfected patients. Patients are transported by our regional system,1 which also contributes to spreading the disease as its ambulances and personnel rapidly become vectors. Health workers are asymptomatic carriers or sick without surveillance; some might die, including young people, which increases the stress of those on the front line.

This disaster could be averted only by massive deployment of outreach services. Pandemic solutionsare required for the entire population, not only for hospitals. Home care and mobile clinics avoid unnecessary movements and release pressure from hospitals.2 Early oxygen therapy, pulse oximeters, and nutrition can be delivered to the homes of mildly ill and convalescent patients, setting up a broad surveillance system with adequate isolation and leveraging innovative telemedicine instruments. This approach would limit hospitalization to a focused target of disease severity, thereby decreasing contagion, protecting patients and health care workers, and minimizing consumption of protective equipment. In hospitals, protection of medical personnel should be prioritized. No compromise should be made on protocols; equipment must be available. Measures to prevent infection must be implemented massively, in all locations and including vehicles. We need dedicated Covid-19 hospital pavilions and operators, separated from virus-free areas.

We need a long-term plan for the next pandemic.

Coronavirus is the Ebola of the rich and requires a coordinated transnational effort. It is not particularly lethal, but it is very contagious. The more medicalized and centralized the society, the more widespread the virus. This catastrophe unfolding in wealthy Lombardy could happen anywhere.

Acknowledgments

Michael Scott, MB ChB, Lee A. Fleisher, MD, and Giuseppe S. Savino, MD, Department of Anesthesiology and Critical Care, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania. The nurses, nurse aides, technicians, and environmental services of the Papa Giovanni XXIII Hospital and of all health services around Bergamo, Italy.

za: catalyst.nejm.org