“Pozakonstytucyjne zawieszenie parlamentaryzmu w Polsce”. Konfederacja o wirtualnym posiedzeniu Sejmu

0
484
Warszawa, 24.03.2020. Koronawirus w Polsce. Marsza³ek Sejmu El¿bieta Witek podczas konferencji prasowej, 24 bm. po spotkaniu prezydium Sejmu w Warszawie. El¿bieta Witek poinformowa³a o tym, ¿e prezydium Sejmu przyjê³o uchwa³ê o zmianie regulaminu izby; na sali plenarnej bêdzie ograniczona liczba pos³ów - przedstawiciele ka¿dego klubu; pozostali pos³owie bêd¹ mogli braæ udzia³ w posiedzeniu Sejmu zdalnie. (kf) PAP/Leszek Szymañski

We wtorek (24.03.2020) Prezydium Sejmu przyjęło projekt uchwały o zmianie regulaminu obrad na czas trwania stanu epidemii. Na sali plenarnej mają być obecni przedstawiciele klubów poselskich, a pozostali posłowie mają uczestniczyć w posiedzeniu zdalnie. Koło poselskie Konfederacji nie uzyskało prawa do przedstawiciela na sali.

Podczas konferencji prasowej posłowie Konfederacji wskazali na brak podstawy prawnej do uchwalania takich zmian przez Prezydium Sejmu.

Nie wyobrażam sobie żeby Sejm pracował w oparciu o inny akt prawny niż obowiązujący Regulamin Sejmu, zanim Sejm się nie zbierze, nie omówi propozycji zmiany i jej nie przegłosuje. Tylko Sejm może zmienić swój Regulamin, a nie Prezydium przy kawie i ciasteczkach – powiedział poseł Krzysztof Bosak.

Zaistniałą sytuację nazwał „pozakonstytucyjnym zawieszeniem parlamentaryzmu w Polsce”.

Zmieniajmy regulaminy, ale regulaminowo. Nie można robić tego, jak to przyznała pani Marszałek w swojej naiwności, w sposób jakiego nie przewiduje prawo Rzeczypospolitej. Po czym z poważną miną nabiera powietrza i mówi, że musimy stworzyć ten przepis. Jak? Wydestylować go z powietrza? To po co w ogóle Sejm? – zapytał poseł Grzegorz Braun.

Jednocześnie podkreślił, że Konfederacja nie jest przeciwna nadzwyczajnym rozwiązaniom, ale jest przeciwna łamaniu prawa. Wskazał, że właściwym rozwiązaniem w tej sytuacji jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, a nie przejmowanie przez Prezydium Sejmu roli parlamentu w zakresie zmian regulaminowych.

Proszę brać odpowiedzialność za to, co się robi i czego się zaniechało – zaapelował Braun do obozu rządzącego.

Rząd PiS chce złamać prawo i zorganizować "wirtualne posiedzenie Sejmu"! Nie będzie nawet możliwości składania poprawek do rządowego projektu Tarczy Antykryzysowej (którego wciąż nie ma)!

Gepostet von Konfederacja am Dienstag, 24. März 2020

za: wprawo.pl

fot. pap/Leszek Szymański