Przesłanie Ruchu Jedność Narodu: Nasz udział w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu RP

0
1204
Publikujemy przesłanie Ruchu Jedność Narodu do Polaków przed wyborami jesiennymi do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej

 

Wybory 2019 najważniejsze od 1989 roku
Wybory do polskiego parlamentu, które odbędą się jesienią są, w naszym przekonaniu, najważniejsze od 30 lat, gdy w pamiętnym 1989 roku część z nas szła do wyborów, aby odsunąć komunizm od władzy. Dziś znaleźliśmy się w momencie krytycznym, nasze państwo zawłaszczone zostało przez partyjno-wodzowskie koterie działające w interesie zewnętrznych ośrodków władzy. Dlatego poddawani jesteśmy niespotykanej agresji ideologicznej, uderzającej w podstawy naszej tradycji i cywilizacji, które ukształtowały nasz naród. Te zjawiska wymagają od nas zdecydowanego działania. Naszą odpowiedzią jest między innymi organizowanie do jesiennych wyborów struktur ruchu Jedność Narodu budowanego konsekwentnie od 2015 roku. Zdobyliśmy już niezbędne doświadczenie wyborcze, biorąc udział w wyborach do Sejmików Wojewódzkich oraz Parlamentu Europejskiego. Pozyskaliśmy również dla naszego dzieła szereg nowych, ideowych środowisk społeczno-politycznych. Naszym wspólnym celem jest odzyskanie polskiego państwa na rzecz obywateli tak, aby służyło naszym narodowym aspiracjom. Wspólnym celem Polaków winno być zniesienie prawnych, instytucjonalnych i biurokratycznych barier, dławiących naszą wolność, gospodarkę i finanse oraz nasz potencjał duchowy.

Jednoczenie środowisk patriotycznych
Przygotowując się do wyborów staramy się doprowadzić do szerokiego porozumienia partii, środowisk i ruchów opozycyjnych tak, aby w zbliżających się wyborach wystąpić w jednolitej formacji umożliwiającej stworzenie wyborczej alternatywy dla obecnej zdemoralizowanej klasy politycznej. Prowadzimy trudne rozmowy z wszystkimi formacjami, które pragną zmian ustrojowych, abyśmy mogli skupić się w jednym komitecie wyborczym. Staramy się przekonać naszych rozmówców do wypracowania wspólnych strategicznych celów oraz podstawy programowej, tak abyśmy skupiali swe siły na zadaniach dalszych niż obecne wybory. Niestety, nasze wysiłki w tym zakresie nie spotykają się ze zrozumieniem pozostałych sił politycznych funkcjonujących poza oligopolem PiS – PO – SLD – PSL. Dominuje u nich myślenie doraźne, obliczone niemal wyłącznie na uzyskanie miejsc w parlamencie, a negocjacje przekształcają się w targi o ilość „jedynek” na listach wyborczych. Do tego dochodzi brak gotowości do rezygnacji z własnego szyldu politycznego na rzecz nowego, łączącego wszystkie ideowe  środowiska. Właściwie tylko ruch Jedność Narodu na każdym spotkaniu deklaruje gotowość do wystąpienia pod nowym szyldem. Wszyscy inni widzą możliwość zjednoczenia wyłącznie pod własnym szyldem i na własnych, egoistycznych warunkach. Sprawia to, że negocjacje zatrzymały się w martwym punkcie, w którym żadna ze stron nie chce iść na niezbędny organizacyjnie kompromis.

Nasz ruch konsekwentnie pracuje na rzecz porozumienia. W swej działalności kierujemy się słowami Stefana Kardynała Wyszyńskiego:

„Największą mądrością jest umieć jednoczyć a nie dzielić”

Będziemy wytrwale dążyć do skupienia naszych sił we wspólnym, zorganizowanym wysiłku dla odbudowy Polski. Jednak musimy się również liczyć z tym, że nie dojdziemy do porozumienia i będziemy zmuszeni do wystąpienia w wyborach, opierając się na skupionych w naszym ruchu środowiskach oraz tych, które uda nam się pozyskać do dnia wyborów. Dlatego zwracamy się z apelem do wszystkich uczestników i sympatyków naszego ruchu o poparcie naszych działań zmierzających do zbudowania struktur wyborczych.

Wyłanianie kandydatów na listy

Sprawą niezwykle pilną jest wyłonienie kandydatów na listy do Sejmu oraz kandydatów do Senatu, najlepszych na jakich nas stać. Jesteśmy zwolennikami prawyborów jako metody wyłaniania kandydatów do parlamentu. Niestety, jesteśmy jeszcze na tyle mało rozpoznawalni, że nie możemy liczyć na zgłoszenie większej ilości kandydatów na listy niż jest na nich miejsc, gdyż jest to pierwszym warunkiem prawyborów.

Dlatego proponujemy, aby we wszystkich 41 okręgach wyborczych do Sejmu byli wyłaniani oddolnie kandydaci w dwóch płaszczyznach organizacyjnych.

  1. Pierwsza to płaszczyzna terytorialna. W każdym z 380 powiatów i miast na prawach powiatów powinien być wyłoniony co najmniej jeden kandydat na listę, który będzie reprezentował w akcji wyborczej swój region zamieszkania.
  2. Druga to płaszczyzna środowiskowa. We wszystkich 41 okręgach mamy zarezerwowane miejsca dla przedstawicieli środowiskowych. I tak: miejsce nr 3 jest przeznaczone dla przedstawicieli emerytów, miejsce nr 4 dla środowisk nauczycieli, miejsce nr 5 dla polskich przedsiębiorców, miejsce nr 6 dla lekarzy i przedstawicieli służby zdrowia, miejsce nr 7 dla przedstawicieli środowisk akademickich, miejsce nr 10 dla środowisk byłych żołnierzy zawodowych, miejsce nr 11 dla patriotycznych środowisk kibiców. Oczywiście, przedstawiciele tych środowisk mogą dodatkowo występować również na innych miejscach na liście np. na pozycji 1 lub 2. Chodzi o to, aby środowiska społeczne i zawodowe mogły prowadzić wśród swych członków ogólnopolską prostą i zrozumiałą dla każdego kampanię niezależnie od miejsca zamieszkania typu: „Jeżeli chcesz zagłosować na przedstawiciela przedsiębiorców, głosuj na pozycję nr 5 na liście komitetu wyborczego Jedność Narodu”.

Apelujemy do wszystkich, którym bliski jest nasz program o włączenie się do procesu wyłaniania kandydatów i udziału w wyborach. Liczymy na Waszą aktywność i kreatywność. Pracy jest tak dużo i każdy znajdzie w tym dziele godne siebie miejsce. To od Waszego zaangażowania będzie zależał wynik i to, czy uda się nam zbudować nową formację odpowiedzialnego myślenia o naszej przyszłości, formację która przebuduje polską politykę do realizacji zadań w interesie Polski i państw wyrosłych na wartościach cywilizacji łacińskiej.

Będziemy zaszczyceni każdym Państwa głosem poparcia, każdą dobrą radą i każdym
działaniem pro publico bono.

Warszawa, Sierpień 2019 roku

Z poważaniem,
Romuald Starosielec
Koordynator Krajowy Ruchu Jedność Narodu
www.jednoscnarodu.org.pl
https://www.facebook.com/AkcjaWyborczaPolakow/

Sztab Komitetu:
ul. Podwale 11 lok. 131
00-252 Warszawa
tel. 22/ 416 92 92
(+48) 601 272 323

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESUJE:

Wybory 13 października 2019: Ruch Jedność Narodu – listy do zbierania podpisów

Prof. M. Matyja: Zasady etyczne w polityce. Przestroga przed jesiennymi wyborami

Przed wyborami 2019 – fragmenty adhortacji Evangelii Gaudium z 2013 roku

Przegrupowania na polskiej scenie politycznej [Aktualizacja]: Kaja Godek poza Konfederacją. Posłowie Kukiz’15 odchodzą do PiS + porozumienie z PSL

W Polsce mamy wójta i plebana. A gdzie pan, gdzie gospodarze ?

Prof. Śliwiński: Import neoliberalizmu

Prof. W. Bojarski: Orientacja w trudnej rzeczywistości globalnej (cz.1)