P. Zych: Z NarodowoDemokratycznej perspektywy

0
109

Niedawno ukazała się książka “Z Narodowodemokratycznej perspektywy”. Autorem jest Piotr Zych. Poniżej znajdują się wybrane rekomendacje.

 

Romuald Starosielec, red. nacz. Polityki Polskiej

Tradycja Narodowej Demokracji, a szczególnie wypracowana przez tą formację szkoła politycznego myślenia, spotyka się z systematycznym, wręcz systemowym ignorowaniem przez elity polityczne III Rzeczpospolitej. Z drugiej strony tradycja ta jest często wulgaryzowana w wypowiedziach środowisk, które przywłaszczają sobie prawo do jej kontynuacji. Te dwa zjawiska wpływają w decydującym stopniu na poziom polskiej myśli politycznej i kondycję naszej realnej polityki. Praca redaktora Piotra Zycha przełamuje tę skorupę przemilczania i ignorancji, świadcząc dobitnie, że myśl narodowo-demokratyczna może wybitnie wpływać na poziom rozumienia dzisiejszego świata, zagrożeń jakie przed nim stoją i jego potrzeb rozwojowych.

Dr Marta Cywińska

„Z narodowo-demokratycznej perspektywy” to najnowsza książka Piotra Zycha -felietonisty i eseisty w duchu interdyscyplinarnym oraz niepokornym. Teksty w niej prezentowane czerpią z historii, filozofii, teologii politycznej, dziejów kultury oraz różnych aspektów geopolityki.

Poprzez wnikliwą analizę zjawisk paseistycznych ku wnikliwym interpretacjom otaczającej nas rzeczywistości. Mnogość zagadnień uporządkowanych intelektualnie. Oto dwie mini interpretacje syntezy treści. Dodajmy do tego,iż Autor wiedzie nas zawiłymi ścieżkami ku klarownej idei oraz pięknemu systemowi wartości. Stawia odbiorcy wysoką poprzeczkę intelektualną w imię walki z cywilizacją śmierci. Zaiste, lektura obowiązkowa.

dr Krzysztof Tenerowicz, red. nacz. kwartalnika „Myśl.pl”, ekonomista, dziennikarz i przedsiębiorca.

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku nastraja do refleksji. Również geopolitycznej. Rzeczywistość jak zawsze stawia wiele pytań o los Polski, Europy i świata. Piotr Zych w swojej książce szuka na nie odpowiedzi. Czasem robi to bez znieczulenia, zawsze jednak w zgodzie z swoimi przekonaniami, co samo w sobie stanowi gwarancję, że będzie ciekawie, czasem ostro, a często i kontrowersyjnie. Szukając odpowiedzi na pytania czym dzisiaj jest suwerenność, naród, państwo stara się sięgać do dorobku szkoły narodowo-demokratycznych klasyków. Tym samym wypełnia lukę w sposobie myślenia i działania, jakie były właściwe endekom, a jakie powoli znikają z naszej społeczno-politycznej rzeczywistości. Mam nadzieję, że ta publikacja trend ten przełamie i zainicjuje dyskusję, a co ważniejsze działania, które pozwolą spadkobiercom Dmowskiego na powrót z politycznych zaświatów. Oby tak się stało.

 

dr Marian Szołucha

Książka Piotra Zycha to jedna z nielicznych twórczych prób kontynuacji endeckiej myśli politycznej. Oparta na starym, solidnym fundamencie ideowym, analizuje współczesne nam realia i buduje prawdziwie narodowy, jakże różny od tych z reguły w Polsce stosowanych, pryzmat patrzenia na nie.

Szeroki zakres zagadnień, jakimi zajął się Autor, jest jej dodatkowym, ważnym atutem.

Mam nadzieję, że pozycja ta stanie się zarzewiem dyskusji, która odciśnie swój ślad nie tylko w samej publicystyce, ale też – oby jak najprędzej – i w bieżących, i w strategicznych kierunkach działań nie jednego nawet, a różnych obozów politycznych. Polska jest przecież jedna.

 

Henryk Klata      

Książka „Z Narodowo Demokratycznej perspektywy” jest bardzo zróżnicowana w swej zawartości. Podejmuje przede wszystkim tematy  współczesne i jednocześnie niesięgająca po tak często spotykaną historyzację teraźniejszości.  Autor w wielu różnych tekstach, komentarzach, felietonach i esejach ukazuje nam obecny moment dziejowy, próbuje uchwycić z czego, z jakich źródeł historia dziejąca się na naszych oczach, nieustanie przyspiesza jednocześnie zwracając uwagę, że przyszłość nasza nie jest z góry przesądzona i nie zależy jedynie od sił zewnętrznych. Uwypukla dwa dramaty jakie nam towarzyszą, choć za takie w naszej codzienności tego tak nie odbieramy. Pierwszy to wymieranie naszego narodu, a drugi to systematyczne zatracanie treści i sensu polskiej tożsamości. Wiele miejsca poświęca wciąż mało znanej najnowszej historii ruchu narodowego, historii jaka miała miejsce od drugiej połowy lat pięćdziesiątych po lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku.  Pozycja „obowiązkowa” w biblioteczce nie tylko narodowca.

 

O autorze:

Piotr Zych. Publicysta polityczny, felietonista i eseista. Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Myśl.pl, współpracownik miesięcznika Polityka Polska, rocznika naukowego Glaukopis oraz portalu Prosto z mostu.