8 grudnia godz.12:00 Godzina łaski. Módlmy się o nawrócenie bankierów.

0
459

8 grudnia godz.12:00 Godzina łaski. Módlmy się o nawrócenie bankierów. medalik niepokalanaOd redakcji: Z uwagi na wydarzenia polityczne w Polsce, prosimy wszystkich dzisiaj o zadumanie i modlitwę w godzinie łaski, (12:00 – 13:00), szczególnie za bankierów i pracowników sektora finansowego. Problem tzw. “kredytów frankowych” (dotyczy ok. 2 mln mieszkańców Polski), który był zwykłą grabieżą na kursie walutowym, wciąż nie został rozwiązany. W bankach są tysiące pozwów przeciwko bankom udzielającym tego toksycznego produktu finansowego.

Cywilizacja lichwiarska, stworzona na globalną skalę w USA, która dominuje na świecie, jest cywilizacją śmierci. Prośmy o cywilizację życia.

Grzechy indywidualne wymagają modlitwy i nawrócenia indywidualnego.

Grzechy rodzinne wymagają modlitwy i nawrócenia rodzinnego.

Grzechy społeczne wymagają modlitwy i nawrócenia społecznego.

Historia uczy, że szczególnie od XIX w. bankierzy finansowali często obie strony konfliktów wojennych (wojna secesyjna, I wojna światowa, II wojna światowa). Są odpowiedzialni za finansowanie NSDAP, są odpowiedzialni za finansowanie bolszewizmu, są odpowiedzialni za zagrabienie złota z Banku Czechosłowackiego i wiele innych wojen i kradzieży.

Rewolucja bolszewicka powiodła się, gdyż ponad 70% społeczeństwa było analfabetami, dziś wszyscy mamy rozum i umiemy czytać. Musimy być odporni na manipulację medialną, a historia powinna być naszą najlepszą nauczycielką.

Królowo Pokoju, módl się za nami.


Polecamy wiedzę z zakresu procesu kreacji pieniądza i jego skutków:

Środowe lekcje o pieniądzu: Czasy po roku 1971 – era totalnego pieniądza dłużnego

Środowe lekcje o pieniądzu: Cel ekonomii – połączyć dobra z tymi, którzy ich potrzebują

Środowe lekcje o pieniądzu: Bieda pośród obfitości. Narodziny i śmierć pieniędzy

Środowe lekcje o pieniądzu: Banki tworzą pieniądze jako dług

Środowe lekcje o pieniądzu: Pieniądze wolne od długu, tworzone przez społeczeństwo


Polecamy również relację z konferencji nt.”Warunki pokoju w świecie”.

Warunki pokoju w świecie: relacja z konferencji w Sejmie Rzeczypospolitej 21.X.2017 [WIDEO]