Słowo na 22 października: Ja jestem Panem i nie ma innego – mówi Bóg

0
450

Obraz pozwala zobaczyć rzeczywistość odległą w czasie lub przestrzeni, pomaga zrozumieć znaczenie wewnętrzne zawarte w tym co zewnętrzne, czyli widzieć oczami serca. Niewidzialny Bóg objawia się w obrazach. Obraz Boży obecny jest w człowieku stworzonym na podobieństwo Świętej Trójcy. Pełnią objawienia i obrazu Boga jest Jezus Chrystus widzialny w ludzkiej naturze, obecny w sakramentach. Upodobnienie się do Chrystusa i naśladowanie Go prowadzi do zjednoczenia z Nim w chwale nieba. Człowiek w swoim postępowaniu jest obrazem Bożym niedoskonałym, często zatartym, ukrytym, mało widocznym. Im więcej rozumu, dobrej woli i wiary w dążeniu poprzez nawracanie się ku świętości, tym bardziej odkrywa się prawda wynikająca z aktu stworzenia i zbawienia, pozwalająca zobaczyć Boga w człowieku, Chrystusa w Jego uczniach.

Bezbożność jako skutek działania zła i Złego staje się odczłowieczeniem, czymś nieludzkim. O ile w słabości objawia się Boże miłosierdzie, o tyle w złu wybranym, przyjętym jako słuszny sposób życia ukazuje się związek między grzechem i śmiercią – najpierw duchową, a następnie poddającą sobie wszystkie sprawy człowieka, i osobiste, i społeczne, w stanie wojny nazywanej bellum omnium contra omnes. Zło posługuje się wielorakim kamuflażem obłudy i zakłamania. Postawa obłudy nie wyraża wewnętrznego przekonania, nie szuka prawdy ani dobra. Obłudnik chce zaszkodzić i wprowadzić w błąd, ale oszukuje sam siebie bardziej niż innych, ulegających czasowo jego działaniu. Nieszczerość i przewrotność prowadzi do zaślepienia obecnego w grze faryzeuszów podjętej wobec Jezusa razem ze zwolennikami Heroda, czyli ich przeciwnikami.

Gra rozpoczyna się od nieszczerych pochwał, a zmierza do wprowadzenia Jezusa w sytuację z pozoru bez wyjścia, bo wydaje się twórcom tej pułapki, że każda odpowiedź Jezusa na ich pytanie może być podstawą do oskarżenia o nieposłuszeństwo albo wobec władzy rzymskiej (nie płacić podatków Cezarowi), albo wobec władzy religijnej i narodowej uczonych w Piśmie (wspierać podatkami władzę pogan).

W Ewangelii niedzielnej 22 października mówi Jezus chytrym przeciwnikom w odpowiedzi na ich podstęp, wskazując na obraz i napis Cezara na monecie podatkowej: Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga (zob. Mt 22,15-21). Ograniczona władza Cezara w warunkach braku niepodległości Izraela dotyczy podatków, natomiast nieograniczona władza Boga odnosi się do całego człowieka, który obraz Boży w sobie nosi i powinien być Bogu oddany w każdych warunkach (nie wyłączając Cezara). Ujawnia Jezus przewrotność i obłudę faryzejską, czym pobudza przeciwników do coraz większej wrogości. Im więcej ujawnionych faktów kompromituje przedstawicieli totalnej opozycji, tak niedawno sprawujących niszczycielską władzę w Polsce, tym głośniejszy jest ich krzyk i sprzeciw wobec tego, co Polskę stanowi.

Modlić się wciąż trzeba o konsekwencję i bezkompromisowość obecnych władz „dobrej zmiany” w duchu odwagi, męstwa oraz wytrwania w wierze i posłuszeństwie wobec władzy Boga, który uznając tymczasowe kompetencje różnych władz pragnie, aby ludzie wraz z ich zdolnościami sprawowania władzy (co dotyczy także każdego cezara) poddani byli Bogu. Przeciwne prawu Bożemu i naturalnemu decyzje i zaniechania dzisiejszych władz (zwłaszcza wobec prawa do życia każdego człowieka od poczęcia) zaciemniają horyzont naszej przyszłości i drogi.

Ks. prymas Stefan Wyszyński, jeszcze jako więzień w Komańczy, zapisał 10 października 1956 r.:

Ojcze, dziękuję Ci za tę siłę wiary, która oparła się sile. (…) Wspomnij na bój, który dzisiaj toczymy, by Polska nie była zalana przez obcą przewrotność, przez materialistyczną brutalność, przez półinteligencką pychę i wyniosłość. To straszna siła, która zwycięża, ogłupiając nawet mężnych i dobrych. Upomnij się o Naród Twój, którego jesteś Ojcem i Panem. Daj odpocząć odrobinę ludziom znużonym przez nieustanny ucisk i walkę.

Posłuszni wezwaniu Księdza nie dajmy się uśpić ani ogłupić propagandzie sukcesu, który tylko wtedy jest trwały, gdy opiera się na wierności Bogu, Chrystusowi Królowi i Maryi Królowej Polskiej Korony. Wiemy bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym – pisze św. Paweł w drugiej niedzielnej lekcji (1 Tes 1,4).

Spodobało się Bogu Polskę wybrać i wywyższyć, jeżeli będzie posłuszna Jego woli. Skorzystajmy więc z Bożego wezwania, sięgając po skuteczne narzędzia zwycięstwa, poprzez różaniec, zwłaszcza w postaci Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę oraz po intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Jeden jest Król i Pan, Jezus Chrystus – mówi nam liturgia słowa Bożego w środę 25 października, w rocznicę męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, sześć dni po wspomnieniu, a u św. Stanisława Kostki w Warszawie – po uroczystości oddanego Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie kapłana.

ks. Stanisław Małkowski