Europo, czas postawić na życie ! [Europe, it’s high time to opt for life !]

0
1652

W całej „batalii medialnej” (zupełnie niepotrzebnej z racjonalnego, rozumowego punktu widzenia) na temat tego, czy chronić życie, należy przypatrzeć się raportowi „Abortion Worldwide Report” [Światowy Raport nt. Aborcji – 100 lat, 100 narodów, 1 miliard dzieci], który został opublikowany w tym roku [LINK], a który zawiera dane zbiorcze na temat aborcji z oficjalnych statystyk od momentu legalizacji aborcji w bolszewickiej Rosji (seria antyrodzinnych dekretów Lenina końca 192o roku). Raport zastrzega, że bazuje na danych oficjalnych, zgłaszanych, a więc rzeczywista liczba jest wyższa.

W Europie brakuje co najmniej 375 milionów ludzi, którzy mogli się urodzić, a nie pozwolono im się urodzić.

Tylu braci i sióstr brakuje w naszych rodzinach, a także ich potomnych. W takim stopniu osłabione są nasze rodziny. Poniżej zestawiliśmy dane dotyczące poszczególnych krajów w Europie.

Jeśli chodzi o prawa kobiet, według terminologii używanej obecnie przez ONZ [nie do pomyślenia w 1946 roku !!!] to można się zapytać: których kobiet, tych już żyjących, czy tych jeszcze nienarodzonych ?

Kościół katolicki [katolicki oznacza powszechny, tj. dla każdego] od wieków naucza odpowiedzialności za swoje czyny, a w XXI w. chyba już jest dość jasne, że akt płciowy powinien wiązać się z odpowiedzialnością za życie.

Nie dajmy się zwieźć emocjom, a jeśli kogoś dotykają rany aborcyjne w rodzinach życzymy ich uleczenia, a jeśli kobieta jest osamotniona w stanie błogosławionym, na pewno znajdzie w Polsce odpowiednią pomoc.

Życie = Liczba mieszkańców w roku bieżącym
Śmierć = liczba śmierci przez ostatnie 100 lat w wyniku aborcji

Europo, czas postawić na życie ! [Europe, it's high time to opt for life !] Europa zycie smierc 1

English version:

In the whole „media battle” (totally unnecessary from rational point of view) on whether to protect life, one should look at the report published this year [100 years, 100 nations, 1 billion babies LINK], and which contains aggregated data on abortions coming from official statistics, since the introduction of this death act in bolshevik Russia (series of anti-family acts by Lenin at the end of 192o roku). The report underlines that it is based on reported abortions, so the real number of missing babies and families is much larger.

In Europe at least 375 million people are missing, who were to be born, but were not allowed to.

So many brothers and sisters are missing in our families and their potential ancestors. Our families are weakened to such an extent. Below we present the data on individual European countries.

As far as women’s rights are concerned, one could ask: which women ? these already born or those to be yet born ?

The Catholic [catholic means common, i.e. for everybody] Church for century has been teaching to bear responsibility for one’s deeds, and in XXI century it is rather clear that a sexual act should be connected with the responsibility for future life.

Let us not undergo emotions, and if somebody is hurt by this wound in the family, we wish the personal be healed properly and emotionally and for every woman bearing the future life we shoud care with utmost delicateness.

Life: liczba mieszkańców w chwili obecnej.
Death: liczba śmierci w wyniku aborcji.

Europo, czas postawić na życie ! [Europe, it's high time to opt for life !] Europe life death