Polityka Polska, Nr 2/2016

Od redakcji

Dziesiąty numer naszego czasopisma otwiera dyskusja redakcyjna: „Czy Polsce grozi „kolorowa rewolucja”? Artykuł profesora Artura Śliwińskiego na ten temat zamieszczony w poprzednim, styczniowym numerze „Polityki Polskiej”, obudził liczne reakcje, a także zbulwersował niektóre środowiska polityczne. Uznaliśmy zatem, że ten problem wymaga dalszej dyskusji. Był on również przedmiotem pierwszego spotkania otwartego w Domu Pielgrzyma „Amicus” przy Sanktuarium Błogosławionego Jerzego Popiełuszki w Warszawie, w czasie którego głos zabrali dwaj prelegenci; prof. Artur Śliwiński oraz prof. Mirosław Dakowski. Po prelekcji zgromadzona publiczność zadawała wiele pytań, padło również wiele głosów w dyskusji, wskazujących na aktualność problematyki „kolorowych rewolucji” w dzisiejszej rzeczywistości politycznej Polski.
Dwa zagadnienia wysuwają się w tej problematyce na plan pierwszy. Przede wszystkim występuje w Polsce powszechny brak dostatecznej wiedzy dotyczącej mechanizmów kreowania „kolorowych rewolucji”, celów jakie chcą osiągnąć ośrodki polityczne kierujące rewoltą oraz bieżące i długofalowe skutki, jakie dotykają narody nią ogarnięte. Media i politycy w Polsce opisują rewolucje w sposób niezwykle uproszczony, często wręcz fałszywy, ulegając obowiązującym modom i poprawności politycznej. Równie niebezpiecznym jest brak przygotowania rządu oraz struktur państwa na możliwość wywołania „kolorowej rewolucji” w naszym kraju. Polska leży w tak węzłowym miejscu w Europie, że nie możemy dopuścić do tego, aby walka polityczna przeniosła się na ulice.
Nasze spotkania oraz dyskusja redakcyjna, wnosząc wiele nowych elementów do rozważanego zagadnienia, nie mogła wyczerpać i opisać wszystkich procesów rewolucyjnych występujących obecnie w Europie i na świecie. Podjęliśmy trud sporządzenia raportu na ten temat, z wykorzystaniem badań naukowych i dostępnej literatury przedmiotu oraz innych źródeł, aby kompleksowo przedstawić zagadnienie w osobnej publikacji.
W bieżącym numerze, w stałych działach, poświęcamy wiele miejsca polityce wewnętrznej, sprawom zagranicznym i bezpieczeństwu narodowemu. Prof. Jerzy Robert Nowak ocenia dokonania i zaniechania pierwszych miesięcy nowego rządu, starając się podsumować pierwsze sto dni jego funkcjonowania. Ocena ta jest często odnoszona do węgierskich reform Victora Orbana, co w zasadzie nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę dotychczasowe wieloletnie
zainteresowania Autora. Z kolei Jan Koziar w artykule „Pucz Balcerowicza” opisuje i dokumentuje smutną historię polskich reform ekonomiczno-społecznych, przedstawiając ich tragiczne skutki dla dalszego rozwoju ekonomicznego. Przedstawia również szereg zaniechań, które przyczyniły się do powstania wielu patologii życia gospodarczego Polski, a których skutki tak dotkliwie dzisiaj odczuwamy.
Paweł Kilarski odnosi się do gorących sporów wokół Trybunału Konstytucyjnego w tekście „Trybunał na  cenzurowanym”. W sposób niezwykle przenikliwy obnaża interesy stron biorących w nim udział. Kończy zaś słowami, pod którymi podpisujemy się wszyscy: „…nawet najlepszy mechanizm wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zapewni jego prawidłowego funkcjonowania, jeśli całe państwo będzie działało źle. Naprawa państwa i jego instytucji musi się rozpocząć od napisania nowej, narodowej konstytucji, w której zasady aksjologiczne i ustrojowe będą sformułowane w zgodzie z tradycją i duchem kształtującym przez wieki Naród Polski i jego państwo. Tylko bowiem czytelne określenie, czym jest i komu ma służyć państwo polskie, pozwoli na to, że tworzone przez jego instytucje prawo będzie respektować wolę i tożsamość Narodu Polskiego a Trybunał Konstytucyjny będzie rzeczywistym strażnikiem jego praw”.
W dziale Geopolityka gorąco polecamy naszym Czytelnikom artykuł prof. Stanisława Bielenia „O stanie badań wschodnioznawczych”. Wyłania się z niego niezbyt budujący obraz naszej nauki, odnoszącej się do przestrzeni postradzieckiej. Jest to temat tym bardziej godny uwagi, że wielu Polaków powiela obiegowe poglądy na temat naszej dobrej znajomości problematyki Wschodu. Z kolei dr Andrzej Zapałowski, w tekście „Ukraina w szarej strefie bezpieczeństwa europejskiego”, analizuje stan obecny i przyszłość relacji Ukrainy z Unią Europejską. Jest to temat niezwykle aktualny, odsunięty niesłusznie na bok przez inne wydarzenia międzynarodowe.
Na koniec rekomendujemy państwu dwa teksty z działu Historia. W pierwszym prof. Franciszek Marek odkrywa przed nami nie do końca doceniany wkład Śląska w polską kulturę narodową. Tej luki w naszej świadomości nie można usprawiedliwiać faktem, że Śląsk już w Średniowieczu znalazł się poza granicami państwa polskiego. Tym bardziej powinniśmy poznawać to, co w sferze kultury i nauki tam powstawało i jaki był tego oddźwięk na ziemiach
należących do Polski. Drugim jest artykuł Arkadiusza Urbana o dzisiejszej polityce historycznej. Autor wskazuje w nim, z jednej strony, na wiele zaniedbań, z drugiej na wyzwania, jakie w tym zakresie stoją przed nami i nowym rządem.

Udostępnij przez:

Średnia ocen
0 z 0 głosów.

Dodaj komentarz