„Najgroźniejszym wirusem jest sam test”. PCRyzm – O prawdziwej roli testów cz.II [WIDEO]

0
1779

DEFINICJA PRZYPADKU

Możesz nie zdawać sobie sprawy z tego, że Chiny mają bardzo ścisłą definicję przypadku Covid – wymagającą obecności objawów klinicznych ORAZ w większości przypadków narażenia epidemiologicznego, ORAZ pozytywnego wyniku testu PCR (przy 35 cyklach amplifikacji lub mniej w porównaniu z 45 w Wielkiej Brytanii) przed policzeniem przypadku, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Public Health England, Public Health Agency of Canada oraz Pan American Health Organization wymagają TYLKO jednego dodatniego testu PCR w celu policzenia przypadku Covid – objawy kliniczne i narażenie epidemiologiczne nie są wymagane.

Oznaczałoby to, że Ameryka (i Wielka Brytania) znacznie zawyża liczbę swoich przypadków (i, potencjalnie, zgonów) w porównaniu z Chinami. To dziwne, że WHO najwyraźniej nie zauważyła tej anomalii [Zależna od Fundacji Gatesów – przyp. red.] i nie podjęła działania w celu zapewnienia jednolitych międzynarodowych standardów i definicji, tak aby statystyki były porównywalne na poziomie międzynarodowym. Dość dziwne jest również to, że zarówno CDC, jak i WHO posiadały wytyczne dotyczące zminimalizowania nadmiernego liczenia przypadków wcześniejszych ognisk wirusów, w tym SARS, MERS, Ebola i Zika, jednak zabezpieczenia te zostały usunięte w odniesieniu do SARS-CoV2″

źródła:

Odnośniki do źródeł uzupełniających:

O AUTORACH:

Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński oraz Prof. Kornelia Polok są genetykami i biologami ewolucyjnymi, którzy od kilkudziesięciu lat zajmują się zastosowaniami metod molekularnych w analizie i ewolucji genomów różnych grup organizmów, a także wykorzystaniem metod opartych o reakcję PCR w diagnostyce medycznej, genetyce populacyjnej oraz identyfikacji zagrożeń związanych z organizmami modyfikowanymi genetycznie. Mają doświadczenie w identyfikowaniu materiałów za pomocą reakcji PCR na potrzeby policji, stacji hodowli roślin, parków narodowych oraz szpitali.

Prof. Roman Zieliński i prof. Kornelia Polok w trakcie swojej kariery naukowej współpracowali z kilkoma uniwersytetami w Polsce oraz posiadają rozległą międzynarodową współpracę naukową, której efektem było koordynowanie projektów w ramach 5 i 6 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Efektem międzynarodowych działań było utworzenie w 2012 roku inicjatywy e-Gene: Centre for Evolution, Genomics and Biomathematics, w ramach której obok działalności naukowej ukierunkowanej na analizę genomów i wykorzystanie projektów sekwencjonowania genomów do poprawy jakości życia, prowadzą działalność edukacyjną i popularyzatorską. W Polsce w ramach tej inicjatywy powstało Stowarzyszenie e-Gene z zamiarem ochrony szeroko rozumianego środowiska człowieka.

Informacje o dorobku naukowym profesorów: https://www.matgen.pl/O%20nas.html

za: yt/altershot TV