Absolwent Szkoły Lotniczej w Dęblinie i redaktor naczelny Polityki Polskiej, Romuald T. Starosielec kandydatem na prezydenta

0
2509
[bsa_pro_ad_space id=5]
W dniu dzisiejszym, 27 lutego 2020 roku, Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała komitet wyborczy Romualda Tadeusza Starosielca. 

Kandydat na prezydenta RP A.D. 2020 ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie, jest absolwentem historii na Uniwersytecie Warszawskim, był wydawcą podziemnych biuletynów w czasach komunizmu, obecnie jest redaktorem naczelnym pisma Polityka Polska, które zostało wznowione w 2015 roku.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Politycznie Romuald T. Starosielec angażował się w Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe na początku lat 90-tych, którego był współzałożycielem, następnie pomagał wiele razy różnym politykom w kolejnych wyborach, a od 2015 roku patronuje ruchowi na rzecz jednoczenia Polaków Jedność Narodu, a formalnie jest prezesem partii o takiej nazwie.

Na początku 2020 roku, kilkunastoosobowa Rada Krajowa partii/ruchu społecznego Jedność Narodu, delegowała pana Romualda Tadeusza Starosielca jako najlepszego kandydata na prezydenta RP. Nominację tę kandydat przyjął.

Obecnie trwa akcja zbierania podpisów dla kandydata oraz rozpoczyna się kampania prezydencka (szczegóły na stronie poniżej).

Strona kandydata na prezydenta: starosielec-prezydent-polski.pl

Facebook AKCJA WYBORCZA POLAKÓW – JEDNOŚĆ NARODU


1. ŻYCIORYS KANDYDATA NA PREZYDENTA RP, ROMUALDA TADEUSZA STAROSIELCA

Absolwent Szkoły Lotniczej w Dęblinie i redaktor naczelny Polityki Polskiej, Romuald T. Starosielec kandydatem na prezydenta Romuald Tadeusz Starosielec zyciorys

2. DECYZJA PKW Z DNIA 27 LUTEGO 2020 roku.

Absolwent Szkoły Lotniczej w Dęblinie i redaktor naczelny Polityki Polskiej, Romuald T. Starosielec kandydatem na prezydenta Romuald Tadeusz Starosielec kandydat na prezydenta

[bsa_pro_ad_space id=4]