Naruszenie praworządności w Polsce

0
882

OD REDAKCJI POLITYKI POLSKIEJ: Poniżej publikujemy list bawarskiego niezależnego dziennikarza i działacza na rzecz praw obywatelskich z uprawnieniami w dziedzinie ochrony i bezpieczeństwa. List jest kierowany do Komisji Europejskiej i dotyczy przemocy polskiej policji podczas akcji w Lublinie, w wyniku której śmierć poniósł 34-latek.


 

Komisja Europejska
Didier Reynders Komisarz UE ds. Sprawiedliwości
Rue de la Loi / Wetstraat 200
1049 Bruksela,
Belgia

Szanowny Panie Komisarzu ds. Praworządności Didier Reynders,

Nazywam się Udo Leibmann (znany również pod pseudonimem Udo Bawarczyk), jestem obecnie niezależnym dziennikarzem i działaczem na rzecz praw obywatelskich. Moją specjalnością jest “ochrona osób i mienia”, ponieważ przez wiele lat pracowałem w branży ochroniarskiej w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.

Jestem na poziomie mistrza ochrony i bezpieczeństwa zgodnie z prawem niemieckim, posiadam licencję ochrony osób i obiektów (zgodnie z §34a GewO) od 1995 r. Ponadto posiadam zezwolenie na szkolenie, licencję AA Izby Przemysłowo–Handlowej w Augsburgu. Prowadziłem również zajęcia dla Urzędu Pracy w zakresie branży ochroniarskiej, konkretnie w zakresie prawa.

Dzięki zdobytej wiedzy prawniczej, reprezentowałem siebie i swoje interesy przed sądami w Niemczech z doskonałym skutkiem. Wiele z moich odwołań do sądów wyższej instancji spotkało się z aprobatą sądów w zakresie oceny zakresu materiału dowodowego i wniosków z niego płynących.

Ze względu na moje sukcesy w sądzie, zaproponowano mi pracę w kancelarii prawnej we Wrocławiu, gdzie również pracowałem.

Posiadam również wieloletnie doświadczenie we współpracy z wymiarem sprawiedliwości w różnych krajach świata, w tym z lokalnymi organami policji, dzięki czemu miałem również osobisty kontakt np. z komendantem policji (Bawaria / Szwabia).

Dzięki tej współpracy mogłem się przekonać, że policja jest “przyjazna i pomocna”, bo osobiście przekonałem się, że kierownictwo policji bardzo poważnie traktuje wszelkie naruszenia prawa, także we własnych szeregach, i podejmuje działania w celu wyeliminowania tych zachowań patologicznych.

Dzielę się tym z Państwem, aby przekonać Państwa o moich kompetencjach jako osoby, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe, aby obiektywnie oceniać zachowania Policji i wskazywać na wszelkiego rodzaju nadużycia i nagminne łamanie prawa z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.

Zasada “każda uniknięta konfrontacja to wygrana konfrontacja”, której celem jest deeskalacja problemu, jest obecnie obca policji w Polsce, podobnie jak obowiązujące prawo, czy to karne, czy administracyjne, którym policja powinna się kierować w swoich działaniach.

Osobiście zaobserwowałem w Polsce, że każdy kto powołuje się w swoich działaniach na obowiązującą podstawę prawną jest ignorowany przez ten organ, tj. policję, która z ignorancji i braku profesjonalizmu interpretuje to jako prowokacje, w wyniku czego sama (policja) brutalnie terroryzuje obywateli powołujących się na prawo.

Na przykład, jeśli wpiszemy w Google słowo “terroryzować“, pierwszym wynikiem będzie:

utrzymywać w strachu poprzez gwałtowne działanie, zastraszać, gnębić terrorem (1), “terroryzować ludność”.

Prowadzi to do logicznego wniosku, że każdy kto terroryzuje jest terrorystą, co oznacza, że policja w Polsce powinna być uznana za organizację terrorystyczną. Nie mówię tu o wyjątkowych przypadkach. Śmiem twierdzić, że cała organizacja w Polsce zwana policją jest organizacją terrorystyczną w rozumieniu definicji “terroryzowania“.

Jako ekspert ds. bezpieczeństwa uważam, że policja w Polsce stanowi obecnie największe zagrożenie dla ludności, ponieważ jej działania niemal zawsze wymykają się spod kontroli i bezprawnie stosuje brutalną siłę wobec nieuzbrojonej ludności, co niejednokrotnie prowadziło nawet do śmierci, jak to miało miejsce ostatnio w mieście Lubin na Dolnym Śląsku.

Z największym niepokojem i obawą o ludzi obserwuję, że policja w Polsce ignoruje wyroki sądowe i wykonuje bezprawne polecenia “Ordre de Mufti” bez sprawdzenia i podważenia podstawy prawnej. To uniemożliwia i blokuje wszelkie próby deeskalacji. Przerażającym faktem jest to, że w komunikatach policji można usłyszeć, że policja nie ponosi odpowiedzialności, jeśli obywatele nie stosują się do – bezprawnych – poleceń policji. Policja nie jest jednak w stanie przedstawić niezbędnego dowodu dotyczącego podstawy prawnej, na której opiera swoje działania.

W zakończonych sprawach sądowych raz po raz stwierdzano, że działania policji są lub były bezprawne, przy czym, według mojej wiedzy, nie wyciągnięto żadnych konsekwencji wobec tych policjantów, którzy przeprowadzili te bezprawne działania. Osobiście, przynajmniej ja, nie jestem świadomy żadnych konsekwencji.

Jednocześnie polski rząd wzywa do jeszcze bardziej brutalnej akcji przeciwko krytykom obecnej polityki, czyli przeciwko krytycznej i zainteresowanej politycznie ludności.

Byłem właśnie obecny przy kilku przypadkach łamania prawa przez policję i prokuraturę w Lubinie / Dolnośląskie. Protesty wybuchły tam po tym, jak 34–letni mężczyzna stracił życie w wyniku skrajnie nieprofesjonalnej, niebezpiecznej i zupełnie niepotrzebnej brutalnej akcji policji. Do tej pory policja i prokuratura nie wydały oświadczenia o deeskalacji, nie wiadomo też, czy funkcjonariusze zostali zawieszeni w obowiązkach. Żadna z rodzin zabitych nie otrzymała kondolencji ani przeprosin, nie mówiąc już o jakimkolwiek wsparciu ze strony państwa. Przedstawiciele państwa wykazali się jedynie całkowitym znieczuleniem na śmierć człowieka, który powinien być zdrowy i żywy!

Policja w Lubinie, ale także w wielu innych częściach Polski, nieustannie gnębi i terroryzuje ludność w sposób niezwykle sadystyczny. Dlatego uważam, że to tragiczne wydarzenie musiało nastąpić prędzej czy później, bo biorąc pod uwagę to, co widzę na co dzień, to była tylko kwestia czasu.

Natychmiast po tym zdarzeniu zwróciło moją uwagę wiele innych przerażających “przypadków” ofiar policji lub przemocy policyjnej. Zarzuty te w kilku przypadkach znajdują potwierdzenie w materiale dowodowym zebranym od mieszkańców Lubina.

Ponadto chciałabym wspomnieć, że kilkakrotnie byłem osobiście świadkiem niedopuszczalnego
zachowania policji. Jako ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa mogę zatem dojść tylko do jednego wniosku i nazwać obecną policję “organizacją przestępczą“.

Pragnę również nadmienić, że wszelkie próby prowadzenia rzeczowego i celowego dialogu lub zadawania pytań wyjaśniających organowi prowadzącemu Policji na Dolnym Śląsku lub Komendzie Głównej Policji w Warszawie nie powiodły się.

Radca prawny naszej organizacji, który reprezentuje kilka spontanicznie zatrzymanych osób, nie otrzymał żadnych informacji lub często były one nieprawdziwe, a kontakt z klientem uniemożliwiały mu zarówno policja, jak i prokuratura.

Prokuratura Rejonowa w Lubinie, reprezentowana przez prokurator Magdalenę Serafin, również podawała nieprawdziwe informacje w wyżej wymienionych sprawach i udowodniła, że jest wysoce nieprzydatna do pełnienia obowiązków Prokuratora Rejonowego.

Przesłuchania policyjne w wyżej wymienionych sprawach nie odbywały się w określonym miejscu ani w obecności obrońcy. Obrońcy zatrzymanych otrzymywali istotne informacje dopiero po przesłuchaniu zatrzymanych i po decyzji prokuratury, która decydowała, czy oskarżony powinien zostać zwolniony z tymczasowego aresztowania do czasu wniesienia aktu oskarżenia, czy też zostanie złożony wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Odbywało się to – przynajmniej w kilku przypadkach – z wykluczeniem obrońcy, nawet jeśli był on obecny.

Żądamy wszczęcia postępowania przeciwko Polsce w związku z poważnymi naruszeniami praworządności, prosimy o wyznaczenie osoby kontaktowej dla śledztwa w tym kontekście oraz nadanie numeru akt, aby nasi prawnicy i specjaliści mogli odnieść się do sprawy i przekazać odpowiednie dokumenty i dowody.

Ja, Udo Leibmann, zostawiłem już wiadomość na automatycznej sekretarce członka Pańskiego gabinetu, pana Joachima Herrmanna, a także miałem okazję porozmawiać z nim osobiście w tej sprawie.

Na początek zajmiemy się oddzielnie następującymi kwestiami i podeprzemy je przypadkami, które niestety nie są odosobnionymi incydentami:

  1. Śmierć Bartosza Sokołowskiego na skutek zaniedbań policji w Lubinie.
  2. Nękanie i przemoc wobec nieletnich przez policję m.in. w Lubinie, jak w przypadku Bartosza
    Basińskiego. Na podstawie pogłosek 15–latek został wysłany do zakładu poprawczego dla nieletnich, gdzie ma pozostać przez co najmniej 5 miesięcy, dopóki nie zostanie poddany ocenie psychologicznej dotyczącej jego upadku moralnego. I to, jak zauważono, na podstawie pogłosek, bez procesu, właściwego postępowania dowodowego itd. Po zatrzymaniu małoletni przez kilka dni pozostawał bez kontaktu z opiekunem (matką) oraz bez kontaktu z psychologiem. Według świadków, przemoc fizyczna wobec nieletnich na posterunku policji staje się również raczej regułą niż wyjątkiem.
  3. Kompletna nieznajomość zasad konstytucyjnych, takich jak “in dubio pro reo” oraz “niewinny aż do udowodnienia winy”, które są w Polsce przestarzałe. Ponadto w praktyce dochodzi do odwrócenia ciężaru dowodu. Przejawia się to przede wszystkim w wydawaniu niezliczonych wyroków nakazowych bez uprzedniej oceny dowodów. W wielu przypadkach sąd de facto przejmuje zadania prokuratury w postępowaniu po wniesieniu apelacji. Prokuratura, która również nie ocenia dowodów co pływa na niekorzyść obywateli, w wielu przypadkach pozostaje poza procesem.
  4. Podżeganie polityków regionalnych do bezprawnych i nieetycznych zachowań skutkujących śmiercią przez Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Premiera Mateusza Morawieckiego.
  5. Lekceważenie obowiązkowych przepisów bezpieczeństwa popełnione z niskich pobudek działania przez miejscowych polityków ze skutkiem śmiertelnym.
  6. Podejrzenie bezprawności obowiązkowych szczepień dużej części ludności Polski przeciwko grypie sezonowej 2021 / 2022 od 01 września 2021 r. na mocy rozporządzenia nr 1581 z dnia 27 sierpnia 2021 r.
  7. Wniosek Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego i Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zawarty w druku nr 1449 o możliwość obowiązkowego szczepienia przeciwko Covid–19. Jest to szczególnie poważne, ponieważ Polska wykupiła dawki szczepionki, które inne kraje zwróciły jako nieodpowiednie. Ryzyko otrzymania szczepionki ze skażonej partii jest odpowiednio wysokie. Ponadto obowiązkowe szczepienia są sprzeczne z rezolucją Rady Europy nr 2361 (2021):

7.3.1 Zapewnienie, że obywatele są informowani o tym, że szczepienia nie są obowiązkowe i że na nikogo nie wywiera się nacisku politycznego, społecznego lub innego, by poddał się szczepieniu, jeśli sobie tego nie życzy;

7.3.2 Zapewnienie, że nikt nie będzie dyskryminowany z powodu braku szczepień, z powodu dostrzegania możliwych zagrożeń dla zdrowia lub z powodu braku chęci poddania się szczepieniom;

Biorąc pod uwagę niezwykle szybkie pogarszanie się stanu praworządności w Polsce, oczekujemy, że będą miały miejsce kolejne przypadki łamania zasad prawnych i moralnych na poziomie regionalnym i krajowym.

Ponadto, biorąc pod uwagę sposób działania Komisji, wszelkie nowe dowody zebrane w tej sprawie będą przekazywane Komisji w regularnych odstępach czasu.

UNITED FOR FREEDOM domaga się na moją – Udo Leibmanna – osobistą odpowiedzialność wszczęcia postępowania karnego przeciwko premierowi, ministrowi zdrowia i innym odpowiedzialnym osobom, które swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem z nieznanych lub niskich pobudek przyczyniły się do śmierci Zbigniewa S. – W załączeniu wynik sekcji zwłok oraz dokumenty prokuratury.

Ogłoszono również, że region, który zaszczepi najwięcej osób otrzyma 1 mln zł, drugie miejsce ½ mln zł, a trzecie ¼ mln zł. Rywalizacja o wygraną prowadzi do zaciekawienia szczepieniami bez wstępnego badania i rzetelnej informacji potrzebnej do świadomej zgody.

Sytuację pogarsza w tym przypadku fakt, że pochodzenie kupowanych preparatów jest bardzo często wątpliwe. Obywatele są nakłaniani za pomocą manipulacji marketingowych do udziału w loterii, w której otrzymują pieniądze lub inne nagrody finansowe lub rzeczowe w zamian za udział w krajowym programie szczepień z użyciem eksperymentalnych preparatów.

Ta niemoralna zachęta prowadzi również do szkodliwych zachowań, gdy ustawodawca z pobudek bazowych świadomie i celowo ignoruje i akceptuje skutki uboczne, w tym śmierć, osób, w tym dzieci, które uczestniczą w eksperymencie.

Ponadto chciałabym zaznaczyć, że list ten zostanie opublikowany w kilku językach i przesłany
przedstawicielom mediów w różnych krajach.

Z poważaniem,

Udo “Bawarczyk” Leibmann – UNITED FOR FREEDOM


Tekst oryginalny w jęz. niemieckim:

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Naruszenie praworządności w Polsce Polska, 06.09.2021 r.