AS: Brytyjski sąd nakazał aborcję kobiecie chcącej urodzić swoje dziecko w 22. tygodniu

0
109

Akcja Społeczna: podpisz pismo
do Sekretarza Stanu Wielkiej Brytanii LINK

Sekretarz stanu, Matt Hancock MP,

Szanowny Panie Hancock,

piszę do Pana w bardzo pilnej sprawie niedawnego orzeczenia sędzi Nathalie Lieven.
Dotyczy ono matki z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym, którą sąd zmusza do aborcji.

Zachęcam Pana, aby interweniował Pan w tej sprawie, aby zapobiec rażącej niesprawiedliwości wyrządzanej przez państwo kobiecie i jej dziecku jakim jest zmuszanie do dokonania aborcji.

Jak przyznaje sama sędzia, decyzja o podjęciu tego rodzaju wyroku jest „ogromną ingerencją” w życie prywatne obywateli.
Kobieta, której tożsamość jest nieznana, chce urodzić swoje dziecko, a babcia dziecka deklaruje opiekę nad nim, gdy się już urodzi.

Chciałbym wyrazić moje wątpliwości co do bezstronności orzekającej w sprawie sędzi Lieven z powodu jej wcześniejszego poparcia dla organizacji wykonującej aborcje (BPAS), oraz wyrażonej przez nią opinii, że prawo aborcyjne Irlandii Północnej jest podobne do tortur.

Co więcej, sędzia ujawniła swój osobisty stosunek do aborcji, twierdząc, że urodzenie byłoby dziś większą traumą dla dziecka, niż oddanie go pod opiekę babci już po urodzeniu. Jak bowiem twierdzi sędzia „na tym etapie będzie to prawdziwe dziecko”.

Orzeczenie sądu nigdy nie powinno być motywowane osobistymi poglądami sędziów na politykę aborcyjną, ale jest oczywiste, że sędzia Lieven nie była w stanie ich oddzielić od bezstronnego stanowiska sądu, którego mielśmy prawo od niej oczekiwać w tym wypadku.

Dlatego wzywam Pana do interwencji w sprawie, robiąc wszystko, co w Pana mocy, aby kobieta, wobec której zapadł wyrok nie była zmuszona do dokonania aborcji.

Z poważaniem,
[Imię i nazwisko]
ENGLISH

British judge orders mother to have abortion against her will

For the attention of the Secretary of State, Matt Hancock MP,

Dear Mr Hancock,

I write to you with great urgency in regard to the recent judgement by Justice Lieven ruling that a mother with a learning disability must be forced to have an abortion. I urge you to intervene in this case, so far as possible, to prevent this gross injustice being inflicted by the State on this family and ensure this woman is not forced to have an abortion.

As the Justice herself admits, for the State to make this decision is “an immense intrusion” into the private lives of its citizens.

The woman in question, whose identity is unknown, wants to have her baby and the baby’s grandmother said she would care for the child when he/she is born.

I question the appropriateness of Justice Lieven adjudicating this matter due to her past advocacy for abortion provider, BPAS and her claim that Northern Ireland’s abortion law is akin to torture.

Furthermore, the Justice reveals her abortion politics when she claims that it would be a greater trauma for the baby to be removed after birth because “it would at that stage be a real baby.” This case should not be about abortion politics, but it is evident that Justice Lieven is unable to keep her own views about abortion out of this case.

I therefore urge you to intervene in the case, doing all within your power to ensure this woman is not forced to have an abortion.

Akcja Społeczna: podpisz pismo
do Sekretarza Stanu Wielkiej Brytanii LINK