Sejm znowelizował ustawę o Karcie Polaka. Będzie przyznawana na całym świecie

0
205

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego, który może być przyznany osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz deklarującej przynależność do narodu polskiego i spełniającej określone ustawą warunki.

Kartę Polaka ustanowiono ustawą z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, która określa uprawnienia posiadacza Karty Polaka, zasady przyznawania, utraty ważności i unieważniania  oraz właściwość i tryb postępowania organów w tych sprawach.

Sejm znowelizował wczoraj ustawę o Karcie – projekt poparło 410 posłów, nikt nie zagłosował przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu. Do tej pory przyznawano ten dokument wyłącznie Polakom żyjącym na terenach b. Związku Sowieckiego. Jednak teraz rozszerzono to na cały świat.