Na wprowadzeniu euro najbardziej skorzystali Niemcy (+1,9 bln €). Włosi, Francuzi i Hiszpanie stracili ponad 8 bln €

0
1755
[bsa_pro_ad_space id=5]

Wspólna waluta UE została wprowadzona 1 stycznia 1999 r. Okazuje się, że jedynym państwem, które wyraźnie zyskało na utworzeniu strefy euro były Niemcy. Dzięki wprowadzeniu wspólnej waluty gospodarka naszych zachodnich sąsiadów powiększyła się o 1,9 bln €.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Z kolei Włochy czy Francja byłyby dziś zdecydowanie bogatsze, gdyby zachowano tam narodowe waluty. Szacuje się, że gospodarka Włoch na rezygnacji z liry w ciągu 18 lat straciła równowartość 4,3 bln €, a gospodarka Francji z powodu rezygnacji z franka francuskiego jest dziś ubożsa o 3,6 bln €.

Przypomnijmy – wspólna waluta UE została wprowadzona 1 stycznia 1999 r. Początkowo za pomocą euro można było dokonywać tylko transakcji bezgotówkowych. Od 1 stycznia 2002 r. w 12 państwach UE (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia oraz Włochy) euro zaczęło funkcjonować także w formie gotówkowej. W kolejnych latach (2007 – 2015) do strefy euro przystępowały następne państwa UE (Słowenia, Cypr, Malta, Słowacja, Estonia, Łotwa i Litwa).

Dlaczego tak wielu ekspertów przestrzega Polskę przed pochopnym wchodzeniem do strefy euro? Okazuje się bowiem, że nie dla wszystkich jest ona opłacalna, a korzyści polityczne wynikające z przyjęcia wspólnotowej waluty nie zawsze rekompensują straty ekonomiczne.

Centrum Polityki Europejskiej to niemiecki think tank, który w ostatni poniedziałek opublikował raport na temat gospodarczych zysków i strat wynikających z przyjęcia wspólnotowej waluty.

Analiza obejmowała lata 1999 – 2017 i dotyczyła 8 państw – Niemiec, Holandii, Grecji, Hiszpanii, Belgii, Portugalii, Francji oraz Włoch. Okazuje się, że gospodarki tylko trzech pierwszych państw zyskały na walutowej integracji. Dzięki euro Niemcy powiększyły swój dobrobyt we wspomnianym okresie o 1 bln 893 mld euro, Holandia o 346 mld euro natomiast Grecja o 2 mld euro.

W przypadku pozostałych państw biorących udział w badaniu lepiej byłoby, gdyby w 1999 roku nie przyjmowały one wspólnotowej waluty. Gospodarka Hiszpanii na rezygnacji z pesety w ciągu 18 lat straciła równowartość 224 mld euro, gospodarka Belgii na rezygnacji z franka belgijskiego straciła 69 mld euro, natomiast gospodarka Portugalii z powodu rezygnacji z escudo straciła 424 mld euro.
Największe nominalne straty poniosły jednak gospodarki
Francji oraz Włoch. Okazuje się, że gdyby w 1999 roku Francja nie zdecydowała się na przystąpienie do strefy euro, to dziś gospodarka tego kraju byłaby bogatsza o równowartość 3 bln 591 mld euro.

Jeszcze więcej straciły Włochy. Gdyby nie decyzja o rezygnacji z liry na rzecz euro, to dziś włoska gospodarka byłaby większa o równowartość 4 bln 325 mld euro!

Idea unii walutowej, czyli wprowadzenia na terytorium Wspólnoty jednej dla wszystkich waluty, miała się przysłużyć wszystkim państwom do niej przystępującym. Po 17 latach okazało się, że dominującym beneficjentem funkcjonowania euro stały się Niemcy, co potwierdziło badanie przeprowadzone przez Centrum Polityki Europejskiej. Wyniki raportu opisującego ten stan rzeczy warto mieć na względzie, gdy będziemy podejmować finalne decyzje w sprawie ewentualnego zrezygnowania złotówki na rzecz wspólnotowego euro.

 Źródło: CEP study: Germany gains most from euro introduction (DW.com)
Źródło: 20 Years of the Euro: Winners and Losers (CEP.eu) [PDF]

Za: niewygodne.info.pl

Fot.: Nathalie Koulischer/Reuters

[bsa_pro_ad_space id=4]