Dlaczego mamy tylko kąciki zdrowej żywności, i dlaczego nasze zdrowie na tym cierpi. Opowiada Jacek Nowak, kandydat KWW Jedność Narodu-Wspólnota do sejmiku mazowieckiego [lista nr 12, okręg nr 1]

0
767

Jacek Nowak (kandydat do sejmiku mazowieckiego): „Przecież o to chodzi przede wszystkim, byśmy nie chorowali…, a nie tylko byśmy się leczyli…”
KWW Jedność Narodu – Wspólnota, Lista nr 12, okręg nr 1, pozycja 4.

 

Zarys mojego programu

    Władze samorządowe mają przede wszystkim dbać o ważne interesy i potrzeby mieszkańców, w tym wyborców swojego województwa, powiatu, miejscowości…

   A tym, co najważniejsze dla mieszkańców, ich bliskich, dzieci, to zdrowie.

A najważniejszym czynnikiem zachowania zdrowia jest właściwe odżywianie na bazie żywności dobrej dla zdrowia.

   I stąd wynikają priorytetowe zadania dla władz samorządowych.

 

    Jeśli więc zostanę radnym sejmiku, to będę dążył do tego, by w aktach prawa miejscowego znalazły się przepisy służące realizacji zwłaszcza, działań na rzecz:

    1) stałego i powszechnego zaopatrzenia mieszkańców miast i wsi w żywność dobrą dla zdrowia oraz

    2) upowszechnienia wśród mieszkańców i służby zdrowia podstawowej wiedzy nt. profilaktyki zdrowotnej.

 

   Zadania szczegółowe do realizacji celu 1, to zwłaszcza:

  1. znaczące zwiększenie liczby miejsc, gdzie konsumenci mogą powszechnie i codziennie kupować żywność wytworzoną przez rolników, jak np. targowisk, sklepów, restauracji,
  2. wprowadzenie zasady, że w stołówkach szkół i szpitali, a także jednostek organizacyjnych podlegających władzom samorządowym, ma być tylko żywność ekologiczna lub od tradycyjnych rolników (nie stosujących syntetycznych nawozów i pestycydów, pasz GMO i antybiotyków) i to tylko od polskich, najlepiej lokalnych rolników,
  3. stworzenie warunków, z jednej strony opłacalności dla rolników wytwarzania żywności ekologicznej i tradycyjnej, a z drugiej strony tańszej i powszechnie dostępnej dla mieszkańców miejscowości w województwie.

 

   Zadania szczegółowe do realizacji celu 2, to zwłaszcza:

  1. edukacja dla zdrowia, począwszy od przedszkoli i szkół podstawowych,
  2. powszechna edukacja odżywiania dla zdrowia dla dorosłych.

 

Dlaczego powyższe działania są tak ważne?

  1. Bo, musimy zadbać o nasze – obywateli i kraju – bezpieczeństwo pod względem żywieniowym, gdyż to, co jemy, jest najważniejszym czynnikiem profilaktyki zdrowotnej i radzenia sobie z chorobami przewlekłymi, zaś zdolność wytwarzania całości niezbędnej żywności jest podstawą suwerenności kraju.
  2. Bo tymczasem w świecie i w naszym kraju zachodzą groźne procesy, które niszczą to bezpieczeństwo, a zwłaszcza:

a) degradacja gleby, z której pochodzi 95% żywności!!!

   4 lata temu FAO, ONZ-towska Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa, najdłużej i najszerzej zajmująca się problematyką rolnictwa w świecie, ujawniła wstrząsające informacje. Pierwsza, o charakterze prognozy, że jeśli nadal będzie taka degradacja gleb jak obecnie, to już w ciągu 60 lat zniknie warstwa orna gleby, a więc nastąpi koniec rolnictwa na świecie. Czyli koniec wytwarzania 95% żywności, bo tyle jej wytwarza się z gleby…

Druga informacja FAO mówi o 3. głównych przyczynach degradacji gleb, na pierwszym miejscu wymieniając agrotechniki stosujące duże ilości syntetycznych nawozów i pestycydów…

(źródło: Only 60 Years of Farming Left If Soil Degradation Continues – “Scientific American”, December 5, 2014 (http://www.scientificamerican.com/article/only-60-years-of-farming-left-if-soil-degradation-continues/ 

– konkretnie dla Wlk. Brytanii oszacowano w 2015, że przy obecnej degradacji gleb brytyjskich wystarczy ich tylko na 100 lat zbiorów (np. w: Only 100 harvests left in UK farm soils, scientists warn http://www.fwi.co.uk/news/only-100-harvests-left-in-uk-farm-soils-scientists-warn.htm),

     Degradacja gleby nie omija też Polski;

 

b) powszechna jest sprzedaż w sklepach żywności przede wszystkim przetworzonej przemysłowo, pochodzącej ze schemizowanego, konwencjonalnego rolnictwa, przetworzona przemysłowo, najczęściej rafinowana, a więc z drastycznie zmniejszoną ilością wielu ważnych mikro- i makro-elementów, błonnika i witamin, nasycona substancjami chemicznymi nieobojętnymi dla zdrowia…

Czas też oprzeć w pełni politykę władz, także samorządowych, na wiedzy wynikającej z niezależnych badań naukowych prowadzonych dla dobra społecznego, zwłaszcza zdrowia, a nie badań pod kątem potrzeb i interesów biznesu…

Czas zwłaszcza stworzyć systemowo, z pomocą władz samorządowych, warunki życia dla wszystkich mieszkańców, pomagający im  utrzymać zdrowie i bazujące na wiedzy o profilaktyce zdrowotnej oraz żywności dobrej dla zdrowia.

    Istniejąca opieka zdrowotna, to w praktyce opieka nad chorymi i dla chorych.

 

Przecież o to chodzi przede wszystkim, byśmy nie chorowali…, a nie tylko byśmy się leczyli…