PETYCJA do Prezesa Rady Ministrów z dn. 15.9.2018 ws. ustawy o rynku pracy

0
576

21 sierpnia br. Narodowy Instytut Studiów Strategicznych wystosował pismo do Zarządu NBP ws. ustawy o rynku pracy i jej prawdopodobnych skutkach (TREŚĆ PISMA DO NBP). Okazało się, że rząd RP nie konsultował planowanej ustawy z Narodowym Bankiem Polskim (ZOB. ODPOWIEDŹ NBP).

Zamieszczamy petycję dr Zygmunta Szczęsnego-Górskiego do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie.Treść pisma do NBP z dn. 21.08.2018 r.

Prosimy o odpowiedź, czy rządowy projekt „Ustawy o rynku pracy” był konsultowany z Zarządem NBP lub z Radą Polityki Pieniężnej. Jeśli projekt był konsultowany to czy RPP i Zarząd NBP rozważyły skutki tej ustawy i jej wpływ na bilans płatniczy Polski? Jest wielce prawdopodobne, że po wprowadzeniu w życie ustawy, możliwy jest następujący scenariusz:

1. Trzy miliony imigrantów zarobkowych z Wietnamu, Filipin i innych krajów, o których mówią przedstawiciele rządu, zwiększą liczbę cudzoziemców pracujących w Polsce do pięciu milionów.

2. Cudzoziemcy pracujący w Polsce zarobione złote, zamienią na euro lub dolara i wysyłać będą do rodzin w krajach ojczystych. Będzie to kwota znacznie przekraczająca wpływy od polskich emigrantów, przysyłane do rodzin w Polsce. Spowoduje to nierównowagę w tej pozycji polskiego bilansu płatniczego.

3. Gwałtowny wypływ euro lub dolarów wywoła niepokój wśród spekulantów giełdowych, co może spowodować wycofywanie kapitału portfelowego.

4. Nierównowaga spowodowana powyższymi czynnikami może doprowadzić do naruszenia rezerwy walutowej.

5. Uszczuplenie rezerwy walutowej może zmusić organy państwa do zadłużenia się w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.

6. Wszystkie te czynniki zniechęcą wierzycieli posiadających polskie obligacje do ich rolowania, czego skutkiem będzie znaczne wzrost kosztów obsługi długu publicznego.

7. Równocześnie, podwyższenie przez FED stóp procentowych przy znacznie niższym oprocentowaniu polskiego złotego może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do podwyższenia podstawowej stopy procentowej.

8. Podwyższenie stopy procentowej, mające na celu zatrzymanie w Polsce zachodnich kapitałów pieniężnych, spowoduje ograniczenie akcji kredytowej polskich banków komercyjnych oraz podwyższenie oprocentowania kredytów.

W efekcie tych kolejnych zdarzeń, przewidywany przez wielu ekspertów spadek koniunktury stanie się realny, armia bezrobotnych cudzoziemców zmusi rząd do podjęcia kosztownych działań osłonowych i może nastąpić wzrost inflacji znacznie przekraczający zakładany cel.