Fikcyjny rozwój finansowany długiem, czyli o korporacjach, „wolnym rynku” i roli pieniądza w gospodarce [WIDEO]

0
819

Polecamy wysłuchać poniższej 2-godzinnej audycji studia eMisja.tv, z udziałem ekonomistki Izabeli Litwin i Piotra R. Jankowskiego, w którym wiele można dowiedzieć się o:

  1. Korporacjach i polityce wynaradawiania państw,
  2. Sprywatyzowaniu pieniądza i jego dzisiejszej roli zniewalającej w opozycji do roli służebnej, którą można by w sposób racjonalny wprowadzić,
  3. Przyczynach dlaczego środowiska narodowe (Ruch Narodowy, częściowo Kukuz’15, Jedność Narodu – Wspólnota) nie mogą porozumieć się ze środowiskami wolnościowymi (Wolność, „wolny rynek” tj. rynek ureguluje wszystko) w sprawie podźwignięcia naszego społeczeństwa i państwa wspólnie na dobre tory,
  4. Tym dlaczego emerytka kupując tańszy produkt z importu pozbawia pracy i płacy swojego wnuczka w Polsce.