Apel Światowego Porozumienia Polskich Patriotów przed V światowym zjazdem Polonii i Polaków z zagranicy

0
1135
[bsa_pro_ad_space id=5]

Poniżej prezentujemy treść apelu do organizatorów V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy, który w dniach 20-23 września odbędzie się w Warszawie (pogr. red.)

[bsa_pro_ad_space id=8]

English version below in the document.Do organizatorów V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy:
– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”;
– Rada Polonii Świata

Do wiadomości:
– Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
– Mateusz Morawiecki, Prezes Rady Ministrów
– Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu
– Stanisław Karczewski, Marszałek Senatu
– Episkopat Polski
– Polskie media i politycy

Szanowni Państwo!

W związku z odbywającym się w Warszawie w dniach 20-23 września 2018 V Światowym Zjazdem Polonii i Polaków z Zagranicy my, niżej podpisani przedstawiciele powołanego w dniu 22 sierpnia 2018 Światowego Porozumienia Polskich Patriotów, przedkładamy oficjalnie niniejszy apel wraz z zawartymi w nim postulatami skierowanymi do władz Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności do Rządu, Sejmu i Senatu, wnioskując, aby apel ten, w niezmienionej formie, stał się jedną z uchwał końcowych Zjazdu. Zawarte w apelu postulaty są podsumowaniem długiej debaty w kręgach polskich patriotów z całego świata. Wyrażają one zaniepokojenie i troskę obecnym stanem współpracy z władzami państwowymi. Symptomatycznym dla poziomu tej współpracy jest fakt niezaproszenia na V Światowy Zjazd – odbywający się w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości i 550 rocznicę powstania polskiego parlamentaryzmu – większości osób z niepodległościowej i patriotycznej części Polonii i Polaków z zagranicy, zainteresowanych uczestnictwem w Zjeździe.
________________________________________________________________________________
* Światowe Porozumienie Polskich Patriotów reprezentuje środowiska patriotycznych Polaków, zamieszkałych poza granicami kraju i nie jest związane z żadną partią ani z żadnym środowiskiem politycznym w Polsce. Porozumienie opiera się na wartościach chrześcijańskich i kanonie „Bóg Honor i Ojczyzna”, pozostaje jednak otwarte dla ludzi innych wyznań i osób niewierzących.


Światowe Porozumienie Polskich Patriotów składa następujące postulaty do władz Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Współpraca

Postulujemy powołanie posiadającej wymagane uprawomocnienia decyzyjne i wykonawcze Rządowo-Parlamentarnej Grupy Roboczej d/s Zmian we Współdziałaniu ze środowiskami patriotycznej Polonii i Polaków z zagranicy. Oczekujemy od ww. Grupy Roboczej podjęcia do końca roku 2018 spotkań z przedstawicielami Światowego Porozumienia Polskich Patriotów, reprezentującego owe środowiska, mających na celu uzdrowienie współpracy z patriotycznymi Polakami mieszkającymi poza granicami Polski.

2. Lustracja

Uchwalenie ustawy nakładającej obowiązek lustracji wszystkich osób wchodzących do zarządów organizacji oraz stowarzyszeń polonijnych na świecie (w tym Prezesów, Sekretarzy, Skarbników, a także Rewidentów, itp.), aby wyeliminować z nich działaczy w jakikolwiek sposób związanych z dawnym systemem komunistycznym. Obowiązek lustracyjny powinien być w szczególności nałożony na organizacje i stowarzyszenia polonijne, które są finansowane przez państwo polskie oraz organizacje w Polsce, które wspomagają Polonię.

3. Instytut d/s Polonii

Skonsolidowanie w jednym miejscu np. w utworzonym do tego celu Instytucie ds. Polonii lub alternatywnie Urzędzie ds. Polonii lub Biurze ds. Polonii wszystkich podmiotów państwowych zajmujących się współpracą, pomocą, promocją czy inną działalnością na rzecz Polonii i Polaków mieszkających na stałe poza granicami Polski. Konsolidacja ta jest naszym zdaniem niezbędna dla usprawnienia współpracy, procesu decyzyjnego oraz wdrażania podjętych decyzji w życie. Kompetencje oraz zakres działania tej skonsolidowanej instytucji powinny obejmować planowanie, koordynowanie oraz realizację postulatów 4-12.

4. Finansowanie Polonii i Polaków z zagranicy

Zastąpienie dotychczasowego, nietransparentnego i nepotycznego, sposobu finansowania ze środków budżetowych i pozabudżetowych projektów polonijnych, nowym i przejrzystym systemem, który będzie przyjazny dla środowisk dbających o polską rację stanu.

5. Polityka Historyczna

Opracowanie w ramach grupy roboczej planu współpracy między władzami RP, w szczególności MSZ-em, Ministerstwem Rozwoju, IPN-em i PISM-em, a Polonią i Polakami z zagranicy, w celu realizacji spójnej polityki historycznej oraz wsparcia władz RP w walce o dobre imię Rzeczypospolitej i narodu polskiego.

6. Edukacja

Utworzenie grupy roboczej w celu wypracowania nowego, wydajnego systemu edukacji młodzieży polskiego pochodzenia dostosowanego do lokalnych potrzeb i możliwości Polaków w poszczególnych krajach. Wdrożenie regulacji prawnych oraz systemu nadzoru gwarantującego, że dotowane przez Rzeczpospolitą szkolnictwo poza granicami kraju zawierać będzie w swoich programach rzetelne, całościowe aspekty historyczno-patriotyczne oraz zapewniającego patriotyczną postawę kadry nauczycielskiej i kierowniczej szkół. Wprowadzenie szkoleń nauczycieli polonijnych w Polsce i zachęt motywacyjnych dla zagranicznych polskich szkół patriotycznych, będących przeciwwagą dla wszechobecnej w szkolnictwie zachodnim ideologii marksistowskiej.

7. Lobbying

Jak najszybsze powołanie grupy roboczej opracowującej modele wsparcia przez Rzeczpospolitą Polską polskich instytutów/fundacji zajmujących się profesjonalnym lobbyingiem na rzecz Polski, w szczególności w krajach o strategicznym znaczeniu dla polskiej racji stanu.

8. Media

Wprowadzenie regulacji prawnych, ustanowienie budżetu oraz przyznanie minimum 1 godziny dziennie czasu antenowego w głównych mediach publicznych (TVP1, TVP Info, TVP Polonia, Polskie Radio, PR24) na programy redagowane, realizowane i produkowane przez Polaków mieszkających poza granicami Polski, w szczególności na audycje radiowe i telewizyjne. Umożliwienie Polakom mieszkającym poza granicami Polski dostępu do mediów publicznych (TVP1, TVP Info, TVP Polonia, Polskie Radio, PR24). W tym celu apelujemy o umożliwienie spotkania z przedstawicielami poszczególnych mediów jak i reprezentantami Rady Mediów Narodowych.

9. Biznes Polonijny

Usprawnienie regulacji prawnych i podatkowych dla przedsiębiorstw polonijnych inwestujących w Polsce, i wsparcie promocji tychże przedsiębiorstw.

10. Dyplomacja

Lepsze wykorzystanie potencjału Polonii poprzez stworzenie kontyngentów i nowej ścieżki rekrutacji do ambasad i konsulatów RP, w tym konsulatów honorowych, dla lokalnej, dobrze wykształconej oraz znającej miejscową specyfikę młodzieży polskiego pochodzenia (bez względu na to czy posiada ona podwójne obywatelstwo czy nie). Umożliwienie szkoleń tejże młodzieży w MSZ w Warszawie.

11. Problemy podatkowe

Rozwiązanie przez władze RP międzynarodowych problemów związanych z podwójnym opodatkowaniem polskich emerytów oraz pomoc w kwestiach socjalnych w poszczególnych państwach.

12. Problemy Mniejszości Polskiej

Domaganie się od partnerów RP realizowania zobowiązań powziętych na mocy międzynarodowych umów, szczególnie dotyczących przestrzegania praw polskich mniejszości narodowych w krajach będących sygnatariuszami tych umów.

13. Dyskryminacja patriotycznej Polonii i Polaków zagranicą

Wyrażamy stanowczy protest przeciwko dyskryminowaniu środowisk patriotycznej Polonii przy oficjalnych kontaktach z przedstawicielami władz państwowych oraz przy organizacji jakichkolwiek zjazdów, konferencji, sympozjów czy spotkań dotyczących Polonii. To właśnie nasze patriotyczno-niepodległościowe środowiska, skupione w małych grupach czy stowarzyszeniach, działające od lat poza granicami kraju na rzecz polskiej racji stanu, bez jakiegokolwiek wsparcia przyczyniły się w 2015 wraz z patriotyczną częścią społeczeństwa polskiego w kraju, do zdobycia władzy przez obecny rząd. Stanowiły one również – i stanowić będą w przyszłości – rdzeń wielomilionowej rzeszy Polaków działających na całym świecie na rzecz rozwoju silnej i niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [83.11 KB]

[bsa_pro_ad_space id=4]