Słowo na 23. niedzielę: Dobrze słyszeć i dobrze mówić [ks. Stanisław]

0
520

W drugiej niedzielnej lekcji mszalnej 9 września św. Jakub Apostoł wzywa do wiary, która nie ma względu na osoby (Jk 2,1). Wiara oznacza bezwarunkową wierność objawiającemu się nam ludziom Bogu, dającemu siebie poznać poprzez słowa i widzialne znaki. Zewnętrzne bogactwo i społeczne znaczenie może oznaczać konflikt między wiarą w Boga a wiarą pokładaną w ludziach lub w sobie samym, gdy sprawy dodane do człowieczeństwa stworzonego na obraz Boży i zdolnego Boga poznać wydają się ważniejsze od żywej więzi ze Stwórcą, wyrażającej się w posłuszeństwie, miłości i zaufaniu. Dlatego ubodzy są wybrani na bogatych w wierze, zaś bogactwo bywa przeszkodą na drodze spotkania z Bogiem.

Natchniony autor listu odróżnia bogactwo duchowe zawarte w wierze od bogactw materialnych, będących często pożywką pychy, podziałów, wywyższania się i pogardy. Bóg jest nie tylko dawcą darów, ale i darem dla człowieka, gotowego wyżej cenić wspólnotę w wierze od wspólnictwa w korzyściach i zyskach.

Uzdrowienie głuchoniemego w Ewangelii (Mk 7,31-37), połączone ze spojrzeniem w niebo, westchnieniem i słowem Jezusa: „Otwórz się”, jest dobrem cielesnym i duchowym, oznaczającym: przyjąć uszami słowa prawdy i ustami odpowiedzieć na nie mową płynącą z serca. Rozgłaszanie tego cudu wbrew Jezusowemu przykazaniu nie sprzyjało rozumieniu sensu tego znaku. Kolejne cuda Jezusa aż po wskrzeszenie Łazarza, w jednych budziły lub wzmacniały wiarę, a w innych – zawiść i wrogość.

Bóg wciąż daje cudowne znaki swojej mocy i obecności razem z pragnieniem, aby były przyjęte, a nie lekceważone i odrzucane, a wśród nich liczne cuda eucharystyczne, potwierdzające obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina w ofierze Mszy świętej, w komunii i adoracji.

W pierwszym czytaniu prorok Izajasz wzywa do odwagi i wielkoduszności, gdy „przejrzą oczy ślepych i uszy głuchych się otworzą, spragniony kraj zmieni się w krynicę wód” (zob. Iz 35,5.7). Tę obietnicę i zapowiedź trzeba odnieść do dzisiejszej sytuacji w Polsce i na świecie. Przyjęcie i zrozumienie poprzez świadków Bożego działania ma moc przemienić Ziemię. Duchową pustynią staje się świat pełen ludzi zaślepionych i ogłuszonych, a zarazem tchórzliwych i niechcących widzieć ani słyszeć prawdy i dobra. Chrystusowe „Otwórz się” jest wezwaniem do nawrócenia. Kto pragnie zdrowia ciała, niech również zapragnie zdrowia duszy otwartej na Boże słowo życia i miłości.

Tymczasem cielesne zdrowie bywa traktowane jako warunek sensu życia i człowieczeństwa. Dlatego wciąż zabija się w Polsce dzieci w łonach matek w razie prawdopodobnych defektów stwierdzonych przed urodzeniem, przy bezmyślnej i niewiernej postawie władz tzw. dobrej zmiany.

Niech ta zmiana w Ojczyźnie będzie rzeczywiście i w pełni dobra, niech ludzie wierni Bogu i Ojczyźnie powiedzą małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! (…) Oto przychodzi Boża odpłata” (zob. Iz 35,4). Ludzie zniewoleni przez zło i brak odwagi nie są zdolni wyzwolić ojczyznę. Powiedział o tym ks. prymas Stefan Wyszyński na Jasnej Górze 15 września 1968:

Wolność narodu wspiera się na wolności osoby ludzkiej. Wolność osoby jest więc początkiem wolności narodu i państwa. Człowiek wolny może poczuć się uwięziony w swojej własnej ojczyźnie. Mobilizuje wówczas wszystkie siły, aby doprowadzić do wolności narodu. Jeżeli wysiłek ludzi obdarzonych przez Stwórcę wolnością, stanie się powszechny, nie ma takiej siły, która byłaby zdolna przezwyciężyć zbiorową, zmobilizowaną wolę ludzi wolnych”.

Obecnie wolność jest często utożsamiana ze swobodą wypowiadania i narzucania dowolnych złych treści. Już nie tylko równouprawnionych w środkach społecznego przekazu i instytucjach kultury, edukacji i prawa, ale uprzywilejowanych warunkach dowolności jako dogmatu demokracji bez podstawy prawdy.

Do wierności prawdzie w warunkach totalitarnego zniewolenia wzywał i nadal wzywa słowem i krwią męczeńską bł. ks. Jerzy Popiełuszko. „Demokracja bez prawdy zmienia się w zakamuflowany a następnie jawny totalitaryzm”, mówił i nadal mówi z nieba św. Jan Paweł II.

W miejsce powszechnej urzędowej wymówki „takie mamy przepisy”, wprowadzajmy w życie ludzi i państwa słowa: „takie mamy przykazania”.

Wzorem całkowitej wierności Bogu i Jego świętej woli jest Królowa Polski Maryja, której Urodziny obchodzimy 8 września jako święto Matki Bożej Siewnej, 9 miesięcy po uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi Matki danej nam – Jej dzieciom, jako moc Bożego przeznaczenia, powołania, usprawiedliwienia i obdarowania chwałą (zob. Rz 8,29n). Porównajmy do czego przeznacza nas Bóg, a do czego różni ludzie u władzy, wykraczający poza swoje kompetencje i uprawnienia, w myśl pozytywizmu prawnego w ustawach i przepisach bez odniesienia do prawa naturalnego zawartego w Dekalogu.

Współdziałajmy więc z naszą Królową Maryją, a wraz z Nią z Chrystusem Królem Polski dla doczesnego dobra Polski i wiecznego Polaków. Dziesiątego września, w kolejnym comiesięcznym dniu pamięci o ofiarach zbrodni smoleńskiej, czytamy o uzdrowieniu człowieka z uschłą ręką, oznaczającego zdolność dobrego działania. Módlmy się o takie zdrowie i siły polskiej ręki.

Ks. Stanisław Małkowski