„Trzeźwość egzaminem z wolności”. 9 marca br. weszła nowelizacja – rady gmin mogą wprowadzać ograniczenia dot. sprzedaży nocnej alkoholu. Piotrków Tryb. pionierem.

0
664

Warto wiedzieć, że sto lat temu spożycie alkoholu przez Polaków wynosiło od 1 do maksymalnie 3 litrów na osobę. Współczesne wskaźniki mówią o spożyciu 10 litrów czystego spirytusu przez statystycznego Polaka rocznie. Aż około miliona osób jest uzależnionych od alkoholu i na to, że jest dwa do trzech milionów osób, które regularnie się upijają. Jeśli nasz naród pragnie być prawdziwie wolny, musi porzucić drogę pijaństwa i wejść na drogą trzeźwości.

Od redakcji: Statystyki spożycia alkoholu są porażające. Mówiło się, że za PRL Polacy pili, ale co powiedzieć o czasach obecnych, w których, jak widać powyżej, spożycie wzrosło od 3 do 4 razy w porównaniu z czasami odzyskania niepodległości. Kogo z odpowiedzialnych Polaków nie martwią grupy młodych ludzi ustawiających się nocą wokół sklepów z napisami Alkohole24 i tym podobnych. Redakcja naszego pisma podziela tę troskę i apeluje do samorządowców o zdecydowane wprowadzanie ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych. Przypominamy trzeźwość to nie abstynencja, a umiar jest ze wszech miar wskazany.
Ze wstępu Narodowego Programu Trzeźwości: Jedynie ludzie trzeźwi mogą budować szczęśliwe społeczeństwo oraz zapewnić sobie pomyślną teraźniejszość i dobrą przyszłość. Trzeźwość jest warunkiem solidnego wychowania i odpowiedzialnego postępowania. Jest też warunkiem bycia dojrzałym człowiekiem, który racjonalnie myśli, uczciwie pracuje, mądrze kocha i dba o dobro wspólne w Ojczyźnie. Wyłącznie człowiek trzeźwy jest w stanie żyć w harmonii z Bogiem, z samym sobą i z bliźnimi. Jedynie człowiek trzeźwy potrafi założyć trwałą i szczęśliwą rodzinę oraz być szlachetnym obywatelem, odpowiedzialnym i kierującym się mądrą hierarchią wartości. Radykalnym zagrożeniem pomyślności poszczególnych osób, ich rodzin i całego Narodu, są wszelkie przejawy nietrzeźwości i uzależnienia.
CAŁY DOKUMENT (96 str.), będący owocem Narodowego Kongresu Trzeźwości z 2017 dostępny jest TUTAJ.


9 marca br. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Na jej podstawie mogą być wprowadzane ograniczenia dotyczące sprzedaży napojów alkoholowych prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00. Ograniczenia takie będą obowiązywać na terenie całej gminy lub jedynie we wskazanych jednostkach pomocniczych (dzielnicach, osiedlach, sołectwach).


Pionierami we wprowadzaniu zakazu nocnego sprzedaży alkoholu w Polsce są Piotrków Trybunalski i Bytom.
zobacz:
Za: rp.pl, kongrestrzezwosci.pl, portalsamorzadowy.pl