Cywilizacja Życia: czy obecny system finansowy wspiera tę cywilizację czy wręcz odwrotnie ?

0
490

Zobaczmy na podstawie prostego przykładu:

Historia Mateusza
18-letni uczeń technikum informatycznego, obiecujący junior piłkarski,
doznaje przy grze zerwania więzadła krzyżowego przedniego, lewego kolana.

Wymaga to operacyjnej rekonstrukcji.
Zabieg powinien być wykonany natychmiast, dla uniknięcia poważnych komplikacji i dla umożliwienia dalszego udziału w zawodach.

 

Oczekiwanie na zabieg, w ramach NFZ,od 2 do 3,5 lat, z powodu wyczerpania limitów.
Odpłatnie, te same szpitale publiczne zoperują w ciągu paru dni.
Klub ubezpieczył chłopca na 2 tysiące zł.
Ojciec chwilowo bezrobotny – firma w likwidacji

 

Operacja była więc potrzebna i wykonalna fizycznie
Niemożliwość wykonania zabiegu była tylko finansowa

 

To znaczy, że obecny system finansowy decyduje
w jakiej mierze możemy wykonywać to,
co jest potrzebne i wykonalne fizycznie.

 

Czegoś tu nie rozumiem:
Chleb przecież rodzi się w polu
a nie w banku

 

Zobaczmy więc
skąd biorą się pieniądze?

 

Kto w Polsce, w jaki sposób, ile emituje środków płatniczych?
Narodowy Bank Polski emituje około 15% prawnych środków płatniczych jako bezpośrednio nieoprocentowane.
Banki komercyjne emitują ok. 85% bankowych kredytowych środków płatniczych jako bezpośrednio oprocentowany dług.

 

W art. 227 p.1 Konstytucji mówi się o NBP jako jedynym uprawnionym do emisji pieniądza,
jako prawnego środka płatniczego, nie podając definicji pieniądza.
Definicja ta pojawia się w Ustawie o NBP, art 4 rozdziału 1, w którym utożsamia się pieniądz ze znakami pieniężnymi
oraz precyzuje się, w art. 31,rozdziału 5, że znaki te są banknotami i monetami.

 

Bankowe kredytowe środki płatnicze nie spełniają więc definicji pieniądza
podanej w ustawie o NBP.
Nie są więc prawnym środkiem płatniczym, lecz, przy płaceniu, są powszechnie akceptowane,
zatem działają zwyczajowo tak jak gotówka.

 

W naszej obecnej Konstytucji obecny jest więc
podstawowy błąd systemowy.

 

W wyniku tego błędu w obecnej Konstytucji, nasze działania dla zaspokojenia, między innymi potrzeb zdrowotnych,
musimy finansować, w 85%, środkami płatniczymi tworzonymi jako oprocentowany dług.

 

Dlatego, stosując się do ustaleń obecnej konstytucji,
im bardziej rozwijamy gospodarkę tym bardziej musimy się zadłużać.

 

Uznawać bogactwo wyprodukowane przez społeczeństwo
jako nasz dług, to absurd.

 

Możemy ten błąd usunąć konstytucyjnie, włączając pieniądz kredytowy do definicji pieniądza,
jako prawnego środka płatniczego
i zastrzegając wyłącznie dla NBP prawo do bezprocentowej emisji, tak zdefiniowanego pieniądza.

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Wówczas zaspokajanie naszych potrzeb bytowych, edukacyjnych, zdrowotnych, kulturowych…
będzie ograniczone możliwościami realnymi a nie finansowymi.
Będzie możliwe w dużo większym stopniu niż obecnie, ze zmniejszeniem podatków i zadłużenia.

 

Mateusz będzie mógł nadal grać,
bo państwo nie będzie musiało zadłużać się na to w bankach komercyjnych.

 

Okazją do tego jest planowana zmiana Konstytucji

 

Obecnie, również w Szwajcarii,
bardzo aktywny jest społeczny ruch dla wprowadzenia Suwerennego Pieniądza,
poprzez Federalne Referendum dla zmiany Szwajcarskiej Konstytucji.

 

Szwajcarzy będą głosować 10 czerwca 2018 nad Inicjatywą Suwerennego Pieniądza
Berne-Szwajcarska Rada Federalna właśnie ogłosiła datę referendum
w sprawie Inicjatywy Sovereign Money Initiative (“Vollgeld-Initiative” w języku niemieckim)
10 czerwca 2018 r. Szwajcarscy wyborcy zostaną zapytani,
kto powinien mieć prawo do tworzenia nowych franków szwajcarskich:

 

Szwajcarska Inicjatywa Suwerennego Pieniądza
*Pięć pytań i odpowiedzi

1) Co to są suwerenne pieniądze? Suwerenne pieniądze to pieniądze, które bank centralny wprowadza do obiegu. Obecnie są to tylko monety i banknoty w obiegu. Ten prawny środek płatniczy stanowi jedynie 10% pieniędzy w obiegu w Szwajcarii. 90% to pieniądz elektroniczny lub księgowy, który jest tworzony przez banki po kliknięciu przycisku, aby sfinansować ich działalność (pożyczki bankowe, kredyty hipoteczne, produkty finansowe). Większość ludzi uważa, że pieniądze… WIĘCEJ NA TEMAT

 

My też zaprośmy pieniądz suwerenny do Konstytucji
solidarnie roztropnie i skutecznie,poprzez referendum 2018

 

Wówczas uczynimy finansowo możliwe to,
co jest POTRZEBNE i WYKONALNE fizycznie

 

Polecamy również:

Ucieczka od wolności w niewolę pieniądza – wystąpienie Izabeli Litwin [WIDEO]

Środowe lekcje o pieniądzu: Ku wolności monetarnej – obecny problem i inicjatywy w Europie