Węgierski rząd zaostrzył ustawę wymierzoną w fundacje Sorosa

Rząd Węgier przedstawił we wtorek „znacząco zaostrzoną” wersję ustawy „StopSoros” po tym, jak dokonał licznych modyfikacji w pierwotnej wersji projektu tego dokumentu. O zmianach poinformował sekretarz stanu do spraw komunikacji rządowej.

– Największą dokonaną zmianą jest umieszczenie zapisu zobowiązującego organizacje promujące migrację do rejestracji swoich działań – powiedział Bence Tuzson podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Zgodnie z przyjętymi poprawkami organizacje w tej sprawie będą zobowiązane do uzyskania pozwolenia od ministra spraw wewnętrznych na organizację, wspieranie i opłacanie migracji. Ich wnioski będą przeglądane pod względem możliwego wpływu ich działalności na bezpieczeństwo narodowe.

– Ustawa ma również zastrzeżenia wymogu dwóch trzecich większości, co oznacza, że te zapisy muszą zostać wsparte przez opozycję, jeżeli mają być przyjęte – dodał Tuzson. 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pál Völner powiedział, że klauzula wiążąca wsparcie dla migracji od uzyskania ministerialnej zgody wymaga poprawek w ustawie o bezpieczeństwie narodowym. Zaznaczył, że organizacje będą miały możliwość odwołania się od decyzji ministra na polu proceduralnym.

Jeżeli dana organizacja będzie wspierała, opłacała czy organizowała migracje bez pozwolenia, otrzyma ostrzeżenie prokuratora i wezwanie do zaprzestania działalności, zawieszony zostanie jednocześnie jej numer identyfikacji podatkowej. Jeżeli organizacja zdecyduje się zignorować nakaz prokuratury, zostanie ukarana grzywną w wysokości 1,8 mln forintów. Jeżeli nadal będzie odmawiać dostosowania się do wymogów prawa, zostaną wobec niej podjęte prawne działania, które mogą zakończyć się jej delegalizacją i usunięciem z rejestru organizacji pozarządowych.

– Klauzula wymagająca od organizacji promujących migracje, aby płaciły 25-procentowy podatek od darowizn otrzymywanych z zagranicy pozostaje bez zmian – poinformował Völner. Jednakże zgodnie z przyjętą poprawką nie będzie się ona odnosiła do organizacji, które „nie używają dotacji do takich celów”.

Źródło: Dailynewshungary

Udostępnij przez:

Średnia ocen
0 z 0 głosów.

Dodaj komentarz