Deklaracja 'PRIMUM NON NOCERE’ [Apel do polskich Lekarzy oraz Naukowców o podpisywanie] – Międzynarodowa Konferencja Lekarzy i Naukowców ws. COVID-19, Rzym, wrzesień 2021 r. –

0
1027
[bsa_pro_ad_space id=5]

APEL DO LEKARZY ORAZ NAUKOWCÓW
O PODPISANIE DEKLARACJI

PRZEDSTAWIONEJ PODCZAS MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI LEKARZY I NAUKOWCÓW WS. COVID-19 – WŁOCHY, WRZESIEŃ 2021 r.

W dniach 12-14 września 2021 r. w Rzymie, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Lekarzy oraz Naukowców w kwestii obecnej sytuacji spowodowanej przez COVID-19 na całym świecie.

Lekarze oraz naukowcy zajęli wspólne stanowisko przeciwko autorytarnym działaniom korporacji, stowarzyszeń medycznych oraz rządów i ich odpowiednich organów.

Dr Robert W. Malone, twórca technologii wykorzystującej mRNA jako platformy do opracowywania szczepionek, odczytał niezwykle ważną Deklarację stworzoną przez Lekarzy oraz Naukowców Medycznych podczas tego spotkania.

Celem Deklaracji jest odzyskanie przez Lekarzy wiodącej roli w walce z obecną sytuacją, której przyświeca zasada „Po pierwsze, nie szkodzić” [PRIMUM NON NOCERE].

W związku z powyższym, kierujemy Apel do Lekarzy i Naukowców o uważne zapoznanie się z treścią Deklaracji oraz, przede wszystkim, o niezwłoczne złożenie podpisu.

Możliwość wypełnienia formularza oraz zarejestrowanie podpisu znajduje się w linku: https://doctorsandscientistsdeclaration.org/

Tłumaczenie oryginalnej treści dokumentu znajduje się poniżej.

[bsa_pro_ad_space id=8]

DEKLARACJA LEKARZY
ŚWIATOWY SZCZYT WS. COVID – RZYM, WŁOCHY

Międzynarodowy Sojusz Lekarzy i Naukowców Medycznych

(International Alliance of Physicians and Medical Scientists)
Wrzesień, 2021 r.

[AKTUALIZACJA: o godz. 16.45 ET dnia 1 października, ponad 8600 lekarzy i naukowców podpisało Deklarację Rzymską. Prosimy o przyłączenie się do nas poprzez przeczytanie i podpisanie poniżej].

   My, lekarze świata, zjednoczeni i lojalni wobec Przysięgi Hipokratesa, uznając, że zawód lekarza, jaki znamy, znajduje się na rozdrożu, jesteśmy zmuszeni zadeklarować, co następuje:
ZWAŻYWSZY, że naszą najwyższą odpowiedzialnością i obowiązkiem jest utrzymanie i przywrócenie godności, etyki sztuki i nauki medycznej;
PODCZAS GDY mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na naszą możliwość opieki nad naszymi pacjentami;
Z UWAGI NA FAKT, że twórcy polityki publicznej postanowili wymusić stosowanie jednolitej strategii leczenia dla wszystkich, co prowadzi do niepotrzebnych chorób i śmierci, zamiast podtrzymywać podstawowe koncepcje zindywidualizowanego, spersonalizowanego podejścia do opieki nad pacjentem, które jest bezpieczne i bardziej skuteczne;
ZWAŻYWSZY, że lekarze i inni pracownicy służby zdrowia pracujący na pierwszej linii frontu, wykorzystując swoją wiedzę z zakresu epidemiologii, patofizjologii i farmakologii, często jako pierwsi identyfikują nowe, potencjalnie ratujące życie metody leczenia;
MAJĄC NA UWADZE, że lekarze są coraz częściej zniechęcani do angażowania się w otwartą dyskusję zawodową i wymianę poglądów na temat nowych i pojawiających się chorób, co nie tylko zagraża istocie zawodu lekarza, ale przede wszystkim, co ważniejsze i bardziej tragiczne, życiu naszych pacjentów;
PODCZAS GDY tysiące lekarzy nie może leczyć swoich pacjentów z powodu barier stawianych przez apteki, szpitale i instytucje zdrowia publicznego, co sprawia, że zdecydowana większość pracowników służby zdrowia jest bezradna, by chronić swoich pacjentów w obliczu choroby. Lekarze doradzają obecnie swoim pacjentom, aby po prostu poszli do domu (pozwalając wirusowi na namnażanie) i wrócili, gdy ich choroba się pogorszy, co skutkuje setkami tysięcy niepotrzebnych zgonów pacjentów z powodu zaniechania leczenia;
BIORĄC POD UWAGĘ FAKT, że to nie jest medycyna. To nie jest opieka. Takie procedury mogą w rzeczywistości stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM:
ZDECYDOWALIŚMY, że relacja lekarz-pacjent musi zostać przywrócona. Ta relacja jest właśnie podstawą medycyny, która to pozwala lekarzom najlepiej zrozumieć swoich pacjentów i ich choroby, sformułować terapie dające największe szanse na sukces, podczas gdy pacjent jest aktywnym uczestnikiem ich opieki.
ZDECYDOWALIŚMY, że polityczna ingerencja w praktykę medyczną i relację lekarz-pacjent musi się zakończyć. Lekarze i wszyscy świadczeniodawcy opieki zdrowotnej muszą mieć swobodę praktykowania sztuki i nauki medycznej bez obawy przed represjami, cenzurą, pomówieniami lub działaniami dyscyplinarnymi, w tym możliwą utratą licencji i przywilejów szpitalnych, utratą kontraktów ubezpieczeniowych oraz ingerencją jednostek i organizacji rządowych, które jeszcze bardziej uniemożliwiają nam opiekę nad potrzebującymi pacjentami. Bardziej niż kiedykolwiek, należy chronić prawo i możliwość wymiany obiektywnych wyników badań naukowych, które przyczyniają się do lepszego zrozumienia chorób.
ZDECYDOWALIŚMY, że lekarze muszą bronić swojego prawa do przepisywania leczenia, przestrzegając zasady PO PIERWSZE, NIE SZKODZIĆ. Lekarze nie mogą być ograniczani w stosowaniu bezpiecznych i skutecznych metod leczenia. Ograniczenia te nadal są przyczyną niepotrzebnych chorób i śmierci. Prawa pacjentów, po uzyskaniu pełnej informacji o ryzyku i korzyściach każdej z opcji, muszą być przywrócone do możliwości korzystania z tych metod leczenia.
ZDECYDOWALIŚMY, że zapraszamy lekarzy na całym świecie oraz wszystkich świadczeniodawców opieki zdrowotnej, aby przyłączyli się do nas w tej szlachetnej sprawie, gdy staramy się przywrócić zaufanie, etykę oraz profesjonalizm do praktyki medycznej.
ZDECYDOWALIŚMY, że zapraszamy naukowców z całego świata, którzy są wykwalifikowani w badaniach biomedycznych oraz stoją na straży najwyższych standardów etycznych i moralnych, aby podkreślać ich zdolność do prowadzenia i publikowania obiektywnych, empirycznych badań bez obawy przed represjami wobec ich karier, reputacji i źródeł utrzymania.
ZDECYDOWALIŚMY, że będziemy zachęcać pacjentów, którzy wierzą w znaczenie relacji lekarz-pacjent i możliwość bycia aktywnym uczestnikiem w ich opiece, do domagania się dostępu do opieki medycznej opartej na nauce.

za: ordomedicus.org

źródło: Doctors and Scientists Declaration

[bsa_pro_ad_space id=4]