Do rodziców, dziadków, dyrektorów i nauczycieli szkół: ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA A SZCZEPIENIA NA C-19

0
371

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem i jego rozpowszechnianie:

Do rodziców, dziadków, dyrektorów i nauczycieli szkół: ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA A SZCZEPIENIA NA C-19 Apel do rodzicow dziadkow dyrektorow szkol nauczycieli SZCZEPIENIA ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

za: Grupa Pozaparlamentarna C19