Deklaracja Ruchu Obywatelskiego Nieposłuszeństwa

0
1837
[bsa_pro_ad_space id=5]

„ … w szczęściu wszystkiego
są wszystkich cele…”
Adam Mickiewicz

My, Polacy, obywatele Rzeczypospolitej, stojąc wobec zorganizowanego systemu przemocy ze strony uzurpatorów władzy absolutnej zawłaszczających struktury państwa polskiego, deptania naszych elementarnych praw człowieka i obywatela, zagarniania własności osobistej, pozbawiania możliwości edukacji i nieograniczonego dostępu do dóbr kultury, niszczenia samej istoty zdrowej przedsiębiorczości, opartej na nieskrępowanym, powszechnym i równym w prawach uczestnictwie w tworzeniu dóbr materialnych, intelektualnych i duchowych, rozsiewania nienawiści i podziałów wśród nas, ludzi wolnych, dumnych z tradycji i dziedzictwa naszej Ojczyzny,

wzywamy do obywatelskiego nieposłuszeństwa

wobec ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i decyzji wprowadzanych w odniesieniu do tak zwanej walki z Covid-19, będących zaprzeczeniem dotychczasowego ładu społecznego oraz przejawem pogardy dla zdrowego rozsądku, zasad nauki i elementarnej wiedzy medycznej.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Żądamy:

1. Dostępu do publicznych środków masowego przekazu dla przedstawicieli niezależnych środowisk lekarzy i naukowców, którzy od kilkunastu miesięcy są pozbawieni możliwości udziału w uczciwej debacie. Działania i rola mediów publicznych, czyli powołanych „przez nas – suwerenów państwa polskiego, dla nas – wolnych obywateli” oraz mediów komercyjnych, przypominają czasy panowania systemów totalitarnych, angażujących nieograniczone siły i środki w kreowanie treści propagandowych, odmawiających prawa do wyrażania poglądów sprzecznych z przyjętymi przez aparat władzy.

2. Natychmiastowego zaprzestania stosowania „szczepionek” przeciwko Covid-19, które są w rzeczywistości konstruktem, wprowadzanym na masową skalę, bez koniecznych badań klinicznych, z pominięciem procedur wypracowanych w rozwoju medycyny ostatnich 150 lat. Poddawanie całej populacji temu eksperymentowi medycznemu jest zagrożeniem o nieprzewidywalnych konsekwencjach dla zdrowia i życia obywateli oraz jest sprzeczne z art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Pomysły, aby traktować całą populację obywateli jak króliki doświadczalne, bez wcześniejszych badań na zwierzętach, jest przejawem całkowitego upadku intelektualnego i moralnego polskiej klasy politycznej i części środowisk medycznych, biorących udział w działaniach, które należny określić jako przestępcze i, jako takie, powinny być ścigane z urzędu.

3. Natychmiastowego zaprzestania działań, zmuszających poszczególne grupy społeczne i zawodowe, pracowników służby zdrowia, wojska i innych służb mundurowych, nauczycieli i przedsiębiorców, pacjentów domów opieki, do „zaszczepienia”, pod groźbą szykan, uniemożliwienia prowadzenia działalności zarobkowej, badań naukowych, niszczenia karier, blokowania awansów, itp.

4. Odrzucenia wszelkich prób dyskryminowania obywateli, nie poddających się eksperymentowi medycznemu określanemu jako „szczepienie przeciwko Covid-19”. Zaprzestania działań prowadzących do społecznej stygmatyzacji, uniemożliwienia korzystania z elementarnych praw obywatelskich, takich jak dostęp do oświaty, nauki, dóbr kultury, wolności gospodarczej i artystycznej oraz swobodnego podróżowania.

5. Przywrócenia normalnego funkcjonowania służby zdrowia, diagnozowania i leczenia odciętych od dostępu do opieki zdrowotnej w ostatnich 18 miesiącach pacjentów z chorobami przewlekłymi, w tym onkologicznymi. a także powszechnego stosowania profilaktyki medycznej.

6. Zniesienia wszelkich restrykcji i ograniczeń gospodarczych, zebrań publicznych, imprez rodzinnych, artystycznych i rozrywkowych. Przywrócenia nieskrępowanej działalności edukacyjnej i naukowej.

7. Domagamy się całkowitej transparentności struktur państwowych w odniesieniu do trybu podejmowania decyzji dotyczących „walki z Covid-19”. Żądamy, aby posiedzenia wszelkich „doradców” i „ekspertów” oraz organów władzy państwowej były transmitowane w czasie rzeczywistym przez środki masowego przekazu i sieć internetową. Mamy prawo wiedzieć, kto, w jaki sposób i na jakiej podstawie podejmuje decyzje godzące w nasze prawa obywatelskie, brutalnie rabujące nam życie, zdrowie, majątek i wolność.

Nie mamy złudzeń, że polska klasa polityczna oraz duża część mediów i skorumpowanych przedstawicieli świata medycznego zignoruje nasze żądania, tak, jak to czyniła dotychczas.

Dlatego organizujemy się w Ruch Obywatelskiego Nieposłuszeństwa, by przeciwstawić się strukturom zła, które opanowało państwo, naszą Rzeczpospolitą. Mamy do tego prawo, stoi za nami obowiązująca Konstytucja i jej demokratyczne tradycje. Mamy więc moralny obowiązek przeciwstawienia się tym, którzy łamią prawo i niszczą naturalne zasady życia zbiorowego. To my, obywatele, jesteśmy suwerenami państwa, zawłaszczonego przez ludzi podłych i bezrozumnych, których wprawdzie wybraliśmy w demokratycznych wyborach, którym jednak winniśmy wypowiedzieć posłuszeństwo z powodu nadużycia władzy, łamania Konstytucji i godzenia w nasze elementarne prawa i interesy.

Wzywamy wszystkich obywateli Rzeczypospolitej do przeciwstawienia się zwłaszcza „szczepieniom” naszych dzieci w wieku szklonym, które zostały już w blisko 25% poddane eksperymentowi medycznemu, poprzez wszczepienie konstruktu genetycznego, którego działanie jest niezbadane i nieprzewidywalne. Decyzje te są podejmowane wbrew powszechnie obowiązującej wiedzy. Dzieci mają naturalną odporność immunologiczną, która może być niszczona przez podanie im niewystarczająco przetestowanego preparatu, którego skutki dla prokreacji również nie są znane. Uczyniono to podstępnie, poprzez niedopuszczalną, zmasowaną propagandę i niegodne praktyki szantażu i straszenia ograniczeniem wakacyjnego wypoczynku, wyjazdów zagranicznych, a także normalnego uczestnictwa w życiu społecznym. Piszmy listy do szkół i ośrodków oświaty, składajmy tam wizyty, propagujmy wiedzę, zdrowy rozsądek i prawdę o niedopuszczalnych działaniach władz, przekonujmy używając prawdy i rozumu, by szkoły, które dla nas są instytucjami życia narodowego, nie stawały się miejscem niedopuszczalnych, szkodliwych, wręcz zbrodniczych praktyk.

Wzywamy wszystkich do zdecydowanego przeciwstawienia się wykorzystywaniu ambon Kościoła katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych do propagowania „szczepień” i zachowań antyspołecznych. Upominajmy biskupów i kapłanów, by odstąpili od praktyk nie licujących z ich misją.

Mamy jedną Polskę, jedno doczesne życie. Rozumiemy swój obowiązek wobec naszych dzieci, wnuków i następnych pokoleń, by pozostawić po sobie świat lepszy, pełen szacunku dla każdego istnienia. Mamy naturalne i niezbywalne prawo do życia i własności. Mamy prawo do obrony naszej wolności i nie pozwolimy, by ją nam odebrano.

Warszawa, 1 sierpnia 2021 roku

Podpisali:

 • Zbigniew Hałat (w sztafecie pokoleń)
 • Miranda Piłaszewicz (w sztafecie pokoleń)
 • Romuald Starosielec (w sztafecie pokoleń)
 • Mirosław Dakowski (w sztafecie pokoleń)
 • M.G. Gdynia (w sztafecie pokoleń)
 • Beata Izabela Stępień (w sztafecie pokoleń)
 • Krzysiek Książek (w sztafecie pokoleń)
 • Czesław Jankowicz (w sztafecie pokoleń)
 • Marek Obała (w sztafecie pokoleń)
 • Arkadiusz Górniak (w sztafecie pokoleń)
 • Ireneusz Mroczek (w sztafecie pokoleń)
 • Anna Madej (w sztafecie pokoleń)
 • Piotr Pawliński (w sztafecie pokoleń)
 • Dariusz Kobelis-Szostakowski (w sztafecie pokoleń)
 • Kamil Wilczewski (w sztafecie pokoleń)
 • Robert J. Paliga (w sztafecie pokoleń)
 • Zbigniew Ankiersztajn (w sztafecie pokoleń)
 • Łukasz Madajczyk (w sztafecie pokoleń)
 • Aneta Piątkowska (w sztafecie pokoleń)
 • Dorota Sawicka (w sztafecie pokoleń)
 • Magdalena Bryl (w sztafecie pokoleń)
 • ……….. (w sztafecie pokoleń)

 

Prosimy o przesyłanie swojego poparcia na adres [email protected]

 


DEKLARACJA W PDF:

Deklaracja RON


RÓWNIEŻ NA TEMAT:

Debata pt. ” Jaka powinna być polityka państwa polskiego wobec zjawiska Covid’19? “

Pytania do prelegentów: Dr Zbigniew Hałat i Andrzej Sośnierz “Jaka powinna być polityka państwa wobec ‘zjawiska covid’ ?” [WIDEO]

Ponad 13 milionów media dostały od rządu za promowanie szprycy

[bsa_pro_ad_space id=4]