3964 zamordowanych ludzi w UE przez eksperymentalne szczepionki przeciw Covid-19 do 13 marca 2021 – oficjalne dane. Tego nie zobaczysz w żadnej TV

0
5176
[bsa_pro_ad_space id=5]

Europejska baza danych raportów o podejrzewanych reakcjach na leki, EudraVigilance, śledzi obecnie zgłoszenia obrażeń i zgonów po eksperymentalnych „szczepionkach” COVID-19.

Oto co EudraVigilance stwierdza o swojej bazie danych:

Ta strona internetowa została uruchomiona przez Europejską Agencję Leków w 2012 roku w celu zapewnienia publicznego dostępu do zgłoszeń podejrzewanych skutków ubocznych (zwanych również podejrzewanymi działaniami niepożądanymi). Zgłoszenia te są przesyłane drogą elektroniczną do systemu EudraVigilance przez krajowe organy regulacyjne dotyczące leków oraz firmy farmaceutyczne, które posiadają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (licencje) leków.

[bsa_pro_ad_space id=8]

EudraVigilance to system przeznaczony do zbierania zgłoszeń o podejrzewanych skutkach ubocznych. Raporty te służą do oceny korzyści i zagrożeń związanych z lekami w trakcie ich opracowywania oraz do monitorowania ich bezpieczeństwa po ich dopuszczeniu do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). System EudraVigilance jest używany od grudnia 2001 r.

Ta strona internetowa została uruchomiona w celu zachowania zgodności z polityką dostępu do systemu EudraVigilance, która została opracowana w celu poprawy zdrowia publicznego poprzez wspieranie monitorowania bezpieczeństwa leków i zwiększenie przejrzystości dla zainteresowanych stron, w tym dla ogółu społeczeństwa.

 Zarząd Europejskiej Agencji Leków pierwszy zatwierdził Access Policy EudraVigilance w grudniu 2010. Wersja została przyjęta przez Radę w grudniu 2015 roku na podstawie ustawodawstwa 2010 farmakoterapii. Polityka ma na celu zapewnienie zainteresowanym stronom, takim jak krajowe organy regulacyjne leków w EOG, Komisja Europejska, pracownicy służby zdrowia, pacjenci i konsumenci, a także przemysł farmaceutyczny i organizacje badawcze, dostępu do zgłoszeń dotyczących podejrzewanych skutków ubocznych.

Przejrzystość jest kluczową zasadą przewodnią Agencji i ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania i pewności w procesie regulacyjnym. Zwiększając przejrzystość, Agencja jest w stanie lepiej odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie zainteresowanych stron, w tym ogółu społeczeństwa, na dostęp do informacji. ( Źródło .)

Ich raport do 13 marca 2021 r. Wymienia 3964 zgony i 162 tysiące 610 obrażeń po wstrzyknięciu trzech eksperymentalnych zastrzyków COVID-19:

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414) , COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN) i COVID- 19 SZCZEPIONKA ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19).

Istnieją również dane dotyczące czwartej eksperymentalnej „szczepionki” przeciwko COVID, COVID-19 VACCINE JANSSEN (AD26.COV2.S). W tym raporcie nie uwzględniliśmy danych produktu szczepionkowego na COVID firmy Johnson and Johnson, ale uwzględnimy to w przyszłych raportach. Health Impact w Europie prowadził raporty dla każdego z trzech produktów szczepionkowych na COVID-19, a oto dane podsumowania poprzez 13 marca 2021 r.

Łączna liczba reakcji na eksperymentalną szczepionkę mRNA Tozinameran (kod BNT162b2, Comirnaty) firmy BioNTech / Pfizer: 2540 zgonów i 102.100 obrażeń do 13.03.2021

Liczba indywidualnych przypadków (BioNTech / Pfizer)

COVID-19 MRNA VACCINE PFIZER-BIONTECH (TOZINAMERAN)

 • 7604 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym 15 zgonów
 • 4636 Zaburzenia serca, w tym 276 zgonów
 • 22 Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne, w tym 2 zgony
 • 2683 Zaburzenia ucha i błędnika
 • 52 Zaburzenia endokrynologiczne
 • 2941 Zaburzenia oka, w tym 2 zgony
 • 23074 Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym 125 zgonów
 • 72 072 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym 957 zgonów
 • 102 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym 12 zgonów
 • 1928 Zaburzenia układu immunologicznego, w tym 11 zgonów
 • 6020 Zakażenia i zarażenia pasożytnicze, w tym 275 zgonów
 • 2198 urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach, w tym 32 zgonów
 • 4565 Dochodzeń, w tym. 111 zgonów
 • 1567 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, w tym 49 zgonów
 • 37365 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, w tym 22 zgonów
 • 55 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 3 zgony
 • 44993 Zaburzenia układu nerwowego, w tym 185 zgonów
 • 81 Ciąża, połóg i okres okołoporodowy, w tym 2 zgony
 • 57 Problemy z produktem
 • 3742 Zaburzenia psychiczne, w tym 28 zgonów
 • 525 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym 37 zgonów
 • 545 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
 • 8788 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym 294 zgonów
 • 10808 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, w tym 18 zgonów
 • 229 Uwarunkowania społeczne, w tym. 6 zgonów
 • 69 Zabiegi chirurgiczne i medyczne, w tym 4 zgony
 • 4820 Zaburzenia naczyniowe, w tym 74 zgonów

Całkowite reakcje na eksperymentalną szczepionkę mRNA mRNA-1273 (CX-024414) z Moderna: 973 zgonów i 5939 obrażeń do 13.03.2021r.

Liczba indywidualnych przypadków (Moderna)

COVID-19 MRNA VACCINE MODERNA (CX-024414)

 • 330 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym 9 zgonów
 • 501 Zaburzenia serca, w tym 96 zgonów
 • 1 Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne
 • 116 Zaburzenia ucha i błędnika
 • 6 Zaburzenia endokrynologiczne
 • 181 Zaburzenia oka, w tym 2 zgony
 • 1283 Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym 40 zgonów
 • 4198 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym 393 zgonów
 • 21 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych
 • 219 Zaburzenia układu immunologicznego, w tym 1 śmierć
 • 515 Zakażenia i zarażenia pasożytnicze, w tym 57 zgonów
 • 236 Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach, w tym. 16 zgonów
 • 411 Dochodzenia, w tym. 36 zgonów
 • 165 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, w tym 18 zgonów
 • 1727-szkieletowe i tkanki łącznej zał . 23 zgonów
 • 12 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 3 zgony
 • 2324 Zaburzenia układu nerwowego, w tym 111 zgonów
 • 15 Ciąża, połóg i okres okołoporodowy
 • 4 Problemy z produktem
 • 271 Zaburzenia psychiczne, w tym 14 zgonów
 • 93 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym 10 zgonów
 • 34 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi, w tym 1 śmierć
 • 817 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym 93 zgonów
 • 740 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, w tym 11 zgonów
 • 48 Uwarunkowania społeczne, w tym . 3 zgony
 • 40 Zabiegi chirurgiczne i medyczne, w tym 4 zgony
 • 368 Zaburzenia naczyniowe, w tym 32 zgonów

Całkowita liczba reakcji na eksperymentalną szczepionkę AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) z Oxford / AstraZeneca: 451 zgonów i 54571 obrażeń do 13.03.2021r.

Liczba indywidualnych przypadków (Oxford / AstraZeneca)

COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

 • 1180 Zaburzenia krwi i układu chłonnego, w tym 11 zgonów
 • 2080 Zaburzenia serca, w tym 63 zgonów
 • 17 Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne
 • 1237 Zaburzenia ucha i błędnika
 • 41 Zaburzenia endokrynologiczne
 • 1977 Zaburzenia oka, w tym 1 śmierć
 • 17491 Zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w tym 15 zgonów
 • 42 367 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania, w tym 198 zgonów
 • 32 Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych, w tym 1 śmierć
 • 578 Zaburzenia układu immunologicznego
 • 3340 Zakażenia i zarażenia pasożytnicze, w tym 46 zgonów
 • 853 Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach, w tym 2 zgony
 • 2384 Dochodzenia, w tym. 3 zgony
 • 2676 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania, w tym 5 zgonów
 • 22 858 Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej, w tym 4 zgony
 • 19 Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) 2 zgony
 • 32.490 Zaburzenia układu nerwowego, w tym 41 zgonów
 • 22 Ciąża, połóg i okres okołoporodowy
 • 11 Problemy z produktem
 • 3105 Zaburzenia psychiczne, w tym 3 zgony
 • 560 Zaburzenia nerek i dróg moczowych, w tym 4 zgony
 • 266 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi
 • 4293 Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia, w tym 33 zgonów
 • 6815 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej, w tym 2 zgony
 • 99 Uwarunkowania społeczne, w tym. 2 zgony
 • 138 Zabiegi chirurgiczne i medyczne, w tym 4 zgony
 • 1656 Choroby naczyniowe, w tym 11 zgonów

Są to informacje publiczne finansowane przez Europejską Agencję Leków (EMA), ale są one oczywiście cenzurowane przez korporacyjne media.

[bsa_pro_ad_space id=4]