Tych pięciu szczepionek żadne dziecko nie powinno nigdy otrzymać!

0
4681
[bsa_pro_ad_space id=5]

Dr Jerzy Jaśkowski 

[bsa_pro_ad_space id=8]

Motto: 

Ślubuję: Stale poszerzać swoją wiedzę lekarską i podnosić wiadomości świata lekarskiego o to wszystko, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić! – Przyrzeczenie Lekarskie. Przysięga Hipokratesa. Deklaracja Genewska. 

„Nie trzeba kłaniać sie okolicznościom, a prawdom kazać, by za drzwiami stały!” – C.K. Norwid 

   World Doctors Alliance to niezależny globalny sojusz non-profit zrzeszający lekarzy, pielęgniarki i pracowników służby zdrowia z całego świata, którzy zjednoczyli się, by podzielić się swymi doświadczeniami i wynikami badań, w celu uświadomienia ludziom prawdziwej natury gigantycznego oszustwa zwanego „pandemią Covid-19”. Członkowie sojuszu tym samym dołączają do setek tysięcy lekarzy, naukowców, wirusologów, epidemiologów, noblistów, prawników, statystyków, dziennikarzy, aktywistów społecznych i sygnalistów oraz milionów zwykłych obywateli z całego świata, którzy od kilku miesięcy jednoczą się w proteście przeciwko nieuzasadnionym obostrzeniom rujnującym gospodarkę i relacje społeczne, wszechobecnej cenzurze mediów uciszających, bądź piętnujących jakiekolwiek głosy sceptycyzmu wobec oficjalnej narracji, jak również przeciwko działaniom rządów, które pod przykrywką „walki z pandemią” dokonują zamachu na podstawowe prawa obywatelskie w ramach konsekwentnie realizowanego od lat planu przekształcenia krajów na całym świecie w państwa policyjne, gdzie pojęcia takie jak wolność słowa, prawo do prywatności, własność prywatna czy suwerenność (w tym cielesna), będą tylko mglistym wspomnieniem.

Oficjalna strona World Doctors Alliance: https://worlddoctorsalliance.com 

List porusza m.in. temat: 

 błędnych przesłanek będących podstawą wprowadzania lockdownu i innych obostrzeń (nierzetelne modele matematyczne, fałszowane statystyki zgonów i zachorowań, niewłaściwie używane testy diagnostyczne, itd.) – wszechobecnej cenzury w mediach, uniemożliwiającej lekarzom i pielęgniarkom dotarcie do szerszej publiczności i uświadomienie ludziom ogromu nadużyć do jakich dochodzi w placówkach służby zdrowia (manipulowanie danymi na aktach zgonu, łapówki za diagnozowanie u pacjentów Covid-19, puste od miesięcy szpitale, zakaz autopsji uniemożliwiający diagnozę prawdziwej przyczyny zgonów, ukrywanie informacji o skutecznych i ogólnodostępnych sposobach leczenia Covid-19, pozbawianie lekarzy, którzy nie boją się nagłaśniać tych faktów, prawa wykonywania zawodu, itd.) – potężnego konfliktu interesów w instytucjach rządowych i agencjach regulacyjnych związanych ze zdrowiem (intensywny lobbing przemysłu farmaceutycznego, powszechne olbrzymie „darowizny” od producentów leków i szczepionek, sponsorowanie badań naukowych przez te same podmioty, których te badania dotyczą, itd.).

Strona do oryginalnego nagrania:  https://www.awakeningchannel.com/…/cv19-vaccines-are… 

Specjalnie przypominam przyrzeczenie lekarskie urzędnikom izb lekarskich oraz wszelkich instytucji związanych ze służbą zdrowia. Podobnie C.K. Norwid jasno wyraża tę zasadę. 

Do tych pięciu szczepionek, które nigdy nie powinny być podane dzieciom Gliad Atzmon zalicza: 

1. szczepionka przeciwko grypie, 

2. szczepionka przeciwko ospie wietrznej, 

3. szczepionka tzw. MMR,

4. szczepionka DTaP, 

5. szczepionka HPV, ale po kolei. 

Epidemia szczepionkomanii zaskoczyła społeczeństwo. Za mojej młodości dzieciaki otrzymywały tylko trzy szczepionki. Po 50 latach, CDC zwiększyło liczbę szczepionek do 14 w 49 dawkach, jako obowiązkowe dla dzieci przed ukończeniem 6 roku życia.

Nikt nigdy oficjalnie nie podał do wiadomości PT Rodziców, ile to toksyn w postaci adiuwantów dostaje każde dziecko, pod pretekstem ochrony jego zdrowia. Zacznijmy od szczepionki przeciwko grypie. 

  1. Co to jest grypa ? 

Jest to stosunkowo łagodna choroba w wieku dziecięcym. Mamy ok. 200 gatunków wirusów grypy, ok. 60 gatunków koronawirusów i kilkadziesiąt gatunków wirusów adenowirusów czy rotawirusów powodujących podobne objawy. Przykładowo, na każde trzy przypadki, „grypy” jeden jest wywoływany przez koronawirusy. Pomimo faktu znania tych wirusów, leczenie wszystkich przypadków było takie samo: leki przeciwzapalne lub przeciwgorączkowe, gorąca herbata z grogiem, cytryną. Od ok. dekady wiadomo, że najlepsza, najskuteczniejsza i najtańsza jest kuracja węglem aktywnym. W żadnym przypadku nie jest ona szkodliwa, nawet dla kilkumiesięcznych dzieci, ponieważ cząsteczka węgla jest tak duża, że nie przechodzi przez ścianę jelit. Węgiel działa po prostu jak odkurzacz, zmiatając wszelkie toksyny i nie dopuszczając do rozwoju choroby. Pomimo faktu podania do wiadomości publicznej tej metody leczenia chorób wirusowych, ani rządy, ani Pig Pharma nie są zainteresowane rozpowszechnieniem jej, z powodu utraty olbrzymich zysków.

Wystarczy zapoznać się z reklamami tzw. leków przeciwgrypowych w programach telewizyjnych, aby zrozumieć na czym polega obecnie rola izb lekarskich. Jeszcze w 1992 roku biuletyny izb podawały do wiadomości PT Lekarzy informacje, że żaden rutinoscorbin czy podobne preparaty nie mają żadnego znaczenia w przypadku chorób wirusowych. Obecnie natłok dezinformacji przy milczącej zgodzie izb lekarskich, jest bardzo wymowny. Sam musisz się domyśleć Dobry Człeku, co za tym stoi.

Podpowiem, że pomimo minięcia 10 lat od ogłoszenia tzw. kodeksu przejrzystości, czyli kto bierze łapówki, żaden z urzędników izb lekarskich czy urzędników państwowych nie wspominając o tzw. ekspertach, nie ujawnił swoich powiązań z Pig Pharmą. Przypomnę, jeszcze do niedawna w szczepionkach przeciwko grypie znajdował się Tiomersal, czyli rtęć. Zresztą w ampułkach zbiorczych, najtańszych, nadal ta rtęć występuje. Rtęć jest najgorszą neurotoksyną uszkadzającą centralny układ nerwowy, czyli nasz mózg. Podobna neurotoksyna to aluminium, także występujące w szczepionkach. Synergistyczne działanie rtęci i aluminium potęguje uszkodzenie mózgu. O tym wiedzą wszyscy naukowcy od lat, z wyjątkiem urzędników tzw. zdrowia publicznego, czyli np. PZH – tacy znachorzy jak mgr prof. Gut czy Brydak. W latach 2012/2013 rtęć występowała w trzech z sześciu szczepionek przeciwko grypie. 

Żadna z tych szczepionek przeciwko grypie nigdy nie była testowana, jako potencjalnie rakotwórcza czy mutagenna, ani w kierunku upośledzenia płodności. Były natomiast szeroko reklamowane przez pracowników tego tworu, zwanego Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego. Jak to już wielokrotnie podawałem, publiczne to są domy zwane burdelami, a Instytut nigdy nie podał jaki naród reprezentuje, ponieważ na terenie Polski przebywało od wieków co najmniej pięć narodów. Sam musisz się domyśleć Szanowny Czytelniku, o co tu chodzi. Podpowiem, że raz w roku PZH obniża ceny szczepionek o 30%. Innymi słowy, przez pozostałe 51 tygodni zarabia 30 % na każdej sprzedanej szczepionce. PZH jest zarejestrowany jako podmiot w Niemieckiej Izbie Handlowej. 

Muszę także podkreślić, że żadna ze szczepionek nie była badana pod kątem bezpieczeństwa i skuteczności kobiet w ciąży i matek karmiących. Nie przeszkadza to p. mgr prof. Brydak zachęcać, nawet jak sama mówi, przez biskupów, do szczepień tych biednych istot. 

Czy to już jest działanie ludobójcze? Sam musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie Dobry Człeku. 

Podkreślam, wg CDC w okresie ostatnich 11 lat choroby grypopodobne były wywołane w 86% przez wirusy inne, aniżeli grypy. Wirus grypy był aktywny tylko w 14% przypadków. Tak więc maksymalna skuteczność szczepionki przeciwko grypie wynosi ok. 3.5%.

Najbardziej merytoryczna organizacja lekarska Cohrane Library, podała do wiadomości, że nie znaleziono dowodów na korzyści ze szczepień przeciwko grypie i ich wartość jest podobna do mycia rąk. 

VAERS odnotował tylko w roku 2012, ponad 84 000 powikłań po szczepieniach przeciwko grypie, w tym 1000 zgonów, 1600 przypadków GBS i ponad 4000 poronień. Jak wiadomo, jest to od 1 do 5% wszystkich przypadków, tak więc chęć zysku Pig Pharmy uśmierciła w jednym tylko roku, co najmniej 20 000 obywateli USA. Oczywiście to ich sprawa, ale w Polsce to najbardziej znana znachorka warszawska p. mgr prof. Brydak namawiała do szczepień kobiety w ciąży i małe dzieci. 

Sam musisz Szanowny Czytelniku domyśleć się, dlaczego to robiła przy milczącej zgodzie pozostałych pracowników PZH. 

2. Szczepionka przeciw ospie wietrznej.

Szczepionka przeciwko ospie wietrznej to kolejna bzdura w kalendarzu szczepień. Do 1980 roku nikt nigdy nie pomyślałby o szczepieniu przeciwko ospie wietrznej. Choroba ta nie budziła żadnych niepokojów u lekarzy. Dopiero po zlikwidowaniu szczepień przeciwko ospie prawdziwej, Pig Pharm pozbawione zysków ze szczepień, zainteresowało się ospą wietrzną. 

Okazało się, że osoby zaszczepione przeciwko ospie wietrznej w dorosłym wieku, mają bardzo często półpasiec, chorobę o wiele groźniejszą. Przykładowo, w stanie Indiana podczas epidemii ospy okazało się, że 92 % dzieci było prawidłowo zaszczepionych. Dlatego PZH nie publikuje danych odnośnie zachorowań z podziałem na szczepionych i nieszczepionych. 

Tak więc, brak jakichkolwiek dowodów na skuteczność i potrzebę szczepień przeciwko ospie wietrznej, tym bardziej, że nie wymaga ona leczenia. 

3. Szczepionka MMR. 

Czy ta szczepionka w ogóle działa? 

Przykład epidemii w New Jersey i Nowym Jorku z 2010 roku wskazuje, że nie. Ponad 1000 osób zachorowało na świnkę w 77 % zaszczepionych prawidłowo. Podobna epidemia świnki wybuchła w ubiegłym roku na lotniskowcu USA, kiedy to prawidłowo zaszczepieni marynarze chorowali jeden po drugim i okręt przez kilka miesięcy nie mógł zawinąć do żadnego portu. 

Od 1 marca 2012 roku do centrum odszkodowań w USA złożono 898 wniosków, z tego 50 dotyczyło zgonów, a 842 poważnych obrażeń po tej szczepionce. W sumie Centrum wypłaciło już prawie 4 miliardy dolarów odszkodowań. U Anglosasów wszystko jak widać, obraca się wokół forsy. 

W sumie w okresie kilku lat, system VAERS odnotował 6058 powikłań, czyli praktycznie od 300 000 do ponad 1 200 000 powikłań po stosunkowo prostej chorobie i od 1000 do 5000 zgonów. 

Musisz się zastanowić Dobry Człeku czy Twoje dziecko ma być następną ofiarą zachłanności. 

4. Szczepionka DTaP 

Koklusz rozprzestrzenia się w USA w tempie dwa razy wyższym, aniżeli wcześniej. Nawet epidemiolodzy przyznają, że przyczyną mogą być szczepionki. 

Już wcześniej Szwecja odstąpiła od przymusowych szczepień tą szczepionką. W szczepionce znajduje się formaldehyd – substancja rakotwórcza, aluminium – substancja neurotoksyczna, thiomersal – czyli rtęć, substancja neurotoksyczna dająca z aluminium mieszankę wybuchową, Polisorbat 80 – substancja powodująca bezpłodność. Te same substancje znajdują się w szczepionce przeciwko grypie. Już w maju 2012 roku, zgłoszono nowe szczepy bakterii krztuśca. Za ten stan zdaniem ekspertów była odpowiedzialna nowa szczepionka. Szczepionka przeciw kokluszowi zwiększa kolonizację bakterii B. Paratusis, sprzyjając w ten sposób epidemii. Raport stwierdza, że szczepionka doprowadziła do 40-krotnego nasilenia tych kolonizacji. Jak do tej pory dane epidemiologiczne jednoznacznie wskazują, że koklusz jest chorobą cykliczną występującą co 4-5 lat, bez względu na to, jaki jest stopień zaszczepienia społeczeństwa. 

Ciekawe czy dla PT Pediatrów będzie to jakaś nauczka, czy też każdy chce mieć swój indywidualny cmentarz poszczepionkowy. 

Przypominam, że podczas szczepień w 1911/12 roku w Hamburgu zmarło co trzecie szczepione dziecko. 

Przypominam, że podczas szczepień w 1942/43 w Niemczech zmarło 242.000 dzieci. Kiedy położy się stop temu mordowaniu dzieci? Jedynym skutecznym środkiem przeciw odmóżdżaniu, jest bojkot gazet. Trzeba brać także pod uwagę pojawiające się od kilku lat coraz częściej informacje o depopulacji ludności, za pomocą szczepionek. 

Przypominam, że to nie kto inny, tylko PT Biskupi Katoliccy udowodnili, że w szczepionkach znajdują się środki poronne. 

„Działanie jednej ze szczepionek skierowane byłoby przeciwko otoczce przejrzystej komórki jajowej, co zmuszałoby organizm do wytwarzania przeciwciał. Za każdym razem, gdy komórka jajowa zostanie uwolniona, przeciwciała rozpoczynałyby swoją działalność – nie niszczyłyby komórki jajowej, ale stanowiłyby rodzaj tamy, która nie pozwoliłaby plemnikom przedostać się do niej. Drugi typ szczepionki skierowany byłby przeciw hormonowi HCG wytwarzanemu przez jajo płodowe zagnieżdżone w jamie macicy. Podstawową funkcją tego hormonu jest pobudzanie ciałka żółtego w jajniku do produkcji progesteronu – hormonu podtrzymującego ciążę. Jeśli nie dochodzi do ciąży, jajnik kończy wytwarzanie progesteronu i śluzówka się złuszcza. Jeśli komórka jajowa została zapłodniona, zadaniem hormonu HCG jest podtrzymanie dalszej produkcji progesteronu. Szczepionka zmuszałaby komórki odpornościowe do traktowania HCG jako „agresora”. Atakowany hormon nie przekazywałby informacji jajnikom i choć zarodek wytwarzałby duże ilości HCG, to pod koniec pierwszego miesiąca razem ze śluzówką zostałby usunięty. Szczepionka działałaby jako środek wczesnoporonny. Naukowcy obawiają się o skutki uboczne szczepionki, nie wiedzą też, czy płód nie zostałby uszkodzony, gdyby szczepionka okazała się nieskuteczna.” 

Szczepionki takie istnieją od co najmniej 20 lat i najczęściej przeciwciała przeciwko HCG znajdują się w szczepionkach DPT, powszechnie stosowanych także w Polsce. Badacze stwierdzili, że skuteczność szczepionki wśród dzieci 2-7 lat wynosi tylko 41%, a wśród starszych tj. 8-12 letnich spada do 24%. 

Wg obowiązującego prawa nigdy nie powinna zostać dopuszczona do obrotu. Jej pojawienie się na rynku medycznym wskazuje jednoznacznie na łapówkarstwo i chęć zysku. Firma Merck została pozwana dwoma pozwami o utrzymywanie złudzenia, że szczepionka jest wysoce skuteczna. To samo dotyczy szczepionki MMR. 

5. Szczepionka HPV. 

Szczepionkę wprowadzono na rynek w 2007 roku. Opublikowany już wówczas raport ujawniał zaskakujące informacje o jej nieskuteczności. Okazało się, że powoduje ona wzrost obecności HPV, nie usuwa natomiast wirusów, których jest ponad 100 gatunków. Ta szczepionka była badana przez bardzo krótki okres, mniejszy niż 3 lata, na 12.000 dziewczynek. Jak twierdziła koordynator programu, nigdy nie badano jej pod kątem zapobiegania rakowi szyjki macicy. To jest slogan reklamowy. Badania były przeprowadzone bardzo niechlujnie. Nigdy nie stosowano placebo, jako kontroli. Już po dopuszczeniu jej do sprzedaży zanotowano prawdziwą epidemię powikłań. 

Badania nie wykazały żadnych korzyści ze stosowania tego preparatu, wręcz dowiodły, że Gardasil jest jednym wielkim oszustwem. Publikacja z 2011 roku w Annales of Medicine ujawnia oszukańczy charakter szczepionek o nazwie Gardasil czy Cervarix. Brak jakichkolwiek dowodów na ich skuteczność jak również brak oceny zagrożeń dla zdrowia. Do 2012 roku zanotowano już 26.304 poważnych powikłań i 118 zgonów. 

Wypada podkreślić, że wirus HPV ginie samoistnie u zakażonych w okresie 6 miesięcy. Bez żadnego leczenia! 

O tym, że chodzi tylko o okradanie społeczeństwa świadczy fakt, że ta sama szczepionka, tego samego producenta, była sprzedawana w Chinach po przeliczeniu za 800 złotych, a w Polsce za 1500 złotych. Kto zachapał owe 700 złotych ? 

Sam musisz sobie na to proste pytanie odpowiedzieć PT Czytelniku. Musisz pamiętać, że głównym dystrybutorem jest GIS i Ministerstwo Zdrowia. 

Pamiętaj: „Ustawy w medycynie potrzebne są tylko banksterom finansującym przemysł.” „Każde nagłe zainteresowanie urzędników jakąś chorobą jest uwarunkowane naciskiem firm produkujących leki.”

dan w dniu Błogosławionego Konstancjusza z Fabrano tj. 24 lutego 2021.

Dominik urodził się 20 września 1770 r. w Laurii na południu Włoch. Był ostatnim z pięciorga dzieci w ubogiej, pobożnej rodzinie. Od 14. roku życia uczył się w niższym seminarium w Policastro.

Kiedy jego ojciec Makary dowiedział się, że syn pragnie wstąpić do seminarium, nie sprzeciwił się. Wiedział jednak, że nie było go stać, by opłacić naukę. Zastawił więc swój skromny dom, by syn mógł wstąpić do seminarium (później sam Dominik spłacił długi). Ku radości ojca w 1793 r. w Mormanno Dominik został wyświęcony na diakona, a 8 czerwca 1794 roku otrzymał święcenia kapłańskie w katedrze w Marsico Nuovo. Był potem do końca życia proboszczem w swojej parafii w Laurii. Głosił też kazania w okolicznych miastach.

Starał się z wielką energią ewangelizować, głosząc rekolekcje i katechizując. Swoje mowy opierał na Piśmie świętym, doktrynie Ojców Kościoła i Tradycji katolickiej. Szczególną uwagą otaczał młodych, których uczył niezłomności wiary, oraz ubogich, którym oddawał wszystko, co miał. Nazywano go „Aniołem ołtarza”. Jego pobożność, asceza i dzieła miłosierdzia były przykładem i powodem wielu nawróceń. Największą jego radością było to, że jest kapłanem, a największą miłością darzył Syna Bożego. Mówił często: „Jezus Chrystus jest moim dobrem. Jezus Chrystus jest moim skarbem. Jezus Chrystus jest dla mnie wszystkim”.

Zmarł wieczorem 24 lutego 1828 r. Papież Pius XI, który 27 stycznia 1935 r. uznał heroiczność cnót Dominika Lentini, mówił, że był on kapłanem „bogatym tylko w swoje kapłaństwo”. Te słowa przypomniał św. Jan Paweł II, gdy 12 października 1997 r. beatyfikował tego „kapłana o niepodzielnym sercu, który potrafił połączyć wierność Bogu z wiernością człowiekowi”.

https://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/02-25b.php3

kontakt: [email protected]

POWIĄZANE:

Od wąglika po Covid-19. O “biznesie szczepionkowym” i niebywałej korupcji politycznej w USA. Strach i zyski idą w parze !

Doniesienia CHD (ChildrensHealthDefense) – szczepionki, koncerny farmaceutyczne i medialne, polityka [ENG]

Szczepionki w Polsce. Co z tym Art. 36 Ustawy ? Kto ma rację Kennedy czy Gates ?

[bsa_pro_ad_space id=4]