Ogólnopolski Strajk “Dzieci do Szkół”: Zamykanie szkół jest bezkarne !

0
311

Adam Mazurek, Ogólnopolski Strajk “Dzieci do szkół”.

Trudno w to uwierzyć, ale tak wygląda rzeczywistość. W dniu 28.01.2021 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa przeciwko premierowi Mateuszowi Marowieckiemu oraz ministrom edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi i Dariuszowi Piontkowskiemu w związku z bezpodstawnym zamykaniem szkół i uczelni w Polsce. Chodzi o przekroczenie uprawnień przez urzędników państwowych zgodnie z art. 231 par.1 kk.

Równie szokujące jest uzasadnienie tej decyzji. Prokurator poinformował, że “sprawca czynów zabronionych nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych tj. na podstawie 17 par.1 pkt 8 k.p.k.. Pkt 1 stanowi, że nie wszczyna się postępowania, gdy “czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia”. 

Z kolei pkt 8 stanowi, że “sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych”. Co to oznacza? Być może chodzi o to, że konstytucyjni ministrowie pełniący urząd mogą odpowiadać tylko przed Trybunałem Stanu, co w praktyce jest niewykonalne. Z drugiej strony zgodnie z k.p.k. polskiemu orzecznictwu karnemu nie podlegają m.in. uwierzytelnieni w Rzeczypospolitej Polskiej szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych państw obcych i osoby z nimi powiązane.

Zatem, czy premier Polski oraz ministrowie edukacji i nauki są chronieni przez immunitety?! Czy mogą oni popełniać dowolne przestępstwa w Polsce i być bezkarni?!

Najprawdopodobniej złożę zażalenie na decyzję prokuratury.

za: adammazurek.blogspot.com


POWIĄZANE:

Ogólnopolski Strajk Dzieci do szkół! Pismo do szefa MEN z 28.10.2020