WSA w Warszawie: Powszechny nakaz noszenia masek jest bezprawny

0
862

Wojewódzki Sąd Administracyjny udostępnił uzasadnienie listopadowego wyroku w sprawie mężczyzny ukaranego za niezasłanianie twarzy. Podobnie jak w przypadku niedawnego werdyktu opolskiego WSA w sprawie zamrożenia działalności gospodarczej, rządowy powszechny nakaz noszenia masek okazał się niezgodny z Konstytucją.

Sąd orzekł:

Zgodnie z ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych władze mogą nałożyć nakaz określonego zachowania – takiego jak zakrywanie ust i nosa – tylko osobom chorym i podejrzanym o zachorowanie, a nie ogółowi Polaków.

 „W ocenie Sądu, doszło więc do naruszenia art. 92 ust. 1 Konstytucji RP albowiem rozporządzenie wykonawcze wykraczało w tej części poza granice delegacji ustawowej, ponieważ nie może jej uzupełniać, rozbudowywać ani modyfikować”

– przeczytać można w uzasadnieniu wyroku.

Stołeczny WSA uchylił grzywnę w wysokości 5 tysięcy złotych, nałożoną w maju na mężczyznę „przyłapanego” przez policjanta bez zasłoniętej twarzy. PZ, bo takie inicjały ma ukarany, odwołał się od tej decyzji lokalnego sanepidu do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, który podtrzymał orzeczenie.

Mężczyzna nie dał za wygraną, a ostatecznie sprawę rozstrzygnął na jego korzyść WSA w Warszawie.

 „W ocenie Sądu, doszło (…) do naruszenia art. 92 ust. 1 Konstytucji RP albowiem rozporządzenie wykonawcze wykraczało w tej części poza granice delegacji ustawowej, ponieważ nie może jej uzupełniać, rozbudowywać ani modyfikować (…). Należy zatem stwierdzić, że skoro zdarzenie faktyczne będące podstawą nałożenia na skarżącego obowiązku zakrywania nosa i ust miało miejsce […] kwietnia 2020 r., tj. w trakcie obowiązywania rozporządzenia RM z 19 kwietnia 2020 r., które jak wyżej wskazano zostało wydane z przekroczeniem delegacji ustawowej, to tym samym tenże obowiązek został nałożony bez podstawy prawnej. W konsekwencji nałożenie sankcji administracyjnej (kary pieniężnej) zawartej w przepisie art. 48a ust. 1 pkt 5 ustawy za naruszenie obowiązku zakrywania nosa i ust (art. 46b pkt 4 ustawy), należy uznać za niezgodne z prawem” –  napisał sąd.

Przypomniał on, że ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych pozwala nakazywać określony sposób zachowania osobom chorym i podejrzanym o zachorowanie. Rządowe rozporządzenie obowiązki nałożyło na ogół obywateli polskich, co było bezprawnym rozszerzeniem zapisów ustawy.

 

za: businessinsider.com, pch24.pl


POWIĄZANE:

Policjanci przerażeni widmem odszkodowań [z prywatnego majątku], które mogą być zmuszeni wypłacić poprzez wyroki sądowe za bezprawne mandaty i wnioski do sanepidu