Pozew w sprawie testu PCR powinien wkrótce rozpocząć się na całym świecie [WIDEO-EN]

0
1397

The PCR Test lawsuit should start around the world soon [ENGLISH VERSION BELOW + VERSION DE FRANCAIS ]


Wkrótce na całym świecie rozpocznie się proces w sprawie testu PCR – mówi prawnik Reiner Fuellmich.

W niedawnym wywiadzie udzielonym w języku angielskim w Berlinie (film można również zobaczyć w języku francuskim poniżej), Reiner Fuellmich mówi o następujących sprawach:

 • dlaczego wrócił „z powrotem do Europy, aby dowiedzieć się, co się dzieje”. Prawnik procesowy z Niemiec i Kalifornii przez ponad 26 lat, reprezentuje konsumentów i małe firmy przeciwko dużym korporacjom, takim jak Deutsche Bank i Volkswagen. Dr Fuellmich założył niemiecką pozaparlamentarną komisję śledczą Corona, która kieruje międzynarodowymi wysiłkami mającymi na celu pociągnięcie do odpowiedzialności tych, którzy odpowiadają za wykorzystywanie fałszywych testów do zaprojektowania pojawienia się niebezpiecznej pandemii w celu wprowadzenia blokad niszczących życie ekonomiczne (lockdowns).

 • dlaczego musimy skupić się na teście PCR, „który jest nieuczciwym przedsięwzięciem, sprzedawanym jako narzędzie do wykrywania infekcji. Jeśli uda nam się przekonać sąd, że (… /…) to jest fałszywe stwierdzenie, to cały domek z kart się zawali, bo poza tym nie ma nic innego. To jest narzędzie, którego używają do utrzymywania ludzi w stanie paniki i nie ma podstaw do tej paniki, ponieważ jak właśnie wskazałem, nawet Światowa Organizacja Zdrowia (… /…) nie mogła spierać się z faktem, że śmiertelność jest mniej więcej taka sama, jak w przypadku zwykłej grypy”.

 • dlaczego wciąż słyszymy i czytamy, że „może istnieć infekcja bez objawów”, co jest błędne. Prawnik wspomina, że ​​Christian Drosten, niemiecki (główny – przyp. red.) wirusolog, wiedział, że to jest błąd, ale nie zmienił swojego oświadczenia na początku pandemii. Wciąż odnosi się do „Chinki, która podróżowała z Wuhan do Frankfurtu i najwyraźniej rozprzestrzeniła wirusa na wiele osób i twierdzi, że nie miała żadnych objawów. Dziennikarz zwrócił uwagę, że jest to błąd, bo miała objawy, ponieważ brała leki przeciw grypie”.

 • licznym wsparciu, które otrzymuje i łączących się siłach – „Dołączają prawnicy i sędziowie i zastanawiają się, jak mogą pomóc. Nikt nie chce łamać prawa ani go naginać. Wszyscy chcemy skorzystać z prawa, aby to zatrzymać. Będzie więc znacznie więcej oporu i widzimy to już teraz ”.

PEŁNY WYWIAD W JĘZYKU ANGIELSKIM PONIŻEJ:

© [31.12.2020] Children’s Health Defense Europe, A.S.B.L.. This work is reproduced and distributed with the permission of Children’s Health Defense, A.S.B.L.. Want to learn more from Children’s Health Defense Europe? Sign up for free news and updates from Robert F. Kennedy, Jr., Senta Depuydt and the Children’s Health Defense Europe team. Your donation will help to support us in our efforts.


The lawsuit against PCR Test by Reiner Fuellmich starts around the world soon.

In a recent interview given in English in Berlin (the video can be seen in French below), Reiner Fuellmich talks about:

 • why he came “back to Europe “to help find out what is going on“. Trial lawyer at the German and California bares for over 26 years, representing consumers and small companies against big corporations like Deutsche Bank and VW, Dr Fuellmich founded the German Corona Extra-Parliamentary Inquiry Committee, which is leading the international effort to hold accountable those responsible for using fraudulent testing to engineer the appearance of a dangerous pandemic to implement economically devastating lockdowns.
 • why we need to focus on the PCR test, “which is a fraudulent enterprise, marketed as it can detect an infection. If we manage to convince a court of law that (…/…) this is a false statement, then the whole house of cards is going to come crashing down because there is nothing else. That is the tool they’re using to keep people in panic mode and there is no basis for this panic because as I just pointed out, even according to the World Health Organization (…/…) who couldn’t argue with the fact that the mortality is roughly the same as a common flu.
 • why we still can hear and read that “there can be infection without symptom“, which is wrong. He mentions that Christian Drosten, a german virologist, knew that this was wrong but he didn’t change his statement at the beginning of the pandemic. He still refer to “a Chinese woman who travelled from Wuhan to Frankfurt apparently spread whatever virus she had to a lot of people and she claims that she didn’t have any symptoms. A journalist pointed out that this is wrong, she did have symptoms as she was taking anti-flu medications
 • the many supports and join forces he receives. “Lawyers and judges are joining and wonder how they can help. Nobody wants to break the law neither to bend it. We all want to use the law to stop this. So, there is going to be lots more push back and we can see this right now.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=yMBNCpAW7cw&t=624s


Dans une interview récente donnée à Berlin (lien vers la vidéo ci-dessous), Reiner Fuellmich s’exprime sur les procès à venir, les tests PCR et les asymptomatiques non propagateur, et notamment :

 • pourquoi il est revenu en Europe pour agir. Avocat de première instance aux Barreaux allemand et californien depuis 26 ans, représentant principalement, à travers son cabinet, des consommateurs et des petites entreprises face à de grandes entreprises frauduleuses comme Deutsche Bank et Volkswagen. Dr Fuellmich est le fondateur du German Corona Extra-Parliamentary Inquiry Committee.
 • pourquoi il se concentre sur deux mensonges qui sont à la base de tout, le premier étant sur les tests PCR. “Si nous réussissons à convaincre un tribunal que c’est une entreprise frauduleuse (…/…) c’est-à-dire que le test PCR étant commercialisé avec l’affirmation qu’il peut détecter les infections est une fausse déclaration, alors tout le château de cartes va s’écrouler car c’est le seul outil qu’ils utilisent pour garder les gens en mode panique. Et il n’y a aucun fondement à cette panique car comme je viens de le souligner, même selon l’OMS qui ne pouvait pas vraiment échapper aux conclusions de John Loannidis, professeur d’épidémiologie et de santé des populations à l’University de Stanford, la mortalité ou la létalité (de la Covid-19) est à peu près la même que la grippe commune.
 • Il n’y a aucune raison pour un vaccin sauf que l’industrie pharmaceutique gagne de l’argent et cause probablement beaucoup de dégâts en terme de santé.
 • pourquoi nous pouvons voir et entendre que les personnes sans aucun symptôme peuvent être contagieuses. Il mentionne le virologue allemand, Christian Drosten, qui savait qu’il mentait lorsqu’il a publié ses pré-impressions en janvier 2020 mais ne les a pas modifié.
 • de plus en plus d’avocats et de juges le contacte car ils souhaitent aider. “Personne ne souhaite enfreindre la loi, mais ils veulent appliquer la loi afin d’arrêter cela. Donc il y aura beaucoup plus de revirements que ce que nous pouvons voir en ce moment.

Source : https://rumble.com/vcbgza-les-procs-contre-les-tests-pcr-sont-imminents-reiner-fuellmich.html

za: CHD


POWIĄZANE:

W. Engdahl: “Skandal koronawirusowy wychodzi na jaw – w Niemczech pani Merkel” + w Polsce pana Morawieckiego [ENGLISH]

Zewnętrzna recenzja naukowa testu RTPCR do wykrywania SARS-CoV-2 ujawnia 10 poważnych błędów naukowych na poziomie molekularnym i metodologicznym: konsekwencje dla fałszywie dodatnich wyników testów [EN]