Światowe Forum Ekonomiczne (WEF): O nowym wspaniałym świecie po pandemii. Wielki Reset.

0
5666
[bsa_pro_ad_space id=5]

Wielki Reset, czyli przebudowę, a właściwie konstruowanie od nowa całego systemu społeczno-ekonomicznego – zgodnie z Agendą 2030 (ONZ) – trzeba przyspieszyć po COVID-19. Transformacja może być prosta. Potrzebna jest zmiana nastawienia i większe powiązanie liderów z ludem, by przekonać społeczeństwa do zmian – wskazuje Światowe Forum Ekonomiczne.

Inicjatywa Wielki Reset Światowego Forum Ekonomicznego poszukuje nowych pomysłów, aby wykorzystać „ten wyjątkowy moment w historii, spowodowany zakłóceniami w ekonomii, polityce i naszym codziennym życiu, by stworzyć nowe podejście do sposobu funkcjonowania naszych społeczeństw” – wskazuje Światowe Forum Ekonomiczne.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Innymi słowy chodzi o „nową normalność” po domniemanej pandemii. Oto cztery elementy potrzebne do przyspieszenia „nowej normalności”: nastawienie, metryka, zachęty i połączenie.

Forum wyjaśnia, że COVID-19 może być wielkim resetem w kierunku globalnego zrównoważonego rozwoju. Wielki Reset musi w centrum uwagi umieścić „sprawiedliwość społeczną”.

Mówiąc o „dziedzictwie COVID-19” Forum wskazuje, jak można dobrze przeprowadzić Wielki Reset. Po pierwsze, konieczna jest zmiana sposobu myślenia: jeśli raz coś wymyśliliśmy, możemy to zrobić ponownie. I w tym względzie kluczowe – zdaniem uczestników Forum – są dwie książki: „Kapitał i ideologia” Thomasa Piketty’ego oraz „Ludzkość” Rutgera Bregmana. Forum dodaje, że to ci autorzy pokazują, iż nasza obecna perspektywa opiera się na zasadniczo błędnych założeniach i że wraz ze zmianą sposobu myślenia możliwa jest dramatyczna transformacja.

Piketty – zaznacza Forum – twierdzi, że nierówność jest wyborem politycznym opartym na wadliwej ideologii, a nie nieuniknionym skutkiem technologii i globalizacji. Postuluje więc szereg reform progresywnych, które miałyby zreformować, a właściwie jeszcze bardziej wynaturzyć kapitalizm.

Rutger Bregman, radykalny myśliciel lewicowy, autor „Utopii dla realistów” przekonuje, że da się zbudować wspaniały świat zaraz, natychmiast.

„Obala jeszcze bardziej głęboko zakorzeniony mit: że ludzie są z natury samolubni, niechętni do współpracy i agresywni, a bez cywilizującego wpływu rządów i przywódców porządek wkrótce się załamie i zapanuje chaos”

– głosi Forum, dodając, że badania wspomnianego autora nad historią ludzkości pokazują, iż w rzeczywistości jesteśmy „zaprogramowani na życzliwość, współpracę i troskę”.

Jednak „kierujemy naszymi krajami, instytucjami obywatelskimi, firmami, szkołami, często rodzinami, opierając się na tym głęboko negatywnym i błędnym założeniu o ludzkim zachowaniu. [Bregman] pokazuje, że gdy zmieni się to założenie, wszystko się zmieni. Podaje przykłady z prawdziwego świata, od norweskiego systemu więziennictwa po prawdziwego władcę much” – czytamy.

Lewicowcy, zarówno francuski ekonomista, jak i holenderski historyk, mówca serii TED Talks – popularyzującej najbardziej skrajne idee i wywracającej cały dotychczasowy porządek – przekonują, że możemy zbudować nowy świat, wyrzekając się dotychczasowego sposobu myślenia.

Obie te książki pokazują, że nasz pogląd na świat był po prostu wymyślony. I zrobiła to zaskakująco mała, ale przygnębiająco wpływowa liczba osób – od Machiavellego i Adama Smitha po Miltona Friedmana oraz Williama Goldinga. Ale jeśli raz to wymyśliliśmy, możemy to powtórzyć, a jest mnóstwo ludzi, którzy mają świetne nowe pomysły do ​​realizacji, gdybyśmy tylko zaczęli je traktować poważnie” – czytamy.

W celu budowania nowego wspaniałego świata konieczne jest mierzenie tego, co ważne. W ekonomii nie powinno się już kierować Produktem Krajowym Brutto, bo to zły wskaźnik.

„Mierzenie właściwych rzeczy zapewni rządom, przedsiębiorstwom i obywatelom wiedzę potrzebną do podjęcia odważnych i trudnych kroków niezbędnych do przejścia na sposób życia bardziej skoncentrowany na ludziach i planecie”.

PKB zawodzi, ponieważ mierzy bogactwo, ale ignoruje jego dystrybucję. Nie rejestruje kosztów ludzkich i finansowych kapitalizmu, „efektów zewnętrznych”, takich jak dobrobyt społeczny, degradacja środowiska oraz społeczne, psychiczne i fizyczne koszty innowacji.

Niezadowolenie z PKB jest powszechne i testuje się wiele alternatyw, które koncentrują się na dobrobycie ludzi oraz planety: na przykład wskaźniki rozwoju społecznego ONZ (UN’s Human Development and Social Development Indexes), wskaźnik WellBeing (dobrego samopoczucia), Genuine Progress Indicators (wskaźniki prawdziwego postępu), Happy Planet Index (wskaźnik szczęśliwej planety) i Gross National Happiness (Szczęście Narodowe Brutto)” – czytamy.

Stare powiedzenie:

„Tym można zarządzać, co można zmierzyć”

ma być wzięte głęboko do serca, tyle że zostaną ustalone nowe mierniki, które pozwolą dokonać szybkiej transformacji społeczeństwa.

Trzeci ważny element Wielkiego Resetu to tworzenie nowych zachęt, które są nieodłącznie powiązane z miernikami. Chodzi o zmianę strategii inwestowania i przekierowania strumienia pieniędzy na cele związane z realizacją Agendy 2030. Inwestorzy winni uwzględniać kwestie związane z ryzykiem społecznym i środowiskowym w swoich kryteriach inwestycyjnych.

Czwarty element to budowa autentycznej więzi. W „Humankind” Bregman odwołuje się do cudownego wydarzenia, jakim był rozejm w Boże Narodzenie 1914 roku. Przekonuje, że na początku I wojny światowej ponad 100 tysięcy żołnierzy złożyło broń na linii frontu, aby grać w piłkę nożną, dzielić się historiami, zdjęciami, jedzeniem i napojami. Ale to nie był tylko dzień Bożego Narodzenia; w niektórych miejscach trwało to kilka tygodni, a wielu żołnierzy wspominało to jako najważniejsze wydarzenie w swoim życiu.

Zdaniem Bregmana, mogło to z łatwością przekształcić się w pokój na pełną skalę, ponieważ obie strony były niechętne do wznowienia walki. Jednak zawziętość generałów, którzy używali propagandy, by wzbudzić nienawiść i zaszczepić posłuszeństwo, grożąc sądem wojennym za niewykonywanie rozkazów, zdołała wznowić wojnę.

Reset fundamentów gospodarczych i społecznych

Na stronie Forum czytamy, że odłączenie się od natury i anonimowość napędza polaryzację. Niszczymy Ziemię, klimat, degradujemy środowisko i powodujemy cierpienie zwierząt. Tymczasem we wszystkich naszych domach, jak pokazał COVID-19, byliśmy w stanie zaufać obcym ludziom, pomagającym nam sąsiadom i wspólnotom. Poświęciliśmy czas oraz pieniądze bliskim i odległym organizacjom charytatywnym. Świadczyliśmy sobie duże i małe przysługi każdej godziny i każdego dnia.

Teraz trzeba byłoby wykorzystać ten potencjał w celu budowania nowego wspaniałego świata za pomocą nowych technologii i jednocząc wszystkich wokół wspólnej troski o świat przyrody, by zmniejszyć dystans, który pozwoli nam widzieć innych ludzi takimi, jakimi naprawdę są, a nie postrzegać jako innych”.

Jest to prawdopodobnie najważniejszy element budulcowy ze wszystkich, który zainicjuje dzięki Wielkiemu Resetowi transformację, na którą nasze pokolenie może spoglądać z dumą i prawdopodobnie ze zdziwieniem” – czytamy.

Przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego prof. Klaus Schwab pisze na stronie swej organizacji, że odpowiedź na COVID-19 pokazała, iż możliwy jest reset fundamentów gospodarczych i społecznych po to, by przejść do tak zwanego kapitalizmu interesariuszy.

Zdaniem autora, blokady COVID-19 mogą stopniowo być znoszone, ale niepokoje społeczne w związku z perspektywami gospodarczymi świata tylko nasilą się.

Schwab przekonuje, że świat musi działać wspólnie i szybko, by odnowić wszystkie aspekty umowy społecznej. W wielkiej transformacji na rzecz zrównoważonego rozwoju musi zaś uczestniczyć każdy kraj, od Stanów Zjednoczonych po Chiny. Zmiany winny dotknąć każdej branży, od ropy i gazu po technologię. „Krótko mówiąc, potrzebujemy wielkiego resetu kapitalizmu” – ocenił.

Jest wiele powodów, dla których warto przeprowadzić „Wielki Reset”, ale najpilniejszy to COVID-19 – czytamy. Pandemia, zdaniem Schwaba, spowodowała jeden z najgorszych kryzysów zdrowia publicznego w najnowszej historii, a z uwagi na fakt, że w wielu częściach świata wciąż rośnie liczba ofiar, to jeszcze nie koniec. Koronawirus będzie miał poważne długoterminowe konsekwencje dla wzrostu gospodarczego, długu publicznego, zatrudnienia i dobrobytu ludzi.

Wszystko to – napisał autor – zaostrzy już trwające kryzysy: klimatyczny i społeczny. Niektóre kraje wykorzystały kryzys COVID-19 jako pretekst do osłabienia działań na rzecz ochrony środowiska. Frustracje związane z chorobami społecznymi, takimi jak rosnąca nierówność – połączone bogactwo amerykańskich miliarderów wzrosło w czasie kryzysu – nasilają się. Kryzysy te (…) pogłębią się i sprawią, że świat stanie się jeszcze mniej zrównoważony, mniej równy i bardziej kruchy”.

Doraźne środki naprawcze nie wystarczą, aby zapobiec temu scenariuszowi i dlatego, według szefa WEF, musimy zbudować zupełnie nowe fundamenty pod nowy system ekonomiczny i nowe społeczeństwo.

Schwab dodał, że wystarczyła pandemia COVID-19, by pokazać, że bardzo szybko można wprowadzić radykalne zmiany. Kryzys niemal natychmiast zmusił firmy i osoby prywatne do porzucenia praktyk, które od dawna uważano za niezbędne, to jest do rezygnacji z częstych podróży lotniczych czy z pracy w biurze. Ponadto ludzie pokazali, że są gotowi na poświęcenie i wyrzeczenia.

Oczywiście, istnieje wola budowy lepszego społeczeństwa. Musimy ją wykorzystać, aby zabezpieczyć Wielki Reset, którego tak bardzo potrzebujemy. Będzie to wymagało silniejszych i bardziej skutecznych rządów, choć nie oznacza to ideologicznego nacisku na większe gremia. I będzie wymagać zaangażowania sektora prywatnego” – stwierdził Schwab.

Program „Wielkiego Resetu” obejmuje globalną koordynację polityki podatkowej, regulacyjnej, fiskalnej, by stworzyć warunki dla „gospodarki zainteresowanych stron”. W czasach malejących podstaw podatkowych i rosnącego zadłużenia rządy mają silną motywację do kontynuowania takich działań – uważa profesor.

Ponadto rządy powinny wdrożyć od dawna opóźnione reformy podatkowe dotyczące podatku katastralnego, wycofać dopłaty do paliw kopalnych oraz wprowadzić nowe zasady dotyczące własności intelektualnej, handlu i konkurencji.

Przez COVID do lewicowego raju

Drugi element programu „Wielkiego Resetu” wymaga przekierowania wszystkich środków na inwestycje wyłącznie posuwające naprzód równość i założenia Agendy dla zrównoważonego rozwoju. W tym przypadku programy wydatków na dużą skalę wdrażane przez wiele rządów stanowią główną szansę na postęp.

Zamiast wykorzystywać te fundusze, a także inwestycje podmiotów prywatnych i funduszy emerytalnych do wypełniania pęknięć w starym systemie, powinny one – zdaniem Schwaba – być przekierowane na budowę nowego, bardziej odpornego i sprawiedliwego oraz zrównoważonego systemu w dłuższej perspektywie. Oznacza to na przykład inwestowanie w „zieloną” infrastrukturę miejską i tworzenie bodźców dla branż, by poprawiły swoje osiągnięcia w zakresie wskaźników środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG).

Trzecim i ostatnim priorytetem programu „Wielkiego Resetu” jest wykorzystanie innowacji czwartej rewolucji przemysłowej, zwłaszcza poprzez podejmowanie wyzwań zdrowotnych i społecznych. Podczas kryzysu COVID-19 firmy, uniwersytety i inne połączyły siły, aby opracować diagnostykę, leki i możliwe szczepionki; ustanowić centra testowe; stworzyć mechanizmy śledzenia infekcji; i dostarczyć usługi telemedycyny. Osiągnięcia sztucznej inteligencji i biometryki winny być powszechnie stosowane w każdej branży.

Kryzys COVID-19 wpływa na każdy aspekt życia ludzi w każdym zakątku świata. Ale tragedia nie musi być jego jedynym dziedzictwem. Przeciwnie, pandemia stanowi rzadkie, ale wąskie okno okazji do refleksji, ponownego wyobrażenia sobie i zresetowania naszego świata, by stworzyć zdrowszą, bardziej sprawiedliwą i dostatnią przyszłość”

– podsumował szef Światowego Forum Ekonomicznego, propagujący stworzenie globalnego zarządu energią, globalnego rządu, upowszechnienie inwigilacji obywateli za pomocą systemów sztucznej inteligencji, rozpropagowanie tak zwanej aborcji jako podstawowej usługi medycznej czy stworzenie panteistycznej religii planetarnej.

Źródło: weforum.org

WIDEO NA TEMAT Z LIPCA 2020 ROKU ZE STRONY WEF:

AS

[bsa_pro_ad_space id=4]