Powszechny zasiłek – po uprzednim, powszechnym wywłaszczeniu. Społeczeństwo dwóch prędkości.

0
1112

«Globalistyczny projekt zakłada funkcjonowanie społeczeństwa dwóch prędkości, w którym istnienia klasy średniej nie przewiduje się. Ów plan, zapoczątkowany wiele lat temu, jest dziś realizowany z niewiarygodną wprost szybkością…»

RAM 1 wrzesień 2020

W artykule zatytułowanym «Berlin inauguruje zasiłki unijne dla pracowników, którzy są zbędni» – autorstwa M. Blondeta, czytamy:

«Niemieckie Ministerstwo Pracy jasno wyraziło zamiar wspierania przedsiębiorstw i pracowników korzystających ze świadczeń przewidzianych w przypadku częściowego bezrobocia, przez okres dłuższy niż planowano w związku z pandemią. W tym celu, minister pracy Hubertus Heil proponuje wydłużenie terminu wypłaty świadczeń do marca 2022». – http://www.economo.co.uk/germany-extends-partial-unemployment-benefits-until-march-2022/

Niemcy inaugurują zatem powszechny dochód podstawowy (Universal Basic Income) przeznaczony dla mas, o których wiadomo, że na stałe staną się bezrobotnymi lub pracującymi w niepełnym wymiarze godzin (z obowiązkiem dwukrotnego na dzień wyprowadzania psa!). Oznacza to – komentuje Blondet – przejście z Homo Sapiens do Homo Insipiens (Głupiec).

https://www.zerohedge.com/news/2020-08-28/germany-will-pay-you-do-nothing-force-you-walk-your-dog

  «Dochód uniwersalny: Jedyne logiczne rozwiązanie wobec powszechnego wywłaszczenia»

«Dochód uniwersalny staje się niezbędny, gdy rynek globalny przestaje istnieć; gdy znajduje się w rękach oligopoli/karteli/monopoli. Faktycznie, w chwili obecnej, jedynie firmy znajdujący się w bardzo dobrym stanie (tj. dysponujące solidnymi zabezpieczeniami) mogą nadal ubiegać się o pewną swobodę przedsiębiorczości – tj. tę wykraczającą poza szpony bankierów».

«Aberracja ta, polegająca na odbieraniu ludziom rzeczywistości i oferowaniu im w zamian czegoś, co można zdefiniować jako „nic”, prowadzi planetę do uogólnionego bankructwa. Jest to zresztą skutek nieunikniony, przewidziany przez pomysłodawcę owego modelu ekonomicznego – Miltona Friedmana (oczywiście Żyda), od momentu, gdy zaprojektował on tzw. „helikopter monetarny”, polegający na zapewnieniu wszystkim dochodu powszechnego».

https://en.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman

O „helicopter money” pod linkiem:

https://ram.neon24.pl/post/153825,zostanie-nam-helicopter-money-i-quantum-dot-tattoo

W ten to sposób, Liliane Held-Khawam – francusko-szwajcarska ekonomistka – opisuje „reorganizację świata kapitalistycznego”, czyli Wielki Reset ogłoszony w Davos.

https://lilianeheldkhawam.com/2016/03/30/la-reorganisation-du-monde-confirmee-par-deux-entretiens-liliane-held-khawam/

https://lilianeheldkhawam.com/

Warto zauważyć, że nędzny dochód powszechny, który bierne masy przyjmą wręcz z wdzięcznością, jest pieniądzem wirtualnym przyznawanym w zamian za prawdziwy majątek, z którego zostaliśmy wywłaszczeni. 

Jak doszło do owego wywłaszczenia?

«Oprócz prywatyzacji procesu kreacji pieniądza (który przeszedł od państwa do banków) i penalizacji klientów poprzez zadłużenie bezpodstawne, pojawiła się pomoc publiczna, hojne partnerstwa publiczno-prywatne, zwolnienia podatkowe otrzymywane przez osoby dysponujące potężnym kapitałem, które skorzystały z akumulacji przywilejów, w tym posiadania mechanizmu pozwalającego im na tworzenie nieograniczonej ilości pieniądza».

Jeśli nadal nie zrozumieliście jak dochodzi do owych wywłaszczeń – pisze Blondet – przypomnijcie sobie rodzeństwo Benetton, którym – rządzone przez lewaków – państwo włoskie oddało tzw. monopol naturalny na zarządzanie autostradami włoskimi, zbudowanymi za pieniędzy kilku pokoleń podatników włoskich, lub Johna Elkanna (w połowie Żyda) z dawnego Fiata (dziś FCA z siedzibą podatkową w Holandii) – któremu minister Gualtieri udzielił niedawno gwarancji państwowych na 6,3 miliardów euro, podczas gdy tenże sam minister zwlekał z udostępnieniem funduszu zapomogowego na korzyść drobnych pracowników włoskich.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/06/24/prestito-fca-arriva-il-via-libera-della-corte-dei-conti-ai-63-miliardi-di-euro-con-garanzia-sace/5846296/

O Benettonach pod linkiem:  

http://ram.neon24.pl/post/145165,anatomia-zdrady-ponte-morandi-od-iri-po-atlantie

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Elkann

To samo dzieje się we Francji: „Koszt pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw prywatnych poniesiony przez podatnika wynosi około 110 mld euro rocznie”.

Podobna sytuacja miała miejsce w Niemczech: „Przykładem może być Lufthansa: 9 miliardów euro dotacji publicznych trafi do jej nowych właścicieli, takich jak Morgan Stanley oraz multimiliarder Heinz Hermann Thiele, którzy stali się głównymi udziałowcami w momencie rozpoczęcia blokady, właśnie z myślą o uzyskaniu kolejnej pomocy państwa niemieckiego. Dodajmy jeszcze, że trzecim co do wielkości akcjonariuszem Lufthansy jest BlackRock – największy fundusz spekulacyjny istniejący na świecie”.

https://www.bbc.com/news/business-52801131

https://en.wikipedia.org/wiki/Heinz_Hermann_Thiele

O BlackRock pod linkiem:

https://ram.neon24.pl/post/156807,blackrock-zydowski-najczarniejszy-odcien-czerni

Krótko mówiąc: Wszędzie „rządzący – prowadzeni przez Komisję Europejską – subwencjonowali duże przedsiębiorstwa – całkowicie naruszając tym samym zasady leżące u podstaw gospodarki rynkowej” – przy jednoczesnym narzucaniu obywatelom oszczędności i powściągliwości finansowej (mówiąc im: – „Żyjecie powyżej własnych możliwości!”), ograniczeń w przyznawaniu kredytów, cięć płac („Nie jesteście konkurencyjni!”), podwyższonych podatków („Dług publiczny wzrósł z waszej winy)”.

Dziś widzimy, że „gospodarka zarządzana przez bankierów centralnych, ściśle powiązanych z kartelem bankierów międzynarodowych, wygenerowała podwójne zjawisko, wyjątkowe pod względem historycznym: globalną inflację wewnątrz sektora finansowego i deflację na poziomie lokalnym. Jedni zdobyli ogromne bogactwo, inni zaś zostali poddani systematycznemu wywłaszczeniu”.

Prognozuje się, że wkrótce, powszechny zasiłek socjalny zostanie również wypłacany we Włoszech.

Dla kogo trafi?

Do tych, których publicysta Andrea Cecchi nazywa kategorią bierną społeczeństwa.

Znakomity, wcześniejszy artykuł autorstwa Andrea Cecchi pod linkiem:

http://ram.neon24.pl/post/156953,covid-19-zamrozic-gospodarke-by-uratowac-finansjere

  «Kategoria bierna to osoby, które zarabiają niewiele, wykazują niewielką inicjatywę, są przyzwyczajone do pracy na rzecz innych (akceptując płacę), nie posiadają żadnej kultury ekonomiczno-finansowej i nie mają pomysłu czy też ochoty, by poprawić własną sytuację. Dla owej, ogromnej kategorii ludzkiej, nadzieja jest niewielka».

Kategoria bierna

«Ci ludzie będą biernie akceptować to, co im się przydarzy. Chętnie przyjmą zasiłek, zaakceptują socjalizm i dotacje rządowe jako zbawienie, aby kontynuować ich bierne życie, ponieważ taka jest ich natura – zrezygnują ze wszystkiego, aby nadal nie musieć myśleć i nie podejmować żadnych inicjatyw. Wzorowy obywatel przyszłości – bez możliwości alternatywy – chętnie trzymać się będzie hasła „Zostań w domu» – pisze Cecchi.

A kto na tym wszystkim ucierpi?

«Ucierpi kategoria broniąca się dziś. Najbardziej zagrożoną jest myśląca klasa średnia – obecnie atakowana. Są tu ludzie o wysokiej kulturze, posiadający dobrze usystematyzowane oszczędności, także te ulokowane w nieruchomościach.

Projekt globalistyczny zakłada funkcjonowanie społeczeństwa dwóch prędkości, w którym istnienia klasy średniej nie przewiduje się. Ów plan, uruchomiony wiele lat temu, jest dziś realizowany z niewiarygodną wprost szybkością».

«Mechanizm oszczędzania jest osłabiany i redukowany poprzez politykę inflacyjną oraz zerowe stopy procentowe, nagłe wprowadzanie nowych podatków – w tym podatków majątkowych – a także nowych penalizujących walut (zob. euro), jak również przekierowywane na inwestycje o podwyższonym ryzyku, które często przynoszą poważne straty (gdy obsługiwane są przez operatorów w złej wierze) lub też poprzez stosowanie tzw. bail in, czyli ratowania (bankrutujących firm czy banków prywatnych) pieniędzmi publicznymi». (…)

Należy więc ratować się – podsumowuje Maurizio Blondet.

Ale działać nie jako pojedyncze jednostki, lecz wspólnie – jako społeczeństwo – łącząc siły wszystkich jego elementów; unikając nadmiernych indywidualizmów, bo to one właśnie zostały użyte przez oligarchię światową do degradacji wspólnot ludzkich.  

Na podstawie:

https://www.maurizioblondet.it/la-germania-inaugura-i-sussidi-europei-ai-superflui/

https://andreacecchi.substack.com/p/che-fare-adesso?utm_medium=email&utm_campaign=cta

za: ram.neon24.pl

Rys. globalacademic.org