Doskonale przygotowane powstanie – rozmowa z prof. G. Kucharczykiem o Powstaniu Wielkopolskim [Wnet]

Sądząc po zapleczu ideowym ludzi obecnie rządzących Poznaniem, to z narodowo-demokratycznego, chrześcijańsko-społecznego charakteru Wielkopolan, którzy pokonali Niemców w powstaniu, nic nie zostało. Antoni Opaliński Grzegorz Kucharczyk Powstanie wielkopolskie – powstanie nowoczesnego narodu O przygotowaniach do zwycięskiego zrywu wielkopolskiego, którego setną rocznicę Wielkopolska uroczyście obchodziła w […]

Środowe lekcje o pieniądzu: Pieniądze wolne od długu, tworzone przez społeczeństwo

Od redakcji: W ramach lekcji o pieniądzu, przedstawiamy koncepcję Kredytu Społecznego, czyli pieniędzy emitowanych przez społeczeństwo (ściślej przez instytucję zaufania publicznego wybraną przez społeczeństwo), w odróżnieniu od emisji realizowanej przez prywatny sektor bankowy, jak to ma miejsce obecnie. Jest to jedna z ilościowych teorii pieniądza, […]

Środowe lekcje o pieniądzu: Banki tworzą pieniądze jako dług

Złotnik, który został bankierem Przy odrobinie wyobraźni zapewne potraficie się przenieść w myśli do dawnej Europy, jeszcze mało rozwiniętej. Wówczas pieniądz nie odgrywał jeszcze tak wielkiej roli w transakcjach handlowych. Większość z nich polegała na prostej wymianie. Królowie, wielcy panowie, ludzie bogaci, wielcy kupcy posiadali […]

Środowe lekcje o pieniądzu: Bieda pośród obfitości. Narodziny i śmierć pieniędzy

Pieniądz gdzieś powstaje Wszystko ma początek, z wyjątkiem Boga. Pieniądz nie jest bogiem, dlatego ma swój początek. Pieniądz gdzieś powstaje. Wiemy, gdzie powstają takie rzeczy użyteczne, jak żywność, odzież, obuwie, książki. Robotnicy, maszyny oraz zasoby naturalne kraju stwarzają bogactwo, dobra, których potrzebujemy i których nie […]