Rozporządzenie parlamentu UE ws. produktów leczniczych – analiza [WIDEO]

0
590

“ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie prowadzenia badań klinicznych nad produktami leczniczymi do stosowania u ludzi, które zawierają organizmy zmodyfikowane genetycznie lub składają się z takich organizmów oraz są przeznaczone do leczenia choroby koronawirusowej z 2019 r. lub zapobiegania jej, oraz dostawy takich produktów”


UWAGA: W 2009 r. WHO zmieniła definicję pandemii z “wielkiej liczby zgonów” na “wielką liczbę zarażeń”


Parlament Europejski głosował za projektem rozporządzenia 10 lipca 2020 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 lipca, a wejdzie w życie dzień później. źródło treści:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52020PC0261&from=EN

komunikat prasowy: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/07/14/vaccine-against-covid-19-council-adopts-measures-to-facilitate-swift-development/

Donatorzy WHO:

https://open.who.int/2018-19/contributors/contributor

Rozporządzenie parlamentu UE ws. produktów leczniczych - analiza [WIDEO] WHO finansowanie 2018 2019