Siedem kroków od pandemii do totalitaryzmu

0
2748
[bsa_pro_ad_space id=5]

Walentin Katasonow «Семь шагов от пандемии к тоталитаризму»

[bsa_pro_ad_space id=8]

2020 lub Nowa Antyutopia

Na tle bezprecedensowego przeciążenia mediów doniesieniami o rozprzestrzenianiu się infekcji wirusowej COVID-19 szczególne zainteresowanie budzą publikacje alternatywnych mediów, które nie są kontrolowane przez wielki kapitał lub poszczególne rządy.

Jednym z nich jest OffGuardian – wydawnictwo, które przeciwstawia siebie, jak widać to z nazwy The Guardian – codziennej lewicowo-liberalnej gazecie (z siedzibą w Londynie), której właścicielem jest Guardian Media Group.

Teraz codziennie na stronie OffGuardian pojawia się jeden lub dwa artykuły, poświęcone COVID-19.

W szczególności chciałbym wspomnieć o artykule koncepcyjnym Rosemary Frei z 23 kwietnia.


UWAGA: W 2009 r. WHO zmieniła definicję pandemii z “wielkiej liczby zgonów” na “wielką liczbę zarażeń”


Artykuł zatytułowany jestSiedem kroków od pandemii do totalitaryzmu”. Autorka jest z zawodu lekarzem, specjalistą w dziedzinie biologii molekularnej; od ponad 20 lat publikuje artykuły popularno-naukowe na tematy medyczne.

Krótko odtworzę opis autora kolejności „siedmiu kroków”.

Krok 1. Nowy wirus rozpoczyna rozprzestrzenianie się na całym świecie, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłasza początek pandemii.

Krok 2. Liderzy na szczeblu krajowym, prowincjonalnym i gminnym, a także oficjalni przedstawiciele państwowej służby zdrowia, zaczynają prowadzenie codziennych spotkań prasowych; rozprzestrzenia się straszne statystyki; powtarza się, że wirus może zabić miliony ludzi.

Krok 3. Na wszystkich szczeblach władzy państwowej i państwowej służby zdrowia podejmowane są skoordynowane wysiłki w celu pilnego zorganizowania testowania w celu wykrycia RNA zawierających wirusy (viral RNA) i produkcji środków ochrony indywidualnej.

Krok 4. Kiedy liczba infekcji i zgonów zaczyna osiągać plateau (to znaczy, że wzrost infekcji ustaje, a wskaźniki stabilizują się), coraz częstsze są oświadczenia o tym, że jest zbyt wcześnie, aby mówić, że wirus traci energię; należy utrzymać środki ograniczające.

Krok 5. Po dwóch do trzech tygodniach, w wyniku dramatycznego wzrostu liczby testów, wykrywających RNA, zawierających wirusy, stwarza się efekt znacznego wzrostu liczby ludzi z dodatnimi wynikami testów, czyli zakażonymi.

Krok 6. Na szeroką skalę rozpoczyna się badanie na ludziach różnych rodzajów preparatów antywirusowych i szczepionek dzięki skoordynowanym działaniom WHO, Fundacji Gates, Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI) oraz ich partnerów – firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, niektórych rządów, uniwersytetów.

Krok 7. Wkrótce nowy wirus rozpoczyna nową rundę ruchów planetarnych, podobnie jak grypa i inne wirusy odnawiają się każdego roku już od tysiąca lat. Oficjalne władze utrzymują atmosferę strachu, ogłaszając o milionach przyszłych zgonów wśród tych, którzy jeszcze nie podjęli działań w celu ochrony przed wirusem.

Na temat każdego kroku na stronie Off-Guardian umieszczono wiele artykułów i komunikatów informacyjnych w temacie THE COVID19 NARRATIVE. Jak zauważa Rosmery Frey, badanie problemu COVID-19 w czasie historycznym pozwala nam zobaczyć, że ludzie wpędzani są w system totalitarny.

Oprócz tych siedmiu wskazanych kroków, których odliczanie należy rozpocząć od stycznia 2020 r., wcześniej podejmowano przygotowawcze „kroki zerowe”, które nie były reklamowane.

Miliardy ludzi są dziś zmuszane w przyspieszonym trybie do przechodzenia na radykalnie inny styl życia niż w przeszłości, co wiąże się ze zmniejszeniem wolności osobistej – fizycznej i finansowej”, pisze OffGuardian.

Większość krajów świata wykonała już pierwsze trzy kroki. Wiele krajów jest na czwartym kroku. Piątego kroku można się spodziewać w maju bieżącego roku.

I jeszcze nieco dokładniej o trzech ostatnich krokach, które nas czekają.

Autor uważa, że ​​na piątym kroku zwiększy się fałszowanie statystyk medycznych, szczególnie w przypadku ilości zmarłych. Poważne badania przyczyn śmierci nie będą prowadzone; wszystko zostanie spisywane na koronawirusa. Podczas tego kroku utrzymany zostanie ostry reżim, kwarantanna, a ludzie nie powrócą do swoich miejsc pracy.

Rozpoczną się przygotowania do wdrożenia systemu powszechnego paszportowania immunologicznego populacji (immunity-passport systems – systemy paszportowe odporności) [PORÓWNAJ –Gates: Cyfrowy certyfikat odporności, by ludzie mogli podróżować po świecie]. Zostanie zaktywizowana działalność oficjalnej medycyny w zakresie propagandy powszechnych szczepień jako radykalnego środka zwalczania pandemii.

Na szóstym kroku (etapie) firmy farmaceutyczne wprowadzą na rynek leki przeciwwirusowe i szczepionki, które nie przeszły wymaganych procedur badań sprawdzających. Przestraszeni ludzie będą chaotycznie (za własne pieniądze) korzystać z tych środków; łatwo założyć, że śmiertelność na tym etapie nie spadnie.

Na siódmym kroku rozpocznie się jeszcze większa kampania w celu testowania ludności pod kątem wykrywania wirusów i przeciwciał. Nastąpi przejście do powszechnego szczepienia osób wątpliwymi preparatami. Rosemary Frey zwraca uwagę na fakt, że długi zastój gospodarczy, który rozpoczął się w styczniu, na tym etapie zacznie przynosić pierwsze owoce: zaczną się niewypłacalności suwerennych państw (ze względu na skrócenie bazy podatkowej, a także gigantycznych wydatków na walkę z koronawirusem i kompensatę strat ludności z powodu zatrzymania gospodarki), bankructwa firm krajowych. Majątek tych firm zacznie przechodzić w ręce tych, którzy zorganizowali tę operację siedmiu ruchów.

Siedmiokrokowa operacja może zostać powtórzona, jeśli organizatorom operacji COVID-19 nie uda się wykonać założonych zadań w 100%: 

„Kluczowi gracze powtarzają cykl histerii i masowej interwencji administracyjnej … co kilka miesięcy … Przystępują do wykorzystania kombinacji kroków od pierwszego do siódmego, jak tylko na planecie pojawia się nowy patogen.”

Artykuł OffGuardian kończy się następującymi słowami:

 „Czy wygląda to na zbyt wymyślone? – Niestety, nie.”

Publikacja: Strategiczny Fundusz Kultury / Фонд Стратегической Культуры

Za: fondsk.ru

29.04.2020 r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński 12.5.2020 r.

Rys. off-guardian

[bsa_pro_ad_space id=4]