Eugenika w Ameryce: Dziedzictwo Margaret Sanger i Billa Gatesa

0
1895

Mary Pesarchick

„Należy… przezwyciężać… wszelką formę dyskryminacji odnośnie do podstawowych praw osoby ludzkiej, czy to… ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pozycję społeczną, język lub religię, ponieważ sprzeciwia się ona zamysłowi Bożemu” – Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 29..” – #1935, Katechizm Kościoła Katolickiego

Eugenika w Ameryce

Historia eugeniki w USA

Artykuł porusza tylko część tego co dotyczy eugeniki w USA.

Ruch Eugeniczny był potężną siłą polityczną w Ameryce na początku XX wieku. Jednak członkowie tego ruchu byli znacznie inni w porównaniu z Hitlerem i żołnierzami z Trzeciej Rzeszy. W artykule Rossa Douthat w „New York Times” z 9 czerwca 2012 roku czytamy:

„Jednak ci sami eugenicy często byli politycznymi i społecznymi liberałami – zwolennikami reform społecznych, zwolennikami nauki, krytykami zastoju i reakcji. „Nie byli złowrogimi postaciami z jakiegoś mrocznego filmu o nazistowskich sympatykach”, jak pisze Richard Conniff o Ronaldzie Fisherze i jego rówieśnikach, „ale ekologami, działaczami pokojowymi, miłośnikami sprawności fizycznej, entuzjastami zdrowego trybu życia, wynalazcami i członkami rodzin.

Od Teddy’ego Roosevelta do założycielki organizacji Planned Parenthood, Margaret Sanger, obawy związane z „samobójstwem rasowym” i „ludzkimi chwastami” były powszechne wśród samoświadomych postępowców, którzy postrzegali dążenie do lepszej puli genów jako elementu ich wielkiego marzenia o rozwoju człowieka.Eugenics, Past and Future [NYT] .

Jednym z oryginalnych  członków tej krucjaty była Margaret Sanger, założycielka Planned Parenthood. Jej niezachwiane poparcie dla eugeniki jako środka do osiągnięcia stabilności gospodarczej i poprawy zdrowia publicznego zostało dobrze udokumentowane w wielu esejach i przemówieniach.

21 cytatów Margaret Sanger, które prawdopodobnie przyprawią Cię o mdłości

Po II wojnie światowej ruch eugeniczny usunął się w cień w związku z okropnościami dokonywanymi przez niemieckich nazistów. Nadal jednak wywiera wpływ na współczesne działania planowanego rodzicielstwa, szczególnie w odniesieniu do jego relacji z Afroamerykanami i innymi mniejszościami. Widać to także w filantropijnej działalności Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Ich sposoby walki ze zmianami klimatu i rozwiązywania problemów zdrowotnych na świecie sprawiłaby, że Margaret Sanger byłaby dumna.

Projekt Czarnuch

Z drugiej strony, my, którzy opowiadamy się za kontrolą urodzeń, kładziemy cały nasz nacisk na zatrzymanie nie tylko reprodukcji nieprzydatnych, ale na zaprzestanie wszelkiej reprodukcji, gdy nie ma ekonomicznych środków  do zapewnienia odpowiedniej opieki osobom urodzonym w zdrowiu.” – Margaret Sanger, „Kontrola urodzeń i doskonalenie rasowe [Birth Control and Racial Betterment]” (luty 1919)

Najbardziej udanym przedsięwzięciem Margaret Sanger w dążeniu do tego celu był tak zwany „Projekt Czarnuch [The Negro Project].”

„Przekaz propagandowy Projektu Czarnuch głosił, że ​​kontrola urodzin oznacza lepsze zdrowie. Zgodnie z tym założeniem Amerykańska Federacja Kontroli Urodzin [Birth Control Federation of America ] (później nazwali się Planowane Rodzicielstwo [Planned Parenthood]) opracowała dwa „programy demonstracyjne”, aby pokazać „jak medycznie nadzorowana kontrola urodzeń zintegrowana z już istniejącą publiczną służbą zdrowia mogłaby poprawić ogólny dobrobyt Murzynów i zainicjować ogólnokrajowy program edukacyjny.” – Tanya L. Green,  The Negro Project: Margaret Sanger’s Eugenic Plan for Black America  [ LINK ]

Aby Projekt Czarnuch zakończył się sukcesem, M. Sanger podkreśliła potrzebę posiadania wpływowych czarnych przywódców, a zwłaszcza duchownych, odpowiednio wykształconych, przez co popierających cele ruchu antykoncepcyjnego. Chodziło o sterowanie pośrednie, dzięki czemu osoba, której zainstalowano odpowiednie idee nie ma w ogóle pojęcia, że działa na korzyść organizatora tych idei.

„Margaret Sanger wiedziała, że ​​Murzyni są ludźmi religijnymi – i jak przydatni będą jej duchowni w jej projekcie. Napisała: „Praca duchownych jest również ważna i być może powinni być przeszkalani przez Federację w zakresie naszych ideałów i celu, który mamy nadzieję osiągnąć. Nie chcemy, aby rozeszła się fama, że chcemy eksterminować ludność murzyńską, a duchowny jest człowiekiem, który może wyjaśnić tę ideę, jeśli kiedykolwiek spotka się z którymkolwiek z ich bardziej zbuntowanych członków.” [LINK]

„Aborcja to rasizm”

Projekt Czarnuch, wsparty finansowo przez bogatą Fundację Rockefellera, był sukcesem.

W 1949 roku M. Sanger oszukała najlepszych i najbystrzejszych czarnych Amerykanów, przekonując ich do wiary w to, że kontrola urodzeń przynosi „korzyści ratujące życie”.

[Czarne przywództwo] z pewnością chciało zmniejszyć śmiertelność matek i niemowląt oraz poprawić ogólny stan zdrowia społeczności. Całkowicie przyjęli jej przesłanie, ponieważ wydawało się, że obiecuje dobrobyt i akceptację społeczną. … [Jednak] oprócz kontroli urodzeń, nie oferowała żadnych medycznych ani społecznych rozwiązań dla ich przeciwności losu. Biorąc pod uwagę rolę, jaką eugenika odegrała we wczesnym ruchu na rzecz kontroli urodzeń… pojęcie kontroli urodzeń jako pozornie jedyne rozwiązanie problemów, które nękały czarnych, powinno być znacznie dokładniej zbadane.” [LINK]

Margaret Sanger straciła kontrolę nad Projektem Czarnuch na rzecz innych członków z Federacji, zanim jej wizja została całkowicie osiągnięta. Jednak obecne statystyki potwierdzają długotrwały sukces jej strategii.

„79 procent placówek aborcji chirurgicznych Planned Parenthood znajduje się w, lub w odległości umożliwiającej dojście pieszo dLA społeczności głównie afroamerykańskich i latynoskich.

Wśród Afroamerykanów występuje nieproporcjonalnie wysoki odsetek aborcji; chociaż stanowią 13 procent populacji USA, to wykonywane jest wśród nich 30 procent aborcji w tym kraju.” [LINK]

Według afroamerykańskiej liderki działającej na rzecz obrony życia, dr Alvedy King, „aborcja to rasizm”.

Pilne problemy z populacją

Fundacja Billa i Melindy Gatesów przekazała miliardy na rzecz poprawy zdrowia na świecie, głównie poprzez sponsorowanie programów szczepień i rolnictwa w krajach Trzeciego Świata. W wywiadzie podczas programu telewizyjnego „NOW” w stacji PBS z Billem Moyesem (9 maja 2003 roku), prowadzący Bill Moyes zapytał Bill Gatesa [syn], w jaki sposób, biorąc pod uwagę jego doświadczenie w firmie Microsoft, obrał sobie ten konkretny kierunek:

Bill Moyers: Mogłeś wybrać dowolną dziedzinę, dowolny temat, dowolną kwestię, wpakować w to miliardy i być celebrowanym. Dlaczego wybrałeś globalne zdrowie?

Bill Gates: Dwa obszary, które zmieniają się w ten niesamowity sposób, to technologia informacyjna i technologia medyczna. To są rzeczy, które za 20 lat będą wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj.

Jestem bardzo podekscytowany tymi osiągnięciami. Te dwa obszary się nawzajem żywią. Świat medyczny korzysta z narzędzi informacyjnych do wykonywania swojej pracy. A więc, kiedy dysponujesz takim postępem, to zastanawiasz się czy będzie to dostępne dla wszystkich. Czy będzie przeznaczony nie tylko dla bogatego świata, czy nawet tylko dla bogatych ludzi z bogatego świata? Czy będzie dla całego świata?

Jedyną kwestią, która naprawdę przykuła moją uwagę jako pilna, były kwestie związane z populacją… zdrowiem reprodukcyjnym.” – Transcript: Bill Moyers Interviews Bill Gates

Eugenika w Ameryce: Dziedzictwo Margaret Sanger i Billa Gatesa Rockefeller Senior and Junior with Gates Senior

fot. globalfreedommovement.org

Potem wyjawił, że przez pewien czas jego ojciec, William H. Gates [ojciec], był szefem Planned Parenthood.

Bill Gates: Kiedy dorastałem, moi rodzice byli zaangażowani w różne formy wolontariatu. Mój tata był szefem Planned Parenthood. Zaangażowanie się w to było bardzo kontrowersyjne. I to jest fascynujące. Przy stole moi rodzice są bardzo dobrzy w dzieleniu się tym, co robili. I prawie traktowali nas jak dorosłych, mówiąc nam o tym.” –

[LINK]

Zmniejszenie liczby ludności dzięki lepszej opiece zdrowotnej?

Podobnie jak Margaret Sanger, Bill Gates wierzy w ideę eugenisty Thomasa Malthusa, że ​​zrównoważenie zasobów świata jest całkowicie zależne od zarządzania kontrolą populacji. Jak na ironię, Bill Gates uważa, że osiągnie cel dzięki ​​poprawie opieki zdrowotnej, przede wszystkim poprzez szczepienia.

„Być może najbardziej interesującą rzeczą, której się nauczyłem… jest to, że wraz z poprawą zdrowia w społeczeństwie wzrost populacji maleje.

Wiesz… zanim się o tym dowiedziałem, pomyślałem, że to paradoksalne. Cóż, jeśli poprawisz zdrowie, to czy w ten sposób po prostu nie skazujesz ludzi do zmagania się z brakiem zasobów, gdzie będą się kształcić lub tym, że nie będą mieli wystarczającej ilości jedzenia? Wiesz, to rodzaj maltuzjańskiego spojrzenia na to, co się wydarzy.

A faktem jest, że zdrowie prowadzi rodziców do podjęcia decyzji: „Dobra, nie musimy mieć tylu dzieci, ponieważ jest większa szansa na to, że dzieci przeżyją i osiągną dorosłość i się będą nami opiekować, co oznacza, że ​​nie musimy mieć 7 lub 8 dzieci.” To było niesamowite.” – Transcript: Bill Moyers Interviews Bill Gates

Fragmenty z książki „Planowanie zaludnienia” autorstwa Walentego Majdańskiego

Bill Gates podkreśla, że programy szczepień są najlepszym sposobem walki z ubóstwem w krajach Trzeciego Świata. Jednak, podobnie jak w przypadku kontroli urodzeń i Projektu Czarnuch, ten wyłączny nacisk na szczepionki wzbudził pewne podejrzenia wśród niektórych przywódców. Na przykład w 2014 roku Kenijskie Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich i Kenijska Konferencja Biskupów Katolickich wydała oświadczenie wyrażające zaniepokojenie, że szczepionka przeciw tężcowi dostarczona przez UNICEF/WHO była skażona ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG) – hormon niezbędny do utworzenia się i utrzymania ciąży. Podczas gdy zaangażowane instytucje zaprzeczyły temu oskarżeniu, grupy katolickie pozostają ostrożne.

 

„Innowacyjność do zera”

Kontrola populacji ma również zasadnicze znaczenie w kwestii zmian klimatu, co jest kolejną pasją Billa Gatesa. W przemówieniu zatytułowanym „Innovating to Zero”, wygłoszonym na konferencji TED w 2010 roku, Gates wspomniał o osiągnięciu zredukowanej emisji dwutlenku węgla (CO2) nawet o 80% do 2050 r. Wyjaśnił swoją matematyczną formułę, według której ten cel może być osiągnięty.

CO2 = populacja x usługi x energia x emisje.

Są cztery składniki tego równania, które należy przemnożyć. Po lewej stronie CO2, które chcemy sprowadzić do zera, na które składa się: liczba ludzi, usługi z jakich korzystają w uśrednieniu, średnia energia im towarzysząca oraz ilość CO2 emitowana na jednostkę energii. Spójrzmy więc na każdy z elementów i poszukajmy jak sprowadzić całość do zera. Prawdopodobnie jedna z tych liczb musi się znacząco zbliżyć do zera.” – Innovating to zero!

Wskazując, że pierwszym czynnikiem w równaniu jest populacja, Gates zauważył, że:

„Dziś na świecie żyje 6,8 mld ludzi. Z perspektywą wzrostu do około 9 miliardów. Jeśli uda nam się osiągnąć duży sukces z nowymi szczepionkami, służbą zdrowia i działaniami w sferze urodzeń, będziemy w stanie obniżyć tę liczbę o 10 do 15 procent.” –  [LINK]

W tym celu od 2012 roku katoliczka Melinda Gates [z nazwy, ale nie z wiary – red.] obiecała ponad miliard dolarów z fundacji „Gates Foundation” na wsparcie planowania rodziny [Family Planning 2020 – FP2020]. Pomaga w kierowaniu tymi międzynarodowymi wysiłkami, których celem jest zwiększenie kontroli urodzin dotyczącej kolejnych 120 milionów kobiet do 2020 roku. Dzieje się tak, pomimo silnych zastrzeżeń ze strony grup takich jak Culture of Life Africa [Kultura Afrykańskiego Życia], które są oburzone „niepokojącym wkroczeniem odważnych i zamożnych propagatorów Kultury Śmierci.”

 

„Każde życie ma taką samą wartość”

Tak jest, nawet jeśli w dobrych intencjach, działalność Billa i Melindy Gates, podobnie jak Margaret Sanger, stoi w bezpośredniej sprzeczności z naukami Kościoła katolickiego. Jak stwierdził papież Franciszek w encyklice Laudato Si:

Zamiast rozwiązywać problemy ubogich i myśleć o innym świecie, niektórzy chcą jedynie proponować ograniczenie liczby urodzeń. Nie brakuje nacisków międzynarodowych na kraje rozwijające się, uzależnianie pomocy gospodarczej od zastosowania określonej polityki „zdrowia reprodukcyjnego”. Ale «jeśli prawdą jest, że nierówne rozmieszczenie populacji i różnice w dostępności zasobów stanowią przeszkodę w rozwoju i uzasadnionej eksploatacji środowiska, to trzeba również przyznać, że wzrost demograficzny można w pełni pogodzić z integralnym i solidarnym rozwojem»[28]. Obwinianie wzrostu demograficznego, a nie skrajnego i selektywnego konsumpcjonizmu, jest sposobem na uniknięcie stawienia czoła problemom. W ten sposób usiłuje się usprawiedliwić dotychczasowy wzorzec dystrybucji, w którym mniejszość uważa, że ma prawo do konsumpcji w takiej proporcji, której nie sposób byłoby upowszechnić, bo planeta nie byłaby nawet w stanie pomieścić odpadów takiej konsumpcji. Wiemy również, że marnotrawstwu ulega niemal jedna trzecia produkowanej żywności, a «żywność, którą się wyrzuca, jest niejako żywnością kradzioną ze stołu ubogich».”(50), Encyklika LAUDATO SI’

Godnym uwagi jest to, że strona internetowa Fundacji Billa i Melindy Gates ma hasło „Każde życie ma taką samą wartość”. Czy oni i Margaret Sanger naprawdę wierzą, że to prawda?

Za: pubmedinfo.org

POLECAMY RÓWNIEŻ W TYM OKROPNYM TEMACIE:

Dzieje zbrodni „religii śmierci”. Ideologia, która zatruła zachodnią cywilizację [Do Rzeczy, Maciej Rosalak]

The Horrifying American Roots of Nazi Eugenics  [HistoryNewsNetwork, ]

 

W przypadku reinkarnacji chciałbym powrócić jako śmiertelny wirus, aby przyczynić się do rozwiązania problemu przeludnienia”książę Filip, małżonek królowej GB, (1988)

 

CNN Founder Ted Turner Supports Population Reduction To 2 Billion

 

Aby ustabilizować liczbę ludności na świecie, musimy codziennie likwidować 350 tysięcy ludzi

– cytaty ludzi – ateistów, którzy nie wierzą w Boga, Jego Opatrzność, Powrót Chrystusa Króla, więc wierzą w różne głupoty, jak religia klimatyzmu powiązana z neomaltuzjanizmem, związanym z osobą Malthusa, który się pomylił !!!