List otwarty do premiera M. Morawieckiego ws. wzmocnienia Tarczy Antykryzysowej

0
1558
[bsa_pro_ad_space id=5]

Zwracam się z gorącą prośbą o zapoznanie się  i rozesłanie  listu otwartego do pana Premiera Morawieckiego w sprawie włączenia do Tarczy Antykryzysowej ’Wniosku obywatelskiego o wprowadzenie dwuwalutowości’, który jest na mojej stronie szczęsnygorski.pl pod linkiem LIST OTWARTY DO PREMIERA MATEUSZA MORAWIECKIEGO.

Naszą (Nawigatorów Jutra) intencją jest wzmocnienie Antykryzysowej Tarczy i przyczynienie się do dobra całego społeczeństwa. Mamy potrzebną wiedzę i pragniemy się nią podzielić, ufając że pomożemy w ten sposób wszystkim Polakom.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Liczę, że szerokie rozesłanie listu z prośbą o gałązkowe rozmnożenie, może doprowadzić do przekroczenia progu „Setnej Małpy”. To może być dostateczna presja na polityków.

Nasz projekt ma udane podobne pierwowzory, np. system WIR w Szwajcarii czy ogólnokrajowy prywatny system barteru wielostronnego w Belgii i wiele pomocniczych walut lokalnych w Niemczech, Kanadzie, USA….

Szwajcaria: Bank WIR. W odpowiedzi na kryzys finansowy: zasada spółdzielczości i waluta komplementarna

 

Z wyrazami szacunku i przyjaźni,

Pan Premier RP Mateusz Morawiecki

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Premierze,

Od dawna interesowały mnie przede wszystkim sprawy, które uznawałem jako centralne. Między innymi chciałem rozumieć naturę i dynamikę kryzysów wżyciu osobistym i społecznym.

Szczególnie zajmowałem się kryzysami finansowymi w think tanku 'Nawigatorzy Jutra’ w ramach 'Fundacji Jesteśmy Zmianą’. Spodziewaliśmy się wielkiego kryzysu ale nie tak szybko i nie tego, że zapoczątkuje go pandemia.

Zdajemy sobie sprawę z niezwykłego skomplikowania problemu Tarczy Antykryzysowej. Wyobrażamy sobie jak wielkie jest to wyzwanie dla Pana, Rządu i Parlamentu. Bardzo liczę na poważne potraktowanie poniższego Projektu dwuwalutowości. Załączam też opracowanie Pieniądz równoległy(10.4.2018), na podstawie którego powstał obecny projekt.

Intencją Nawigatorów Jutra i Fundacji Narodowego Instytutu Spraw Strategicznych, z którymi od lat współpracuję,jest wsparcie antykryzysowej Tarczy i przyczynienie się do dobra całego społeczeństwa. Mamy potrzebną wiedzę i pragniemy się nią z Panem podzielić ufając, że pomożemy w ten sposób wszystkim Polakom.

Proszę usilnie Pana Premiera o włączenie do Tarczy Antykryzysowej podanego poniżej projektu

WNIOSEK OBYWATELSKI O WPROWADZNIE „DWUWALUTOWOŚCI”

1. Proponowana „Dwuwalutowość” może pobudzić odradzanie się gospodarki, spowodować wzrost popytu na dobra krajowe, umożliwić zmniejszenie podatków i przyhamować wzrost zadłużenia.

2. Proponowana druga waluta miałaby cechy omówione w pp. 4, 5, 6.Przede wszystkim nie byłaby prawnym, lecz pomocniczym środkiem płatniczym, używanym dobrowolnie, tak jak obecnie kreowany przez banki kredytowy środek płatniczy, lecz w odróżnieniu od niego byłby niewymienny i emitowany bezprocentowo przez NBP lub powołaną przez NBP instytucje finansową.

3. Projekt pozwoliłby zbudować z niewymienialnej waluty niejako falochron, dla osłony przed finansowym tsunami, które może powstać w wyniku ewentualnego starcia między dolarem a innymi walutami pretendującymi do jego obecnej roli w handlu ropą. Bez takiej ochrony wymienialny złoty już teraz przenosi na nas skutki obecnie gwałtownie nasilającego się światowego kryzysu finansowego. Tego rodzaju „dwuwalutowość” umacniałaby tarczę antykryzysową przed paraliżem gospodarczym biorącym się ze zmagań z pandemią.„Gdy zdarzają się powodzie, nie wystarczy ratować ofiary. Trzeba budować wały”.

4. Dwuwalutowość drogą do wolności finansowej. Audiobook (czas trwania 17:32), podaje najważniejsze podstawowe informacje potrzebne dla zrozumienia projektu przez osoby mniej obeznane z takim podejściem do zagadnień finansowych Nowej Ekonomii jakie studiują Nawigatorzy Jutra

5. Suwerenny pieniądz Polaków – waluta równoległa. Filmik (czas trwania 4:35), pokazuje, w bardzo uproszczonym skrócie, o co właściwie chodzi w projekcie

6. Pieniądz lokalny Woergl. Filmik (czas trwania 3:46) pokazuje jeden z wielu opisanych udanych przykładów realizacji takiego rozwiązania w skali lokalnej, w okresie wielkiego kryzysu finansowego depresji lat trzydziestych.

Fot. M. Morawiecki, Twitter

[bsa_pro_ad_space id=4]