Społeczeństwo kontra banki – Wiadomości SBB. B. Husiew: „Jak można licytować mieszkanie, nie mając prawomocnego wyroku?”

0
1308
[bsa_pro_ad_space id=5]

9 lipca 2019: Które banki będą musiały oddać raty pobrane niezgodnie z prawem?

Społeczeństwo kontra banki - Wiadomości SBB. B. Husiew: "Jak można licytować mieszkanie, nie mając prawomocnego wyroku?" wykres

[bsa_pro_ad_space id=8]
Związek Banków w Polsce wskazując na możliwe kwoty jakie banki będą musiały oddać klientom zaalarmował w ten sposób Rząd o możliwej trudnej sytuacji tzw. frankowych banków. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wielokrotnie informowało społeczeństwo, Komitet Stabilności Finansowej, Rząd, Parlament a także Prezydenta RP[i] o tym, iż w wyniku stosowania przez banki zapisów umów sprzecznych z prawem Unijnym, a przede wszystkim Dyrektywą 93/13, nastąpi konieczność zwrotu znacznych kwot.  Niezgodność z prawem zapisów w tych umowach potwierdził Rzecznik Finansowy, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Sąd Najwyższy a także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

WIĘCEJ…

23 lipca 2019: Commerzbank pociągnięty do odpowiedzialności za frankowe grzechy mBanku

Społeczeństwo kontra banki - Wiadomości SBB. B. Husiew: "Jak można licytować mieszkanie, nie mając prawomocnego wyroku?" Commerzbank mbank

Sprawujący nadzór finansowy w strefie euro Europejski Bank Centralny oraz niemiecki odpowiednik BaFin rozpoczynają dochodzenie przeciwko spółce-matce mBanku – Commerzbankowi.

To skutek zawiadomienia obu nadzorów finansowych o bezpośrednim udziale Commerzbanku w procederze sprzedaży toksycznych produktów finansowych przez mBank, ponieważ bez zapewnienia finansowania przez Commerzbank mBank nie byłby w stanie przeprowadzić zmasowanej akcji sprzedaży kredytów hipotecznych waloryzowanych CHF. Ponadto, oba nadzory finansowe będą prowadzić dochodzenie w powiązanej sprawie potencjalnego oszustwa podatkowego popełnionego przez mBank oraz Commerzbank na terytorium Polski, ponieważ w.w. finansowanie akcji sprzedaży toksycznych produktów finansowych odbywało się na nierynkowych i niekorzystnych dla mBanku warunkach, skutkując zaniżonymi podatkami odprowadzanymi w Polsce przez spółkę-córkę niemieckiego Commerzbanku. Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych był konsultowany przed złożeniem zawiadomień do ECB i BaFin. Dzięki uprzejmości uprzednio zaangażowanego w tę sprawę brytyjskiego nadzoru finansowego FCA podjęta też była próba konsultacji KNF, niestety polski nadzór finansowy nie wykazał zainteresowania, próbując raczej znaleźć powody, by nie zająć się sprawą przewinień Commerzbanku oraz jego grupy na terenie Polski.

5 sierpnia 2019: KNF: tzw. Kredyty “walutowe” są gorzej spłacane, kredyty “walutowe” udzielano rodzinom o przeciętnych dochodach

KNF

W przestrzeni publicznej mamy wiele nieprawdziwych lub niepełnych danych statystycznych dotyczących tzw. kredytów walutowych (w rzeczywistości złotowych indeksowanych lub denominowanych). Wiele z mitów rozwiewają sprawozdania finansowe banków jak i raporty Komisji Nadzoru Finansowego w tym także w raporcie KNF “O sytuacji banków w 2011 r.” (2011 – RAPORT_2011_tcm75-31319).

Mamy nadzieję, że przybliżenie tych statystyk umożliwi rzetelną dyskusję o problemie kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych. Dane te nie są istotą problemu wad prawnych tych umów jednak są często wykorzystywane przez sektor bankowy w fałszywej narracji o rzekomej kondycji finansowej rodzin posiadających te umowy.

WIĘCEJ…

19 sierpnia 2019: Nieodpowiedzialne informacje ZBP mogą zachwiać stabilnością sektora bankowego. SBB informuje GPW o możliwości wpływania poprzez fake news na ceny akcji banków.

Odwiedziny u prezesa ZBP. Zmieńcie pracę - weźcie kredyty

Odwiedziny u prezesa ZBP. Zmieńcie pracę – weźcie kredyty

Skierowane w czerwcu br. pismo Związku Banków Polskich („ZBP”) dotyczyło rzekomej konieczności przedstawienia przez Rzeczpospolitą Polską uzupełniających uwag na piśmie w sprawie C-260/18 Dziubak, a w zasadzie sugerowało konieczność zmiany stanowiska zaprezentowanego przez rząd RP dnia 21 sierpnia 2018 r. W piśmie kierowanym do premiera przez ZBP sformułowana została m.in. teza, iż wyrok TSUE zgodny z prawem unijnym oraz tożsame z nim wyroki sądów polskich zagrażają stabilności finansowej sektora bankowego, w szczególności banków udzielających kredytów indeksowanych i denominowanych w walucie obcej. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu wystosowało pismo kierowane do organów administracji państwowej zawierające sprostowanie tych nieprawdziwych informacji podawanych przez organizację lobbingową ZBP. Należy podkreślić, że już teraz działania ZBP poczyniły szkody wizerunkowe i przyczyniły się do naruszenia stabilności sektora bankowego. Wytworzone przez ZBP fałszywe informacje i opinie odbiły się szerokim echem: zostały powtórzone przez kilka wpływowych tytułów prasowych oraz nagłośnione przez media elektroniczne. Spadły też kursy akcji banków “frankowych”.

WIĘCEJ…

1 września 2019: Rząd odrzucił wniosek lobbystów bankowych o zmianę Stanowiska dotyczącego pytań prejudycjalnych w sprawie kredytu „frankowego”.

21 sierpnia 2018 rząd Rzeczypospolitej Polskiej przedstawił Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej[1] swoje stanowisko w sprawie pytań prejudycjalnych dotyczących niezgodnych z prawem zapisów zawartych w umowie kredytu indeksowanego Państwa Dziubak (C-260/18).

Stanowisko to jest zgodne z dotychczasowym orzecznictwem TSUE i wskazuje na konieczność zwrotu nielegalnie pobranych części rat. Stanowisko to jest oceniane pozytywnie przez ekspertów oraz samych kredytobiorców.

WIĘCEJ…

Zgłoś nielegalne działania swojego banku do nadzoru europejskiego

Pomimo, że prokuratura w Szczecinie od lat prowadzi śledztwo w sprawie nieuczciwej działalności banków w Polsce, nadal prawo jest przez banki łamane, a klienci są wobec tych działań bezradni. Co zrobić, by nieuczciwe banki przestały łamać prawo? Jednym ze sposobów jest poinformowanie o nielegalnych działaniach banków w Polsce Europejski Bank Centralny (European Central Bank) oraz nadzory w poszczególnych krajach, w których siedzibę mają banki-matki banków prowadzących nielegalne działania w Polsce.

Dlaczego warto to zrobić? W większości krajów europejskich zatrudnieni w zarządach banków, który udowodni się łamanie prawa lub nawet są o to posądzani, dostają “wilczy bilet” i nie będą już mogli zajmować wysokich stanowisk w innej firmie z sektora finansowego. Jest to zatem istotny środek motywujący zarządy banków do działań etycznych i zgodnych z prawem. Poinformowanie ECB oraz nadzorów w krajach banków-matek pozwoli wywierać presję poprzez banki-matki na posiadane przez nie banki w Polsce do zaniechania nielegalnych działań w Polsce.

WIĘCEJ…

3 września 2019: Memorandum sędziów ETCP oraz słoweńskich – na Słowenii i w Polsce banki świadomie przerzuciły całe ryzyko na klientów

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu udostępnia tłumaczenie dokumentu podpisanego przez 2 Słoweńskich sędziów: byłego sędziego Sądu Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, prof. prawa Zupančič’a oraz Cirila Ribičič’a, profesora prawa, byłego sędziego Sądu Konstytucyjnego, członka Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisji Weneckiej). 

Dokument zawiera istotne argumenty prawne odnoszące się do kredytów wyrażonych we franku szwajcarskim, które podobnie jak w Polsce przyniosły szereg negatywnych skutków społecznych, w tym m.in. przyczyniły się do utraty majątku i upadłości konsumenckich. Tłumaczenie nie zostało wykonane przez tłumaczy przysięgłych i ma jedynie na celu oddanie jego charakteru oraz istoty zawartych w nim tez. Oryginał dokumentu dostępny jest pod tym linkiem.

WIĘCEJ…

4 września 2019: Zaproszenie na licytację nieruchomości. Po zakończeniu rozprawy odbędzie się konferencja prasowa.

Społeczeństwo kontra banki - Wiadomości SBB. B. Husiew: "Jak można licytować mieszkanie, nie mając prawomocnego wyroku?" Licytacje

Deutsche Bank Polska chce zlicytować dwie rodziny. Za kredyt wypłacony w kwocie 470 000 zł obecnie prowadzi egzekucję na kwotę 1 600 000 zł.

5.09.2019 roku o godzinie 12.00, sala 417, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 82, odbędzie się licytacji mieszkania. Jest ona prowadzona na podstawie niekonstytucyjnych przepisów o Bankowym Tytule Egzekucyjnym. Mimo, iż Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2015 r. wskazał, iż graniczną datą obowiązywania tych przepisów jest 1 sierpnia 2016 r.

Historia 7-letniej walki z Deutsche Bank Polska jest przykładem, który pokazuje jak sektor bankowy zarabia na kredytach indeksowanych i denominowanym kosztem polskich rodzin, a także budżetu państwa.

WIĘCEJ…

Wypowiedź Basi Husiew:

Społeczeństwo kontra banki - Wiadomości SBB. B. Husiew: "Jak można licytować mieszkanie, nie mając prawomocnego wyroku?" B Husiew

Jak większość z Was wie, dziś była licytacja mieszkania, w którym mieszka Agnieszka Bińka. Agnieszka walczy z Deutsche od 2013, była jedną z pierwszych, która miała odwagę powiedzieć dość.

Wiele już zostało napisane pod postem Agi, ale ja chciałabym coś więcej.

Jestem zdruzgotana, wkurzona i zdeterminowana do pomocy Agnieszce, żeby ona i jej rodzina wygrała i odzyskała spokój.

Pomimo wniosków, które złożyła Agnieszka, sędzia nie zdecydowała się na odroczenie.

Licytacja dokonała się na podstawie operatu z 2017 (ważność takiego dokumentu, to 12 miesięcy).
Kwestia nieważnego operatu została podniesiona na sprawie, jednak bez efektu.

Wszystkie złożone wnioski zostaną rozpatrzone na posiedzeniu niejawnym, a na 12 września sędzia wyznaczyła termin przybicia zakupu przez licytanta.

Sędzia nie próbowała nawet wykazać się minimum empatii i powagi sytuacji, argumenty, że nie ma jeszcze prawomocnego wyroku w pozostałych sprawach, w których zaskarżony został BTE i chociażby z tego powodu licytacja nie powinna się odbyć. Nic nie miało znaczenia, liczyło się tylko to, żeby w końcu licytacja się odbyła.

Bezprawie, jakie dziś się dokonało, pokazuje bezwzględność systemu, w którym człowiek zupełnie się nie liczy. Jak można licytować mieszkanie, nie mając prawomocnego wyroku? Jak można pomijać tak ważną kwestię?

Jak można powagą Sądu, bez refleksji, pozwolić na licytacje mieszkania za 236 tyś zł, jak można nie zastanowić się, czy roszczenie banku 1 mln 600 tys. zł jest realne, przecież bank wypłacił 470 tys. zł, a cena wywoławcza mieszkania to zaledwie 220 tys.?

W takich sprawach rola Sądu ogranicza się do roli notariusza, bo licytację przeprowadzał komornik siedząc razem z Panią sędzia przy stole sędziowskim.

Najgorsze jest też to, że media tak łatwo gotowe są zmieszać z błotem ludzi, a w sytuacji, gdzie powinni być i patrzeć komorników i Sądowi na ręce, nie ma ich.

Program “Interwencja” w Polsacie nie miał problemu z opublikowaniem szczegółów z mojego prywatnego życia, ale już dziś gdzie powinni być, zabrakło ich.

Ja i wielu wojowników, przyjaciół Agnieszki, którzy dziś byli z nią i jej rodziną, nie spoczniemy, nie pozwolimy na to, aby bezprawie dokonało się.

W tym miejscu w imieniu swoim, Agnieszki i jej rodziny, dziękuję Wam za obecność, wsparcie i dobre słowo.

Walka trwa, proszę Was o to, żebyście byli z Agą i wspierali.

Barbara Husiew

 

 

[bsa_pro_ad_space id=4]