XXV Światowy Zjazd i Pielgrzymka Kresowian – Jasna Góra 6-7 lipca 2019

0
150

Szanowni Państwo!

W imieniu organizacji kresowych zrzeszonych w Światowym Kongresie Kresowian zapraszamy Państwa wraz z osobami towarzyszącymi do wzięcia udziału w XXV Światowym Zjeździe i Pielgrzymce Kresowian, który odbędzie się w dniu 7 lipca 2019 roku na Jasnej Górze.

Zapraszamy także na Koncert Jasnogórski, RAZEM JAK W RODZINIE – Kresy śpiewają dla Rodaków, który odbędzie się w Auli św. Jana Pawła II na Jasnej Górze

w dniu 6 lipca o godz. 17.00

Nasze kresowe, jubileuszowe w tym roku przedsięwzięcie organizowane będzie pod hasłem:

Kresowianie jednością silni! Tę jedność akcentujemy zawsze, gdy trzeba stawać w obronie dobrego imienia Polski, godności Polaków i polskiej racji stanu.

Informujemy, że w związku z tym tegoroczne Forum Kresowe ukierunkowane będzie na tematykę tworzenia szerokiego frontu na rzecz zachowania narodowej pamięci o Kresach, wypracowanie skutecznych sposobów działania, struktur i zasad współpracy mających na celu zobligowanie do współuczestnictwa w przywracaniu pamięci o Kresach ludzi młodych, natomiast organów władzy państwowej do szerokiego i wszechstronnego wsparcia tych działań, głównie w zakresie walki z zakłamywaniem historii, szczególnie dot. drugiej wojny światowej; troski o upamiętnienie miejsc kaźni naszych Rodaków na Kresach oraz należytej przestrzeni dla tych tematów w naszych mediach i programach szkolnych, a także pomocy Polakom na Wschodzie. Zająć się także chcemy przyspieszeniem prac związanych z Muzeum Kresów oraz edukacją patriotyczną młodych Polaków.

Organizowane od wielu lat Jasnogórskie Zjazdy Kresowian gromadzą licznych Polaków z kraju i spoza jego granic – Rodaków, których łączy dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, troska o jego zachowanie i przekazanie kolejnym pokoleniom Polaków.

Obecnie pokolenie ludzi, urodzonych na Kresach I i II Rzeczypospolitej i z nich wypędzonych już odchodzi, dlatego konieczne i pilne staje się przyspieszenie prac nad organizacją Muzeum Kresów, które ocali ich dorobek, a także pamiątki narodowe, stanowiące świadectwo polskości ziem, niegdyś zamieszkiwanych przez Kresowian.

Wszyscy mamy świadomość tego, że Muzeum to jest niezbędne Polsce, aby kolejnym pokoleniom Polaków ukazać znaczenie Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, wkład Kresowian do polskiej tradycji i polskie dziedzictwo cywilizacyjne na Kresach I i II Rzeczypospolitej.

Potrzebne jest również jako ośrodek dokumentacji i ośrodek badawczy z którego korzystać będą ludzie młodzi.

– Liczymy na obecność Państwa na naszym Zjeździe.

W załączeniu przesyłamy program Zjazdu.

 

Pozostaję z wyrazami szacunku.

W imieniu Dyrektoriatu Światowego Kongresu Kresowian

rzecznik prasowy Danuta Skalska