„Miejsce Polski w Europie”. Program Jedności Narodu na wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

0
1180

Obecne podziały polityczne w Polsce są destrukcyjne dla funkcjonowania wewnętrznego kraju oraz niszczą narodowe aspiracje Polaków. Prymas, Stefan Kardynał Wyszyński, skierował do Polaków znamienne słowa: „Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie dzielić”.

"Miejsce Polski w Europie". Program Jedności Narodu na wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 ks kard Wyszynski mysl madrosc jednoczyc

Będziemy wierni temu przesłaniu, uznając, że trwałe jednoczenie jest skuteczne, kiedy Polacy, ponad podziałami, solidarnie zobowiążą się do realizacji swych strategicznych celów. Ruch Jedność Narodu przedstawia pięć celów, jakie powinna przyjąć nasza wspólnota narodowa i realizować je wspólnie z wszystkimi strukturami państwa polskiego:

1. Europa jest dla nas ojczyzną Ojczyzn, do której przynależymy od tysiąca lat. Nic, co dzieje się w sferze życia duchowego, społecznego i ekonomicznego Europy, nie jest nam obce. Powodem naszego wielkiego niepokoju jest fakt, że Europa Zachodnia pogrąża się w cywilizacyjnej zapaści, która niesie ze sobą kulturową destrukcję i relatywizm moralny. Naszym celem jest odrodzenie Europy na mocnym fundamencie chrześcijańskiej tradycji, dumnej ze swojego cywilizacyjnego dziedzictwa i promieniującej swą kulturą na inne kontynenty.

2. Polska ma spełniać w Europie rolę pomostu między Wschodem a Zachodem. Winna łączyć to, co przez wieki było antagonizowane i dzielone. Od tego zależy przyszłość naszego kontynentu. Mamy sprawić, aby Ameryka Północna, Europa i Rosja połączyły się we wspólnej cywilizacyjnej i gospodarczej przestrzeni. Europa odzyska znaczenie w światowym układzie sił, gdy zacznie oddychać dwoma płucami; wschodnim i zachodnim.

3. Polacy określą swój ustrój państwowy i zasady życia zbiorowego w nowej konstytucji przywracającej władzę obywatelom, wprowadzając ład, harmonię i solidaryzm społeczny. To wolni i świadomi Polacy będą kontrolowali swe państwo a nie państwo Polaków.

4. W trosce o zdrowie Polaków sprawimy, że polskie rolnictwo, oparte na gospodarstwach rodzinnych, będzie wytwarzało dla całej Europy żywność najwyższej jakości, wolną od GMO i nadmiernej chemizacji. Zadbamy, by uprawy, chów zwierząt, przetwórstwo i dystrybucja żywności były opłacalne i zapewniały godne życie wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej. Musimy odzyskać kontrolę nad nasiennictwem, przetwórstwem i handlem, by zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Polski.

5. Naszym celem jest intensywne uprzemysłowienie Polski w oparciu o najnowsze technologie, aby nasz kraj stał się Centralnym Okręgiem Przemysłowym Europy. Europa musi obronić się przed zalewem towarów z innych kontynentów. Należy przełamać ustanowiony na Łabie wielowiekowy podział na uprzemysłowiony Zachód i, traktowany jako zaplecze surowcowe i rezerwuar taniej siły roboczej, Wschód.

Zapraszamy wszystkich do solidarnej budowy siły i znaczenia polskiego państwa. Jesteśmy do tego zobowiązani wobec naszych przodków i przyszłych pokoleń Polaków. Europa powinna uznać, że silna duchowo i gospodarczo Polska, jest niezbędnym elementem jej przetrwania.

 

Warszawa, Maj 2019 roku.         Ruch Jedność Narodu