Toruń: Kaplica pamięci. Polacy ratujący Żydów. Chapel of remembrance. Poles saving Jews during WWII.

0
1017

Toruń: Kaplica pamięci. Polacy ratujący Żydów. Chapel of remembrance. Poles saving Jews during WWII. Kaplica pamieci NMP nazwiska Polakow

PL: Jest taka kaplica, w mieście Toruń, w której ukazano nazwiska Polaków ratujących Żydów, będących obywatelami państwa polskiego, w czasie II wojny światowej. Polska była jedynym państwem w Europie, gdzie za pomoc Żydom [udzielenie wszelkiej pomocy] groziła ze strony niemieckiego, nazistowskiego okupanta kara śmierci. Pomimo tego znalazło się wielu ludzi, wielu Polaków, którzy takiej pomocy udzielili i ponieśli największą ofiarę, ofiarę swojego życia.

Poniżej nazwiska tych, którzy ratowali Żydów. Można przeczytać historię poprzez kliknięcie na dane nazwisko.


EN: There is a remembrance chapel, in the city of Toruń, Poland, where there are names of thousands of Poles saving Jews, who were citizens of Poland, during World War II. Poland was the only country in Europe, where there was a death penalty for helping a Jew [whatever help]. Remember, Poland was occupied by Nazi Germany. In spite of this there were many people, many Poles, who made the greatest sacrifice, the sacrifice of their lives.

Below the names. You can read the history by clicking on the name.

Toruń: Kaplica pamięci. Polacy ratujący Żydów. Chapel of remembrance. Poles saving Jews during WWII. Poles saving Jews

O kaplicy można poczytać i przeprowadzić wirtualny spacer na stronie Kaplica Pamięci.

You can read more and take a virtual tour on Chapel of Remembrance site.

Toruń: Kaplica pamięci. Polacy ratujący Żydów. Chapel of remembrance. Poles saving Jews during WWII. Chapel of remembrance Poles saving Jews Torun

Za: kaplica-pamieci.pl