Licytacja na kłamstwa

0
1618
[bsa_pro_ad_space id=5]
Komentarz Polityki Polskiej: Panie Wicepremierze Gowin, to dlaczego jeszcze nie ma nowelizacji prawa w Sejmie i nie zostanie ono przeprowadzone w ciągu 24h. Przecież takie akcje już widzieliśmy podczas tej kadencji ?

Przynajmniej dwie państwowe instytucje naukowe zaangażowały się w przygotowanie antypolskiej konferencji w Paryżu.

[bsa_pro_ad_space id=8]
Oficjalnymi partnerami wydarzenia pokazującego Polaków jako współwinnych zbrodni na Żydach w czasie wojny były Centrum Badań nad Zagładą Żydów oraz Stacja Naukowa PAN w Paryżu. Obie instytucje należą do Polskiej Akademii Nauk i są finansowane głównie ze środków publicznych.
Centrum kierowane przez prof. Barbarę Engelking skupia osiem osób zajmujących się holokaustem, które w swoich publikacjach i wystąpieniach koncentrują się na rzekomych winach i zbrodniach Polaków. Najbardziej znany jest wśród nich prof. Jan Grabowski, pracujący równolegle także w Kanadzie. Centrum jest oficjalnie częścią Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Oprócz tego jego pracownicy założyli stowarzyszenie o takiej samej nazwie, które prowadzi głównie działalność wydawniczą, na co pozyskuje pieniądze, najczęściej z państwowych dotacji. Centrum otrzymało w 2017 r. m.in. grant na program „Ukrywanie się w Warszawie po ’aryjskiej stronie’, 1940-1945” w wysokości 468 tys. zł. Przyznaje go Narodowe Centrum Nauki podległe Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Szef resortu, wicepremier Jarosław Gowin, zasłania się wolnością badań naukowych.
W świetle obowiązującego w Polsce prawa, obowiązkiem władzy publicznej jest tworzenie optymalnych warunków dla wolności badań naukowych i twórczości artystycznej, wolności nauczania oraz autonomii społeczności akademickiej. Jednocześnie każdy uczony ponosi odpowiedzialność za jakość i rzetelność prowadzonych badań oraz za wychowanie młodego pokolenia – mówi „Naszemu Dziennikowi”.

Ministerstwo działa w oparciu o powyższe pryncypia, szanując konstytucyjne wolności oraz autonomię uczelni. Należy zarazem podkreślić, że wielokrotnie i zdecydowanie odrzucałem wszelkie kłamliwe i krzywdzące stwierdzenia, jakoby państwo polskie bądź polski Naród ponosiły współodpowiedzialność za zagładę Żydów. To nie tylko stwierdzenia absurdalne w perspektywie historycznych faktów, ale też haniebne moralnie, bo uderzające w pamięć o wszystkich ofiarach II wojny światowej, bez względu na ich narodowość czy wyznanie – dodaje wicepremier Gowin.

[bsa_pro_ad_space id=4]