Epidemia powikłań i zgonów dzieci po szczepieniach pneumokokowych

0
17179

Maria Majewska

Korporacyjne media jak zwykle milczą nt. epidemii zgonów i ciężkich powikłań poszczepiennych polskich dzieci, która jest maskowana zasłoną dymną wydumanej epidemii łagodnej choroby odry (od której nikt dziś nie umiera). 

Na stronie StopNop zamieszczone są informacje o niektórych przypadkach zgonów i powikłań po obowiązkowych szczepieniach pneumokokowych w Polsce. http://stopnop.com.pl/category/news/

Kartele farmaceutyczne i ich lobbyści nadal kłamią nt. rzekomego bezpieczeństwa szczepionek, podczas gdy rządowe dane z USA i europejskie wyraźnie pokazują jak groźne są praktycznie wszystkie szczepienia.  Urzędnicy rządowi  z amerykańskich instytucji zdrowia otwarcie przyznali, że żadna szczepionka nie została prawidłowo przebadana pod względem bezpieczeństwa; tzn. w badaniach nie było właściwych kontroli neutralnego placebo (sól fizjologiczna), zamiast tego używano inne toksyczne szczepionki lub chemikalia zawarte w szczepionkach.  W ten sposób wykazywano, że badana szczepionka jest równie toksyczna jak inna już zatwierdzona do użycia lub np. mieszanka związków rtęci i aluminium.  I na tych fałszywych podstawach zatwierdzane są szczepionki do masowego stosowania.

To dowodzi, że wszystkie szczepienia są nielegalnym globalnym eksperymentem medycznym, w którym nie informuje się pacjentów o możliwych ciężkich powikłaniach, nie monitoruje się powikłań i zgonów, a eksperymentatorzy i producenci nie ponoszą żadnych konsekwencji za zabicie lub okaleczenie szczepionkami nawet milionów osób.

Poniżej umieszczone są dane o ciężkich powikłaniach po szczepionkach pneumokokowych (http://www.vigiaccess.org/). Dotąd zgłoszono ich 168 067.  Pamiętajmy, że to zaledwie 1 do 5% wszystkich prawdopodobnych przypadków (statystyki pokazują, że zgłaszanych jest od 1 do 5% niepożądanych odczynów poszczepiennych – przyp. P.P.), więc te liczby trzeba pomnożyć przez 20 lub 100 – czyli były ich miliony.  

Niemal połowa powikłań występowała u niemowląt i dzieci do 2 roku życia.  Wśród powikłań widzimy m.in. ok. 23 000 infekcji, ponad 13 000 chorób układu oddechowego, włącznie z zatrzymaniem oddechu, ponad 33 000 uszkodzeń neurologicznych, ponad 5 000 powikłań kardiologicznych (w tym 276 zawałów serca) i wiele innych. Do bazy VAERS w USA zgłoszono 2 231 zgonów po szczepieniach pneumokokowych; z czego ok. 51 % to były zgony niemowląt do 6 mies. życia, a ok. 70% do 2 r. życia. 

Tak wielkie liczby ciężkich powikłań i zgonów poszczepiennych dzieci trudno nazwać inaczej niż holokaustem lub medycznym dzieciobójstwem.  Na całym świecie lawino przybywa rodziców, którzy odmawiają trucia lub zabijania swych dzieci toksycznymi szczepionkami. To potęguje agresję tracących wielomiliardowe zyski karteli farmacji i korporacyjnych mediów, skierowaną przeciw broniącym dzieci rodzicom, lekarzom i naukowcom. 

Tragiczne jest to, że polski rząd toleruje to medyczne dzieciobójstwo i stale rozszerza wachlarz toksycznych obowiązkowych szczepień.  Żaden dodatek 500+ nie zrekompensuje rodzicom nieodwracalnych szkód zdrowia lub śmierci dzieci spowodowanych przez toksyczne szczepienia.  

Za: stopnop, dakowski.pl, vigiaccess.org

Informacja o synflorix na stronie stopnop.com.pl.