Walka o życie się przedłuża. Podsumowanie działań za 2018 rok

0
538

Fundacja Życie i Rodzina: WSPARCIE LINK

 

Zbliżamy się do zakończenia kolejnego roku. Warto w tym czasie zrobić podsumowanie dotychczasowych działań Fundacji Życie i Rodzina. W telegraficznym skrócie pragnę Panu przypomnieć te najważniejsze wydarzenia z minionych miesięcy.

Oto kluczowe momenty, które miały miejsce w związku z projektem #ZATRZYMAJABORCJĘ:

 

30 listopada 2017

#ZatrzymajAborcję

Z entuzjazmem i nadzieją na lepszą przyszłość dla dzieci zagrożonych aborcją, przynieśliśmy do sejmu 850 000 podpisów. Jest to rekordowa zbiórka na rzecz ustanowienia lepszego prawa chroniącego ludzkie życie już w fazie prenatalnej. Proszę pamiętać, że ten wynik został osiągnięty w niespełna 2,5 miesiąca, bo tylko tyle mieliśmy czasu na przeprowadzenie zbiórki. To wskaźnik, że zwolennicy uchwalenia zakazu aborcji są w Polsce w większości.

 

10 stycznia 2018

Odbyło się pierwsze czytanie projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ, w tym samym dniu został odrzucony proaborcyjny projekt Ratujmy kobiety. Jednocześnie inicjatywa obywatelska poparta przez 850 000 Polaków została skierowana do dalszych prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt chroniący dzieci poparło 277 posłów. Potężny głos obywateli zrobił wrażenie na sejmowej większości.

 

Luty 2018

Uruchomiliśmy nową aplikację pozwalającą na wysłanie listu do każdego posła mającego w tamtym czasie wpływ na przyspieszenie procedowania projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ. Do wyboru były 44 laurki narysowane przez dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Dzieci te tak jak potrafiły – zabrały głos w sprawie ochrony ich kolegów i koleżanek, którym obecnie w sposób brutalny odbiera się prawo do życia. Aplikacja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do posłów trafiły dziesiątki tysięcy wiadomości.

 

19 marca 2018

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała projekt #ZATRZYMAJABORCJĘ.

 

21 marca 2018

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny niespodziewanie odwołała posiedzenie. Od tego czasu odmawiała zajęcia się projektem. Z niepokojem obserwowaliśmy poczynania przewodniczącej poseł Bożeny Borys Szopy. Dzieci zagrożone aborcją zostały zlekceważone i zepchnięte na drugi plan. Oczywiście nie pozostaliśmy obojętni wobec takiego przebiegu sytuacji i informowaliśmy opinię publiczną o skandalicznym zachowaniu przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

 

Kwiecień 2018

Uruchomienie Call Center na skalę całego kraju. Zaangażowane osoby wykonywały połączenia wychodzące do działaczy i sympatyków Fundacji ŻiR na terenie całego kraju. Poruszyliśmy serca obywateli, by odważnie i licznie stanęli po stronie dzieci poczętych. Informowaliśmy o losach projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ oraz prosiliśmy o dzwonienie i pisanie do posłów w tej sprawie.

#ZatrzymajAborcję

 

Kwiecień 2018

Dziennikarze wzywali do uchwalenia ustawy#ZATRZYMAJABORCJĘ. Cała rzesza ludzi pracujących w sferze medialnej nie zgadza się na obecną sytuację i bezpodstawne wstrzymywanie prac nad projektem #ZATRZYMAJABORCJĘ. Kilkudziesięciu przedstawicieli najważniejszych polskich mediów wyraziło sprzeciw i wezwało posłów, do jak najszybszego uchwalenia zakazu aborcji osób niepełnosprawnych.

 

Maj 2018

Uruchomiliśmy w Internecie petycję o zwolnienie autorek skandalicznej opinii, którą stworzono w Biurze Analiz Sejmowych. Izabela Bień, specjalista ds. oceny skutków regulacji i Justyna Osiecka Chojnacka, specjalista ds. społecznych pracujące w BAS wydały negatywną opinię na temat projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ. Wykazywały w niej, że ochrona nienarodzonych dzieci spowoduje obciążenie dla budżetu państwa oraz posunęły się do kłamstw, żeby uzasadnić tezę o szkodliwości przyjęcia ustawy. Pod petycją podpisało się blisko 4 000 osób.

 

1 czerwca 2018

Obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym dniu szczególnie podkreślane były prawa dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa. Tymczasem tego jednego dnia na całym świecie zgodnie z prawem dziesiątki tysięcy dzieci zostało zabitych przed narodzinami. Niestety również w Polsce życie straciło 3 z nich. Gdy całkowicie odwraca się wartości dając ludziom prawo do zabijania tych najmniejszych i najbardziej bezbronnych, gdy mężczyźni zamiast bronić życia, przyczyniają się do jego niszczenia, a kobiety odrzucają dar macierzyństwa, gdy polscy politycy zwlekają z uchwaleniem prawa chroniącego życie chorych dzieci, a lobby aborcyjne naciska na kolejne kraje, aby zabijało się tam jak najwięcej małych ludzi, wraz z Wydziałem Duszpasterskim Episkopatu Polski zorganizowaliśmy modlitwę ekspiacyjną za grzech aborcji. Ten dzień był wspólnym trwaniem na modlitwie za dzieci, którym odebrano prawo do narodzin. W geście solidarności i większego uczczenia tych najmniejszych, wiele osób zapaliło świecę, jako symbol pamięci o zabitych maluszkach.

 

Czerwiec 2018

Projekt ustawy #ZATRZYMAJABORCJĘ został pozytywnie zaopiniowany przez sędziego Mariusza Witkowskiego z III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich. Sędzia powołując się na szereg aktów ustawodawczych, między innymi polską Konstytucję, Ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka i Powszechną Deklarację Praw Człowieka, wskazał, że prawo do życia człowieka obowiązuje od początku życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Jest to prawo naturalne, przyrodzone i niezbywalne, toteż prawo państwowe nie może pozbawić człowieka tego prawa. Prawo do życia nie może być więc przedmiotem sondaży, ani referendów. Tak samo niezbywalne i przyrodzone jest prawo do poszanowania godności człowieka. Brak ochrony życia ludzkiego, czy wręcz przyzwolenie na zabijanie ludzi jest szczególnie jaskrawym przykładem braku poszanowania godności. Co więcej, dopuszczalność zabijania ludzi w prenatalnej fazie życia ze względu na chorobę, czy niepełnosprawność narusza zagwarantowaną konstytucyjnie równość wobec prawa. W opinii sędzia jasno wskazał, że uchylenie możliwości dokonywania aborcji eugenicznej nie narusza wolności i praw kobiety ciężarnej, natomiast przywraca prawo do życia i poszanowania godności dziecku poczętemu, którego stan zdrowia odbiega od normy. Opinia została przesłana Komitetowi Inicjatywy Ustawodawczej oraz do Sejmu RP.

 

2 lipca 2018

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poseł Bożena BorysSzopa przy pogwałceniu procedur i dobrych parlamentarnych obyczajów powołała podkomisję, w której ręce trafił projekt #ZATRZYMAJABORCJĘ. Od tego czasu nowy przewodniczący poseł Grzegorz Matusiak nie zrobił nic w kierunku zmiany prawa i zatrzymania rozlewu krwi w polskich szpitalach. Również i tym razem Wolontariusze Fundacji bardzo aktywnie informowali opinię publiczną o obojętności posła.

 

16 listopada 2018

Na stronie www.twojepetycje.pl ukazała się petycja do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o rozpatrzenie wniosku dotyczącego niekonstytucyjności aborcji eugenicznej dopuszczającej aborcję ze względu na podejrzenie upośledzenia lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu nienarodzonego dziecka. Dokument autorstwa posła Bartłomieja Wróblewskiego poparło wówczas 107 posłów z różnych ugrupowań, czyli dwa razy więcej niż jest to wymagane. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska pomimo publicznych zapewnień o podjęciu prac bez nieuzasadnionej zwłoki i o szczególnym charakterze wniosku przez ponad rok nie zadziałała w tej sprawie. Z uwagi na fakt, iż Trybunał Konstytucyjny nie jest zobligowany do zajęcia się wnioskiem w konkretnych ramach czasowych, uratowanie dzieci zabijanych za podejrzenie o upośledzenie lub chorobę jest zależne od zwykłej ludzkiej wrażliwości. Przez cały ten rok obojętności Trybunału na kaźń dzieci, sędziowie mieli czas, by zająć się takimi problemami jak składki na ubezpieczenia społeczne, czy gry hazardowe. Niepełnosprawne maluchy muszą poczekać na swoją kolej oczywiście te, które zdążą. Petycję obecnie poparło prawie 10 000 osób, a liczba ta nieustannie rośnie! Ludzie nie zgadzają się na zabijanie niewinnych dzieci. Są jednocześnie zniecierpliwieni brakiem decyzji posłów i brakiem podjęcia przez nich konkretnych kroków zmierzających do ustanowienia pełnoprawnej ochrony dzieci w łonie matki.

 

30 listopada 2018

Równy rok po złożeniu projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ w Sejmie, na Jasnej Górze odbyła się Msza Święta w intencji wprowadzenia prawa chroniącego życie poczętych dzieci. Eucharystii przewodniczył bp Wiesław Mering. We Mszy Świętej uczestniczyli członkowie Fundacji Życie i Rodzina oraz posłanki Teresa Glenc i Anna Siarkowska. Puste obietnice i obojętność polityków sprawujących władzę w Polsce wobec losu dzieci, które są zabijane w polskich szpitalach, trwa już wiele miesięcy. Posłowie Grzegorz Matusiak i Bożena Borys-Szopa, odpowiedzialni za zamrożenie projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ, nieraz deklarowali się jako obrońcy życia. Niestety, to tylko słowa. Milcząc świadkujemy zbrodni. [] Apelujemy do Trybunału Konstytucyjnego o natychmiastowe uruchomienie procedur, które zmierzają do wyznaczenia terminu rozprawy związanej z aborcją eugeniczną. Apelujemy do partii rządzącej by zgodnie ze swoją nazwą Prawo i Sprawiedliwość otworzyło drogę, która do zachowania prawa i sprawiedliwości będzie wiodła. Prawa i sprawiedliwości dzieciom skazywanym na śmierć powiedział w kazaniu bp Wiesław Mering. Na stronie http://zycierodzina.pl/2018/12/01/msza-sw-na-jasnej-gorze-w-rocznice-zlozenia-projektu-zatrzymajaborcje/ może Pan również odsłuchać całego kazania biskupa do czego gorąco zachęcam.

 

Skierowanie listu otwartego do Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

#ZatrzymajAborcję

Również w rocznicę złożenia projektu #ZATRZYMAJABORCJĘ w Sejmie, wystosowałam list do Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Oto fragmenty pisma:

Z niepokojem obserwujemy, jak zasiadający w parlamencie politycy Pańskiej partii od miesięcy nie robią nic, aby dobre prawo weszło w życie. Zdziwienie jest tym większe, że Prawo i Sprawiedliwość ma większość w Sejmie i Senacie oraz przychylnego sprawie Prezydenta, który wielokrotnie deklarował, że gdy ustawa trafi na jego biurko podpisze ją. Śledząc debatę o aborcji w przestrzeni publicznej i rozmawiając z posłami, spotykamy się z deklaracjami, że chcieliby uchwalić zakaz aborcji, są jednak hamowani przez kierownictwo partii.Panie Premierze! Przyszła pora, aby odpowiedzieć Polakom, którzy coraz częściej pytają o prawdomówność Prawa i Sprawiedliwości. Wszak w programie partii znajduje się wyrażona wprost deklaracja o obronie życia

11 września 2015 roku wszyscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali za całkowitym zakazem aborcji. W kolejnym miesiącu wygrali Państwo wybory z najlepszym do tej pory wynikiem tworząc samodzielną większość w parlamencie i samodzielny rząd. Głosowanie przeciw aborcji pomaga Pańskiej partii, albo co najmniej jej nie szkodzi. Choć niektórzy uważają politykę za miejsce cynicznej gry, to okazuje się, że stosunek do ochrony życia jest z jednej strony testem na moralność i wierność przedwyborczym obietnicom, a z drugiej warunkiem sine qua non wszelkiej pomyślności. Także pomyślności politycznej.

Jedyną korzyścią z dalszego zabijania niepełnosprawnych dzieci są oszczędności dla budżetu państwa. Przyzna Pan jednak, Panie Premierze, że próba budowania dobrobytu i pomyślności Ojczyzny na śmierci jej synów i córek to potworna koncepcja!

Cały list jest dostępny na naszej stronie. Zachęcam Pana do przeczytania jego treści:

http://zycierodzina.pl/2018/11/30/list-otwarty-do-jaroslawa-kaczynskiego/

 

Szanowny Panie!

Dziękuję że był Pan z nami w tych wszystkich wydarzeniach. Jak sam może Pan dostrzec, w mijającym roku bardzo wiele się wydarzyło. Wszystkie akcje Fundacji były możliwe dzięki wsparciu życzliwych i hojnych ludzi, takich jak Pan. To dzięki tym wpłatom cały czas możemy dopominać się w przestrzeni publicznej o ochronę życia i walczyć o ratowanie najmniejszych obywateli RP. I mogę Pana zapewnić, że nie spoczniemy dopóki polski ustawodawca nie wprowadzi zakazu aborcji!

Deszcz, śnieg, słońce, wiatr niezależnie od panujących warunków pogodowych nasi Wolontariusze odważnie w przestrzeni publicznej dają świadectwo prawdzie o aborcji. Ich determinacja jest ogromna i godna podziwu. Nie zniechęcają nas przeciwności, których doświadczamy. Są one dla nas motorem i napędzają do jeszcze aktywniejszego działania.

Nie da się zapewnić ochrony życia, jeśli nie będziemy się jej zdecydowanie domagać! Dlatego aktywnie walczymy o to, aby głos w obronie poczętych dzieci był w dalszym ciągu słyszalny. Politycy od miesięcy zwlekają z uchwaleniem zakazu zabijania dzieci.

Nasza walka przedłuża się, co powoduje dramatyczny wzrost kosztów prowadzonych przez nas niezbędnych działań. Mimo to, licząc na pomoc naszych Przyjaciół i Darczyńców będziemy wciąż podejmować działania na rzecz prawnej ochrony życia.

Chcemy:

  • organizować więcej pikiet
  • szkolić nowych Wolontariuszy
  • być obecni w przestrzeni publicznej w celach informacyjno – edukacyjnych
  • przypominać politykom o ich powinnościach i deklaracjach

Co przyniesie ten 2019 rok? Na pewno naszą intensywną pracę, obserwację wydarzeń, poczynań posłów oraz szybką reakcję na każde niepokojące zachowanie, czy decyzję. Aby jednak to wszystko mogło się wydarzyć gorąco liczę na Pana pomoc.


Konkretnym wsparciem będzie przekazanie darowizny w wysokości 40, 70, 130 zł lub dowolnej innej kwoty, którą uzna Pan za stosowną pomoc w dziele obrony życia.

Pozdrawiam Pana bardzo życzliwie wdzięczna za wszelkie wsparcie,

KajaGodek - jeżeli ten obraz nie wyświetla się, odblokuj w ustawieniach podgląd obrazów.

Podpis Kai Godek - jeżeli ten obraz nie wyświetla się, odblokuj w ustawieniach podgląd obrazów.

 

 

Fundacja Życie i Rodzina: WSPARCIE LINK