Niezawisły sąd

0
779

Teatrzyk Zielony Śledź ma zaszczyt przedstawić sztukę pt.

Niezawisły sąd

Małgorzata Todd

Występują: Sędzia, Adwokat I Adwokat II

Adwokat I– Wnoszę o rozpatrzenie sprawy zbiorowego gwałtu jakiego dopuścili się podsądni na mojej klientce.

Sędzia – Kim są sprawcy tego haniebnego czynu?

Adwokat I – Wyznawcami Mahometa…

Sędzia – Oddalam.

Adwokat I – Dlaczego?

Sędzia – Trzeba rozumieć uwarunkowania, tradycję; musimy wykazać się tolerancją i empatią wobec ludzi, którzy musieli opuścić swój kraj, żeby ubogacić naszą kulturę. Następny proszę.

Adwokat II – Moja klientka została zgwałcona przez księdza katolickiego.

Sędzia – Kiedy?

Adwokat II – Pięćdziesiąt lat temu. Niestety sprawca, ani świadkowie zajścia już nie żyją.

Sędzia – To bez znaczenia. Zasądzam odszkodowanie na rzecz poszkodowanej w wysokości półtora miliona złotych.

Adwokat II – Przez kogo płatne?

Sędzia –Przez kurię biskupią, w której znajduje się parafia tego księdza.

KURTYNA

rys. przedszkole Iguś