Wybory Samorządowe 2018: „Nic o nas bez nas” to hasło wyborcze KWW Jedność Narodu – Wspólnota

0
1856
[bsa_pro_ad_space id=5]

Ogólnopolski KWW Jedność Narodu – Wspólnota został zawiązany z okazji wyborów samorządowych 2018. Ma na celu jednoczenie Polaków wokół programu dobrego dla Polski i przeciwstawia się dzieleniu Polaków na dwa wrogie sobie obozy. Program dostępny jest na stronie internetowej KWW Jedność Narodu – Wspólnota.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Wśród kandydatów znajdziemy między innymi Romualda Starosielca, redaktora naczelnego Polityki Polskiej, Wojciecha Dobrzyńskiego, przewodniczącego rady Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, prof. Jacka Nowaka, dr Romana Izdebskiego, Lenę Huppert, naukowców i aktywistów na rzecz zdrowej żywności i polskiego rolnictwa ekologicznego, Mirę Modelską-Creech, byłego wykładowcy Georgetown University z ponad 20 letnim stażem pracy w USA, prof. Włodzimierza Osadczego z KUL, znawcę spraw polsko-ukraińskich i kresowych.

Kandydaci prezentują swój program przede wszystkim do sejmików wojewódzkich w następujących województwach i okręgach:

  1. W woj. mazowieckim we wszystkich 7 okręgach – LISTA NR 12,
  2. W woj. lubelskim w czterech z pięciu okręgów – LISTA NR 11,
  3. W woj. łódzkim w trzech z pięciu okręgów – LISTA NR 13.

Poza tym Komitet startuje w wyborach do sejmiku w woj. warmińsko-mazurskim (LISTA NR 11) oraz woj. śląskim (LISTA NR 16) w kilku okręgach.

Z ramienia komitetu startują również kandydaci w wyborach na prezydentów miast Otwocka oraz Bochni wraz z kandydatami do rad gmin.

Zbieranie podpisów poparcia dla komitetu trwało we wszystkich województwach w kraju. W wielu okręgach zabrakło od kilku do kilkudziesięciu podpisów, aby zarejestrować komitet. Pełnomocnicy terenowi dziękują wszystkim osobom, które włączyły się w akcję zbierania podpisów w jakiejkolwiek formie.

 

Poniżej prezentujemy program komitetu wyborczego na wybory samorządowe 2018. Program koncentruje się na bezpieczeństwie wspólnot lokalnych, bezpieczeństwie żywnościowym i naprawie szkolnictwa, edukacji i wychowania w sposób oddolny w Polsce. Ponadto adresuje stworzenie zorganizowanego lobbingu polskich przedsiębiorców w postaci utworzenia Samorządu Gospodarczego.

Każdy z kandydatów przedstawia ponadto własne pomysły dla wspólnot lokalnych, do których chce przekonywać lokalną społeczność.

 JEDNOŚĆ NARODU – WSPÓLNOTA, PROGRAM NA WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

NIC O NAS BEZ NAS

Zatrzymamy niekontrolowany napływ imigrantów do Polski. Rząd nie ma prawa ponad naszymi głowami decydować o ich przyjmowaniu. Tylko samorządy gmin wiejskich lub miejskich będą maiły prawo określać ilu imigrantów, z jakich krajów i jakich zawodów zaproszą do pracy w Polsce.

Wszystkie gminy w Polsce otrzymają możliwość organizowania na swoim terenie oddziałów Obrony Terytorialnej. Wszyscy mężczyźni i kobiety, którzy dobrowolnie zgłoszą się do OT i po przeszkoleniu złożą przysięgę obrony wspólnoty lokalnej i narodowej, otrzymają automatycznie prawo do  posiadania broni. Bezpieczeństwo naszych rodzin i wspólnot jest tak ważne, że nie możemy powierzać go wyłącznie strukturom biurokratycznym państwa.

Utworzymy ruch na rzecz ustanowienia Samorządu Gospodarczego. Polscy przedsiębiorcy, obecnie zepchnięci na margines życia naszego państwa, przestaną być petentami, a staną się z partnerami w obowiązku dbałości o rozwój gospodarczy regionu i Polski. Będą współdecydować o szkolnictwie zawodowym, infrastrukturze i ustawodawstwie gospodarczym.

Zachowamy polskie rolnictwo oparte na gospodarstwach rodzinnych, produkujących zdrową i smaczną żywność. Polscy rolnicy otrzymają prawo do sprzedaży bezpośredniej, nie tylko swych płodów rolnych ale również przetworzonej żywności. Ustalimy system kontraktacji na płody rolne, tak, aby zapewnić opłacalność i stabilność rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego. Zainicjujemy budowę polskich konglomeratów rolniczo-przetwórczo-handlowych, które skutecznie przeciwstawią się międzynarodowym korporacjom. Polska będzie krajem wolnym od upraw GMO i schemizowanej żywności.

Wyrwiemy szkolnictwo polskie z rąk bezdusznych biurokratów i polityków i oddamy je w ręce rodziców poprzez wprowadzenie bonu edukacyjnego. Pieniędzmi budżetowymi przeznaczonymi na oświatę będą dysponować nie urzędnicy, a rodzice, mając tym samym realny wpływ na funkcjonowanie szkoły lub tworzenie nowych szkół. Zrównamy w ten sposób w prawach wszystkie szkoły, niezależnie od ich formy właścicielskiej. Spowodujemy, że szkoły rozpoczną szlachetną rywalizację wzwyż w dziele podnoszenia poziomu wykształcenia i wychowania. To rodzice, a nie politycy, będą decydować o szczepieniu swoich dzieci.

STWÓRZMY RAZEM: WOLNY NARÓD W SILNYM PAŃSTWIE!

 Poniżej kilka wybranych wypowiedzi członków KWW Jedność Narodu – Wspólnota, zachęcających do aktywności, głosowania i włączenia się w ruch jednoczenia Polaków:

  1. Romuald Starosielec o wyborach samorządowych 2018 roku:

 

2. Wojciech Dobrzyński o 3 filarach na wybory samorządowe:

 

3. Prof. Włodzimierz Osadczy o potrzebie nowego ruchu

 

4. Lena Huppert o rolnictwie:

 

5. Marek Leśkiewicz, kandydat na prezydenta Otwocka:

 

6. Dr Roman Izdebski o jakości żywności w każdej gminie:

 

7. Romuald Starosielec o zasadach przyjmowania migrantów:

 

8. Małgorzata Sożewska-Wirkus o Warszawie, Polsce, emigracji i powrotach do Ojczyzny:

 

9. Krzysztof Skrzypczak o ruchu Jedność Narodu:

 

10. Mira Modelska-Creech o potrzebie obrony terytorialnej:

 

11. Adam Domaradzki o patriotyzmie i polityce zagranicznej na poziomie sejmiku.

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Drużyna do sejmiku woj. mazowieckiego [Nic o nas bez nas]: Jedność Narodu-Wspólnota – lista nr 12

Jedność Narodu to nowy ruch polityczny w Polsce. O kulisach jego powstania opowiada jego lider, Romuald Starosielec

[bsa_pro_ad_space id=4]