GUS: Dzietność kobiet w Polsce

0
2024
[bsa_pro_ad_space id=5]

Wzrost liczby urodzeń w 2017 r. dotyczył przede wszystkim dzieci urodzonych jako drugie, trzecie i dalszej kolejności, których udział zwiększył się na niekorzyść urodzeń pierwszych.

[bsa_pro_ad_space id=8]

Jeszcze w 2010 r. urodzenia pierwszej kolejności stanowiły połowę wszystkich urodzeń żywych. W 2017 r. odnotowano spadek zarówno liczby jak i odsetka urodzeń pierwszych w stosunku do 2016 r.

Urodzenia pierwszej kolejności stanowiły już tylko ok. 43% urodzeń żywych. Rodzą najczęściej kobiety w wieku 25-29 lat i 30-34 lat; wzrosła również płodność kobiet w starszych grupach wieku, co może świadczyć o realizacji odroczonych zamierzeń prokreacyjnych.

 

Tablica 1. Urodzenia żywe w wybranych latach

WYSZCZEGÓLNIENIE

1955

1980

1990

2000

2005

2010

2015

2016

2017

 

Urodzenia żywe (w tys.)

Ogółem

793,8

695,8

547,7

378,3

364,4

413,3

369,3

382,3

402,0

 
Miasta

339,2

383,4

292,5

208,3

211,2

241,9

217,4

226,3

236,1

 
Wieś

454,6

312,4

255,2

170,0

153,2

171,4

151,9

156,0

165,8

 

Współczynnik – urodzenia żywe na 1000 ludności

Ogółem

29,1

19,5

14,3

9,9

9,6

10,7

9,6

9,9

10,5

 
Miasta

28,6

18,5

12,4

8,9

9,0

10,3

9,4

9,8

10,2

 
Wieś

29,5

21,1

17,5

11,6

10,4

11,4

10,0

10,2

10,8

 

Dzietność kobiet (TFR)

Ogółem

3,61

2,28

1,99

1,37

1,24

1,38

1,29

1,36

1,45

 
Miasta

3,18

1,93

1,72

1,2

1,15

1,29

1,24

1,33

1,42

 
Wieś

4,02

2,91

2,58

1,65

1,40

1,51

1,35

1,39

1,49

 

Urodzenia są kluczowym czynnikiem wpływającym na liczbę i strukturę ludności.

Po spadkowym okresie, bezpośrednio po wyżu demograficznym z pierwszej połowy lat 80. ubiegłego stulecia spodziewano się wzrostu liczby urodzeń od połowy lat 90. Byłoby to naturalną konsekwencją wchodzenia w wiek najwyższej płodności licznych roczników kobiet urodzonych w drugiej połowie lat 70. XX wieku. Tymczasem obserwowano depresję urodzeniową, która trwała aż do 2003 r. Następnie liczba urodzeń rosła do 2009 r., stanowiąc echo wyżu demograficznego z początku lat 80. ub. wieku. Kolejny spadek liczby urodzeń trwał do 2015 r.

Warto odnotować, że aby zapewnić stabilny rozwój demograficzny kraju, na każde 100 kobiet w wieku 15-49 lat powinno przypadać średnio 210-215 dzieci. Chodzi o zachowanie takiego potencjału demograficznego, w którym każda kobieta zostałaby zastąpiona przez córkę. [NIE. To jest stagnacja. Współczynnik dzietności w zdrowym narodzie powinien być koło trzech – przyp. red.]

Obecnie współczynnik dzietności daleko odbiega od pożądanej wielkości. W 2016 r. na 100 kobiet w wieku rozrodczym przypadało 136 urodzonych dzieci., a w 2017 r. odnotowano wzrost współczynnika dzietności całkowitej do 145 urodzeń żywych na 100 kobiet .

Za: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/urodzenia-i-dzietnosc,34,1.html

fot. Fotlia

[bsa_pro_ad_space id=4]